home > predictive profiling > proactief handhavenradicalisering & terrorisme ii
alt

Radicalisering & Terrorisme II

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN-48) (2018) blijft staan op niveau 4 (substantieel). In Nederland en in omringende landen zijn nog terroristen aanwezig zijn die een aanslag willen en kunnen plegen. De terroristische dreiging is dus zeer actueel.

Ook BOA's kunnen een rol spelen bij de preventie van radicalisering, extremisme en terrorisme. De opleiding Radicalisering en Terrorisme II is een verdieping en verbreding van de 1-daagse training Radicalisering en Terrorisme I en geschikt voor alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA), handhavers en toezichthouders die contact hebben met personen in de openbare ruimte.

Je krijgt inzicht in de onderwerpen radicalisering, extremisme en terrorisme en leert tijdens de dagelijkse werkzaamheden alert te zijn op waarschuwingssignalen en leer je deze signalen duiden, aanvullende informatie verzamelen en de informatie verstrekken aan de juiste personen. 

''Wees waakzaam op waarschuwingssignalen van radicalisering, extremisme en terrorisme''

 

"Alone we can do so little; together we can do so much." - Helen Keller

Inhoud

In de opleiding Radicalisering en Terrorisme II leer je vanuit een praktische benadering zelf ervaren hoe je signalen van radicalisering, extremisme en terrorisme kunt herkennen om potentieel gewelddadige incidenten vroegtijdig te voorkomen. In Nederland is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Deze opleiding gaat hier dieper op in. Wie zijn de belangrijkste spelers voor contra-terrorisme in Nederland? Wat is hun taak en welke instrumenten gebruiken zijn om terrorisme tegen te gaan? (Hoe) kun je radicalisering en terrorisme herkennen? 

In de opleiding Radicalisering en Terrorisme II wordt er een omschakeling gemaakt van repressief- naar proactief handelen. Door het aanleren van een andere mindset ga je anders kijken naar mensen, voorwerpen en situaties in relatie tot radicalisering, extremisme en terrorisme. Je leert waarschuwingssignalen herkennen en aanvullende informatie verzamelen over potentieel gewelddadig extremistisch of terroristisch gedrag. Daarbovenop leer je om deze informatie op de juiste wijze te verstrekken aan de politie of andere samenwerkingspartners en leer je werken volgens de methode informatie gestuurd handhaven.

Leerdoelen

 • Je leert proactief werken aan een veilige samenleving met diepgaand inzicht in radicalisering, extremisme, jihadisme en terrorisme.
 • Je leert vanuit een praktische benadering zelf ervaren hoe u signalen van radicalisering, extremisme, jihadisme en terrorisme kunt herkennen en duiden om potentieel gewelddadige incidenten vroegtijdig te voorkomen.
 • Je leert vanuit een proactieve mind-set kijken naar gedrag van mensen, voorwerpen en situaties in jouw praktijk. Daarbij leert u aanvullende informatie verzamelen en informatie te duiden van potentieel gewelddadig extremistisch of terroristisch gedrag.
 • Door deze verbindende benadering wordt de informatiepositie en de relatie van boa's, politie, burgers en professionals versterkt.
 • Je leert de wat de gevaren zijn van etnisch profileren.
 • Je leert hoe informatie verstrekken aan politie en andere samenwerkingspartners en gaat werken volgens de methode informatie-gestuurde handhaving.

Afronding

De 4-daagse opleiding 'Radicalisering & Terrorisme' wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat onder de verantwoordelijkheid valt van het onafhankelijke Instituut van Beroepsexamens (IBEX). Na het behalen van het examen ontvang je een diploma en wordt je opgenomen in het BOA-register van het Nationaal Beveiligingsregister. Je bent dan gerechtigd om de titel Register Radicalisering en Terrorisme (RRT) dragen.


College onderwerpen

 • Actuele dreigingslandschap in Nederland
 • Radicalisering, extremisme en (contra-)terrorisme
 • Het jihadistisch denkpatroon
 • Onlinepropaganda 
 • De gevaren van etnisch profileren
 • Proactief werken aan veiligheid
 • Handelingsperspectieven
 • Informatie verzamelen met servicegerichte interventietechnieken
 • Duiden van radicalisering, extremisme en terrorisme 
 • Delen van informatie met samenwerkingspartners

Kosten 

De kosten voor leden van het BOA-ACP bedragen € 1295,- exclusief BTW.
Bent u geen lid, dan kost de opleiding € 1395,- exclusief BTW.

De examenkosten bedragen € 175,-

         

                                      

Open inschrijving

SoSecure werkt met een open inschrijving voor de opleiding. De opleiding start bij aanmelding van tenminste 8 personen. Wij werken met kleine groepen tot maximaal 12 personen. Dit bevordert de interactie tussen de deelnemers en creëert het beste leer effect. 

De opleiding duurt van 10.00 tot 16.00 en vindt plaats op het kantoor van SoSecure. Het adres is Rijnzathe 8, 3454 PV, De Meern.


Leerboek

Wilt u een verbreding en verdieping krijgen in de proactieve methodiek? Koop dan nu het leerboek 'Proactief Beveiligen en Predictive Profiling'. Het leerboek kost € 74,- euro, exclusief verzendkosten. 

Meer informatie over dit exclusieve leerboek en het bestelformulier vindt u op de website van SoSecure. 


Meer informatie?

Wil je meer informatie over de opleiding Radicalisering & Terrorisme II? Neem dan gerust contact met op ons via 030-4100301 of info@sosecure.nl.