home > predictive profiling > opleiding beveiliger 2

Opleiding Beveiliger 2

Opleiding Beveiliger bij SoSecure

Het doel van de opleiding is de deelnemer op te leiden voor het beroepsdiploma
Particuliere beveiliger op MBO 2 niveau (CREBO 25407) en hiernaast ook extra
kennis te bieden op het gebied van proactieve beveiliging.
Deze twee zaken samen maken dat de afgestudeerde aan de opleiding Beveiliger
bij SoSecure een goede en onderscheidende ingang heeft op de arbeidsmarkt.
SoSecure onderscheidt zich van andere opleiders door het bieden van extra
klassikale lessen over proactief beveiligen en predictive profiling.

Theorie Opleiding
De theorie opleiding wordt als volgt aangeboden:
De opleiding duurt 15 weken, met 1 vaste dag per week les in de avond van
16:00 – 22:00.
De opleiding wordt aangeboden in de Beroepsbegeleidende leerweg, dit houdt in
dat tijdens de theorie opleiding ook al stage wordt gelopen bij een erkend
leerbedrijf.
Deelnemers dienen minimaal te beschikken over VMBO niveau.
De opleiding wordt gegeven in onze opleidingslocaties o.a. te Den Haag.

Vraag hier het laatste jaarverslag (2017-2018) op!

De volgende vakken worden gevolgd tijdens de theorie opleiding:

Beroeps-specifieke vakken:
De vakken die betrekking hebben op specifiek beveiliging worden geëxamineerd
door de SVPB, en zijn de volgende:

  • Wettelijke Kaders BVL 2
  • Beveiliging van gebouwen BVL 2

Algemene vakken:
Voor het behalen van het MBO diploma beveiliging moet de student ook een
aantal verplichte examens halen, dit zijn de volgende:

  • Nederlands
  • Rekenen
  • Leren, Loopbaan & Burgerschap

Keuze vakken:
In het nieuwe MBO volgt iedere student een keuzevak. De opleider biedt
verschillende keuzevakken aan, sommigen als verbreding, anderen als
verdieping op de lesstof. SoSecure biedt de volgende keuzevakken:

  • Proactieve Beveiliging
  • Nederlands 3F
  • Engels 2A

Thuisstudie:
De vakken Nederlands, Engels Rekenen en Leren, Loopbaan & Burgerschap
worden voor een groot deel in de vorm van thuisstudie aangeboden; de student
krijgt toegang tot een online leeromgeving waarin een op maat gemaakt
lespakket wordt aangeboden ter voorbereiding van de examens.

Vrijstelling:
In sommige gevallen kan er vrijstelling worden aangevraagd voor de examens
van bepaalde vakken. Dit wordt per casus beoordeeld.

Theorie Examen:
De vakspecifieke examens worden afgenomen door de SVPB. Het examen wordt
op de computer afgenomen, in de examenlocatie van de SVPB te Amersfoort.
De algemene examens worden op de examenlocatie van SoSecure afgenomen bij
CITO.

Praktijk examen:
De onderdelen van het praktijkexamen bestaan uit het bespreken van het
praktijkwerkboek (portfolio), het maken van een waarnemingsrapport op de
computer (Waarnemen en Noteren BVL 2) en 3 rollenspellen (handelen in
kritieke situaties), bijvoorbeeld het lopen van een veiligheidsronde, het kunnen
omgaan met communicatiemiddelen, werken achter de balie, kennis van
brandblusmiddelen enzovoort.
Het praktijkexamen mag pas worden afgenomen wanneer een student is
geslaagd voor het Theorie examen, en wanneer het praktijkwerkboek (portfolio)
geheel is ingevuld tijdens de stage periode.

Studenten ontvangen ter voorbereiding op de praktijkexamens klassikaal
praktijktraining om goed voorbereid te zijn op de examens.

Beroepspraktijkvorming (Stage)
Voor het behalen van het MBO diploma Beveiliger is het verplicht om stage te
lopen bij een door de S-BB aangewezen erkend leerbedrijf. De stage kan alleen
plaatsvinden onder voorbehoud van een screening door de politie. Er wordt een
zogenaamd groen legitimatiebewijs verstrekt waarmee de student binnen een
jaar na afgifte het diploma moet behalen.

Herexamen
Herexamen kan direct worden aangevraagd via SoSecure, of bij het SVPB.
Examenkosten verschillen per examenonderdeel, de prijzen zijn te vinden op de
website van de SVPB of de CITO.
Herexamens vinden meestal binnen 4 weken na aanvraag plaats.

Studiebelasting
De opleiding staat voor 1600 studiebelastingsuren. Dit betekent dat er ongeveer
1600 aan werk in totaal aan de opleiding wordt gegeven. Dit wordt verdeeld tussen lesdagen en stage uren. 

Hiervan zijn 90 uren begeleide lestijd (klassikaal) en zijn ten minste 320 uur tot 640 uur beroepspraktijk vorming
(stage). Verdere tijd bestaat onder andere uit thuisstudie, en het maken van huiswerk.

Duur van de opleiding
De totale lengte van de opleiding Beveiliger (theorie- en praktijk, inclusief
examens) zal bij volledige inzetbaarheid minimaal 6 maanden bedragen.