Opleiding | 4 dagen

Radicalisering & Terrorisme II

Omschrijving
Inhoud
Doelen / Resultaten
Examen
Voor wie
Kosten
Cursusduur en -tijden
Docenten

Omschrijving

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN-48) (2018) blijft staan op niveau 4 (substantieel). In Nederland en in omringende landen zijn nog steeds terroristen aanwezig, die een aanslag willen en kunnen plegen. De terroristische dreiging is dus zeer actueel.

Ook BOA's kunnen een rol spelen bij de preventie van radicalisering, extremisme en terrorisme. De opleiding Radicalisering en Terrorisme II is een verdieping en verbreding van de ééndaagse training Radicalisering en Terrorisme I en geschikt voor alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren, handhavers en toezichthouders die contact hebben met personen in de openbare ruimte.

U krijgt inzicht in de onderwerpen radicalisering, extremisme en terrorisme en leert tijdens de dagelijkse werkzaamheden alert te zijn op waarschuwingssignalen en leert u deze signalen duiden, aanvullende informatie verzamelen en de informatie verstrekken aan de juiste personen. 

''Wees waakzaam op waarschuwingssignalen van radicalisering, extremisme en terrorisme''

Inhoud

In de opleiding Radicalisering en Terrorisme II leert u vanuit een praktische benadering zelf ervaren hoe u signalen van radicalisering, extremisme en terrorisme kunt herkennen om potentieel gewelddadige incidenten vroegtijdig te voorkomen. In Nederland is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme.

Deze opleiding gaat hier dieper op in. Wie zijn de belangrijkste spelers voor contra-terrorisme in Nederland? Wat is hun taak en welke instrumenten gebruiken zij om terrorisme tegen te gaan? (Hoe) kunt u  radicalisering en terrorisme herkennen? 

In de opleiding Radicalisering en Terrorisme II wordt er een omschakeling gemaakt van repressief- naar proactief handelen. Door het aanleren van een andere mindset ga je anders kijken naar mensen, voorwerpen en situaties in relatie tot radicalisering, extremisme en terrorisme. U leert waarschuwingssignalen herkennen en aanvullende informatie verzamelen over potentieel gewelddadig extremistisch of terroristisch gedrag.

Daarbovenop leert u om deze informatie op de juiste wijze te verstrekken aan de politie of andere samenwerkingspartners en leert u werken volgens de methode informatie-gestuurd handhaven.

Doelen / Resultaten

 • U leert proactief werken aan een veilige samenleving met diepgaand inzicht in radicalisering, extremisme, jihadisme en terrorisme.
 • U leert vanuit een praktische benadering zelf ervaren hoe u signalen van radicalisering, extremisme, jihadisme en terrorisme kunt herkennen en duiden om potentieel gewelddadige incidenten vroegtijdig te voorkomen.
 • U leert vanuit een proactieve mind-set kijken naar gedrag van mensen, voorwerpen en situaties in jouw praktijk. Daarbij leert u aanvullende informatie verzamelen en informatie te duiden van potentieel gewelddadig extremistisch of terroristisch gedrag.
 • Door deze verbindende benadering wordt de informatiepositie en de relatie van boa's, politie, burgers en professionals versterkt.
 • U leert wat de gevaren zijn van etnisch profileren.
 • U leert hoe informatie verstrekt kan worden aan de politie en andere samenwerkingspartners en gaat werken volgens de methode informatie-gestuurd handhaven.

Examen

De vierdaagse opleiding Radicalisering & Terrorisme wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat onder de verantwoordelijkheid valt van het onafhankelijke Instituut van Beroepsexamens (IBEX). Na het behalen van het examen ontvangt u een diploma en wordt u opgenomen in het BOA-register van het Nationaal Beveiligingsregister. U bent dan gerechtigd om de titel Register Radicalisering en Terrorisme (RRT) te dragen.

Voor wie?

 • Boa's

Kosten

De kosten voor leden van het BOA-ACP bedragen € 1295,- exclusief BTW.
Bent u geen lid, dan kost de opleiding € 1395,- exclusief BTW.

De examenkosten bedragen € 175,-

SoSecure is door de ACP uitgekozen als een betrouwbare opleider die een hoge kwaliteit biedt. SoSecure is daarom lid van de BOA academie en dat biedt u vele voordelen. Lees hier het artikel over de BOA academie.

Cursusduur en -tijden

De opleiding Radicalisering & Terrorisme betreft een vierdaagse opleiding.

College onderwerpen

 • Actuele dreigingslandschap in Nederland
 • Radicalisering, extremisme en (contra-)terrorisme
 • Het jihadistisch denkpatroon
 • Onlinepropaganda 
 • De gevaren van etnisch profileren
 • Proactief werken aan veiligheid
 • Handelingsperspectieven
 • Informatie verzamelen met servicegerichte interventietechnieken
 • Duiden van radicalisering, extremisme en terrorisme 
 • Delen van informatie met samenwerkingspartners

Inschrijven

Abdelhak Zoundri BSc, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond binnen het sociale domein. Hier heeft hij met name gewerkt met jeugdigen met een etnisch hybride achtergrond. 

Momenteel is Abdelhak werkzaam als trainer in radicalisering voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast fungeert Abdelhak als coach en intervisor van professionals binnen het jeugddomein in onderwijs en gemeenten (diversiteit, polarisatie en sociale inclusie).

Scroll naar boven