home > blog

Post HBO Register opleiding Red Teaming

  

Red Teaming: Durft u het aan?

Bedrijven, particulieren en de overheid zijn allen geïnteresseerd in de kwaliteit van het eigen (veiligheids)beleid. Werken de huidige beveiligingsmaatregelen wel naar behoren? Zijn alle gaten afgedekt? Hoe kan de beveiligingsstructuur nog verbeteren? Wat zijn toekomstige dreigingsscenario’s? En, hoe kan de tegenstander de continuïteit van uw organisatie ernstig verstoren? Red Teaming is bij uitstek de geschikte methodiek om antwoord te geven op deze vragen. Maar hoe gaat Red Teaming in z'n werk?

Terrorisme, Radicalisering en Predictive Profiling: educatieve ontwikkeling door samenwerking

     

De bestrijding van Radicalisering en Terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en private partijen werken steeds meer samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen

Proactief handhaven en Predictive Profiling BOA ACP


Als je er niet bij was heb je echt iets gemist !

SoSecure was erbij en gaf vier inspirerende workshops. Op woensdag 16 mei 2018 organiseerde de politievakbond ACP voor BOA’s, handhavers en toezichthouders, teamleiders, managers, beleidsadviseurs en P&O-adviseurs het dagvullende seminar duurzame inzetbaarheid en mobiliteit vanuit het project Connect. 

Experts gaven hun invulling met de volgende onderwerpen: