home > predictive profiling > red teamingdiploma red teaming analyse (rta®)
alt

Diploma Red Teaming Analyse (RTA®)

Wat is het?

Met een Red Teaming analyse wordt uw hele organisatie doorgelicht en worden alle gaten in de beveiligingsstructuur kenbaar gemaakt. Een Red Teaming analyse is gericht op het strategisch niveau in de organisatie, en wordt meestal aangeduid als Strategische Red Teaming. Het eindproduct van de analyse is een praktisch toepasbaar boekwerk met daarin alle gaten en misconcepties van de organisatie mét bijbehorende aanvalsscenario's.

Doel van de opleiding

In de register opleiding Red Teaming Analyse leert u een praktisch toepasbaar boekwerk ontwikkelen. U gebruikt analysetechnieken die u aangeleerd krijgt tijdens de opleiding en u krijgt het Red Teaming Analyse Handboek, met informatie over meer dan 50 intelligence analysetechnieken én een gebruikershandleiding. Na het volgen van de opleiding Red Teaming Analyse kunt u zelfstandig op het hoogste niveau een Strategische Red Teaming organiseren en uitvoeren.

Waarom Red Teaming Analyse?

 • Strategische Red Teaming zorgt voor het systematisch doornemen van misconcepties, fouten en gaten in de gehele organisatiestructuur, om een zo volledig mogelijk inzicht in de zwakke plekken van de eigen organisatie te krijgen.
 • Strategische Red Teaming kenmerkt zich doordat het hele proces vanuit de perceptie van de opponent wordt uitgevoerd. Het gaat niet om wat de organisatie nodig acht qua beveiligingsstructuur, maar hoe de opponent de organisatie ziet. 
 • De methodiek wordt uitgevoerd middels een systematische inventarisatie met behulp alternatieve analysetechnieken die het kritisch denkvermogen bevorderen.
 • Alle vitale bedrijfsonderdelen of nieuwe campagnes kunnen worden getoetst op kwetsbaarheden. Dit systematisch toetsen werkt onder meer goed wanneer een nieuw product, of onderdeel dat hoge investeringen met zich meebrengt in de markt wordt gezet. 

Docenten

De 9-daagse post-hbo register opleiding Red Teaming Analyse kenmerkt zich door de wisselwerking van praktische kennis en wetenschappelijke onderbouwing. Onze docenten hebben een relevante wetenschappelijke achtergrond en/of ruime praktijkervaring met het implementeren van Red Teaming en Red Cell operaties.

Hoofddocenten

 • Giliam de Valk: Universiteit Leiden, Institute of Security and Global Affairs (ISGA)
 • Willem Leeuwenkamp: SoSecure International & het Kenniscentrum Security Intelligence
 • Willemijn Aerdts: Bureau Aerdts

       

Willem Leeuwenkamp, MSc      Dr. Giliam de Valk

 

Mr. Drs. Willemijn Aerdts

Dr. Giliam de Valk is universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de methodologie van inlichtingenanalyses. Hij heeft op verschillende universiteiten en de NLDA college gegeven over inlichtingenstudies, militaire strategie, counter-insurgency en contraterrorisme. Hij schreef zijn proefschrift over de kwaliteit van inlichtingenanalyses (2005) en richt zich nu op de methodiek van het niet missen van dreigingen, waar Red Teaming een belangrijk onderdeel in is.

Willem Leeuwenkamp, MSc is senior consultant bij SoSecure. Hij studeerde politicologie Inlichtingenstudies en Crisis & Security Management aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden. Willem is expert op het gebied van Predictive Profiling, Red Teaming en Blue Teaming, Radicalisering en Terrorisme en is nauw betrokken bij de oprichting van het informatie-samenwerkingsplatform de APP. Tijdens zijn masterscriptie voor de opleiding Crisis and Security Management (Universiteit Leiden) deed hij onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering door wijkagenten in Amsterdam-west. 

Mr. Drs. Willemijn Aerdts (Bureau Aerdts) verzorgt training en advies over intelligence, beleid en veiligheid aan de overheid, particulieren en het bedrijfsleven. Willemijn is gespecialiseerd in terrorismebestrijding asymmetrische conflicten en inlichtingenstudies. Daarnaast is zij docent bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden.

Gastdocenten

 • Inlichtingen en/of opsporingsdiensten
 • Cybersecurity & Digitaal Forensisch onderzoek
 • Scenariobuilding in de praktijk

College onderwerpen

 • Onderzoeksdesign;
 • Tegengaan van misconcepties, fouten & bias;
 • Denken vanuit het oogpunt van de tegenstander;
 • De (rest)dreiging;
 • Verkennende-, diagnosticerende en tegenspraak analysetechnieken;
 • Geschiedenis van Red Teaming;
 • Creatieve- en imaginatieve analyse;
 • Inlichtingenonderzoek en de Alfa- en Bèta-kans;
 • Terugkoppeling aan het management.

Welke producten levert het u op?

 • Een Red Teaming Analyse leidt tot een draaiboek van misconcepties en fouten om mitigerende maatregelen tegen te kunnen nemen;
 • In dit draaiboek worden de aanvalsscenario's gepresenteerd waarmee daadwerkelijk de zwakke plekken in de organisatie kunnen worden getoetst. U blijft hierdoor op de hoogte van de meest relevante toekomstige dreigingsscenario's voor uw organisatie.
 • Daadwerkelijk toetsen van de aanvalsscenario's is essentieel omdat de papieren werkelijkheid anders is dan de realiteit.

Kosten

De opleiding Red Teaming Analyse kost € 3.195,- exclusief btw en € 175,- examenkosten. U kunt profiteren van de CRKBO-regeling. Dit houdt in dat de opleiding btw-vrij kan worden gefactureerd aan overheid en particulieren.


Examinering 

Als u kiest voor de opleiding Red Teaming Analyse wordt u optimaal voorbereid op het theorie-examen van het onafhankelijke exameninstituut de KIWA/IBEX. Bij het behalen van een succesvol resultaat ontvangt u het Diploma Red Teaming Analyse en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister (NBR) van Stichting CERPRO, als Red Teaming Analist (RTA®). U bent dan gerechtigd om de kwaliteitsaanduiding RTA achter uw familienaam te voeren.

Extra

De opleiding Red Teaming Analyse wordt op aanvraag ook in-company, en in de Engelse of Duitse taal aangeboden.


Locatie

Villa Eikenrode, Kantoor SoSecure te Aerdenhout, Aerdenhoutsduinweg 1.

Contact

Wilt u meer weten over Red Teaming? Of wilt u meer weten over één van onze overige opleidingen; Predictive ProfilingSecurity IntelligenceRadicalisering & Terrorisme of Beveiliger Plus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Willem Leeuwenkamp, en/of vraag het Kennisdocument Security Intelligence aan. 

Mail: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl