home > predictive profiling > red teaming
alt

Red Teaming

Wat is het?

Red Teaming is de praktijk van het analyseren van zwakke plekken en kwetsbaarheden in (hoog-risico) organisaties vanuit het perspectief van de opponent. Red Teaming geeft inzicht in de werkwijze van de tegenstander en in het beveiligingsniveau van uw organisatie. Dit inzicht kunt u op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau gebruiken om beleidsbeslissingen aan te scherpen en de veiligheid binnen de organisatie te vergroten.

Kruip in de huid van de opponent, toon kwetsbaarheden aan en verbeter uw security! 

Doel van Red Teaming

Organisaties doen jaarlijks grote investeringen om de veiligheid te vergroten en kwaadwillenden te weren. Het nut van deze investeringen bewijst zich pas op de zeldzame momenten dat er daadwerkelijk een incident plaatsvindt. Echter, de veiligheidsstructuur wordt meestal alleen getest door oefeningen die zijn gericht op een eventuele brand, of ontruiming. Het kunnen beheersen van de situatie staat dan centraal staat. Door deze insteek worden beveiligingsfunctionarissen te weinig voorbereid op het herkennen van incidenten die ontstaan door kwade intenties van criminelen of terroristen. Red Teaming biedt hiervoor de oplossing. 

Red Teaming laat uw organisatie kennismaken met bedreigingen die betrekking hebben op de bedrijfscontinuïteit. Red Teaming gaat over het identificeren van onbekende (be-)dreigingen en kan in verschillende vormen worden toegepast, zoals Red Teaming analyse, Red Cell, training(en), awareness testing en pen-testing, waarbij altijd wordt gelet op de specifieke securitydoelstellingen i.c.m. het beveiligingsniveau van de organisatie vanuit het oogpunt van de opponent. Criminelen en terroristen zijn niet gebonden aan regels en procedures en maken juist gebruik van het vrije speelveld om de meest kwetsbare personen, IT-systemen en fysieke kwetsbaarheden te vinden. Dit kan een Red Teaming oefening natuurlijk niet op die manier doen, daarom zal voorafgaand aan een dergelijke exercitie een Red Teaming expert met de organisatie om tafel gaan.


Red Teaming op maat

De meest effectieve implementatie van Red Teaming wordt georganiseerd door de exercitie op maat aan te bieden. Op maat houdt in dat organisaties voorafgaand aan een Red Teaming exercitie een gesprek voeren met een Red Teaming expert. De vitale bedrijfsprocessen en het huidige beveiligingsniveau worden dan gezamenlijk met de organisatie bepaald en vormen dan de bouwstenen van het Red Teaming proces. 

Red Teaming bij SoSecure gaat altijd uit van realistische dreigingsscenario's die zijn afgestemd op uw organisatie om het beveiligingsbewustzijn van de medewerkers te vergroten. Na iedere Red Teaming excercitie ontvangt u een uitgebreid rapport waarin de essentiële aanbevelingen staan vermeld om uw (beveiliging-)structuur te verbeteren.


Wetenschap en praktijk

Wij werken met wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken die ook door inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gehanteerd. Onze Red Teamers beschikken over kennis omtrent analysetechnieken en hebben jarenlange praktijkervaring opgedaan, onder andere bij diverse bijzondere opsporings- en inlichtingendiensten.


Red Teaming is geschikt voor:

  • Managers van nationale & internationale hoog-risicobedrijven;
  • Nationale- en internationale overheidsorganisaties;
  • Managers die niet bang zijn voor tegenspraak en streven naar een veiligere organisatie;
  • Managers die snappen dat 100% veiligheid niet bestaat en bij wie verbeteren een sleutelwoord is;
  • Organisaties met een hoog veiligheidsbewustzijn, of dat graag willen creëren;
  • Grootschalige (hoog-risico) evenementen;
  • Organisaties die nadenken over de toekomstige dreigingen;
  • Organisaties die incidenten willen voorkomen door tegenmaatregelen te nemen;
  • Proactieve organisaties binnen het publieke- en private domein.


Meer weten over Red Teaming?

Wilt u weten of uw huidige beveiligingsstructuur toereikend is om een incident te voorkomen? Wilt u nieuwe inzichten in uw dreigingslandschap? Of wilt u meer weten over de Red Teaming Groep Nederland? Neem dan contact op met Willem Leeuwenkamp.

Mail: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl


Download WhitePaper Red
Teaming