home > predictive profiling > red teamingdiploma red cell (rca®)
alt

Diploma Red Cell (RCA®)

Wat is het?

Een Red Cell is een groep subject matter experts die een project of onderdeel van de organisatie toetst op zwakke plekken en gaten in de beveiliging, vanuit het oogpunt van de opponent. Red Cells richten zich in het bijzonder op het tactische-, technische-, en operationele niveau. 

Red Cells kenmerken zich door een fluïde, flexibele aanpak gericht op de vitale belangen en continuïteit van de organisatie, ten behoeve van een robuuste veiligheidsstructuur. De analysetechnieken worden ingezet specifiek gericht op de te behalen resultaten van de Red Cell operatie, en worden procesgestuurd ingezet. 

Red Cell operaties zijn zeer geschikt om in te zetten als de beveiligingsstructuur van de organisatie in kaart is gebracht en wordt geïmplementeerd in de organisatie. 

Doel van de Red Cell opleiding

 • U gaat zelf ervaren hoe een tegenstander opereert in de praktijk;
 • U leert creatief nadenken over complexe problemen in teamverband;
 • U krijgt kennis van een breed pallet aan intelligence analysetechnieken;
 • Na het volgen van de opleiding kunt u zelf de (rest)dreiging bepalen, dat is de dreiging die nog steeds aanwezig is wanneer de beveiligingsstructuur in kaart is gebracht;
 • U leert wetenschappelijk onderbouwde analysetechnieken praktisch toepasbaar inzetten ten behoeve van een robuuste veiligheidsstructuur. 

Docenten

Het post-hbo diploma Red Cell kenmerkt zich door de wisselwerking van praktische kennis en wetenschappelijke onderbouwing. De docenten hebben een relevante wetenschappelijke achtergrond en/of ruime ervaring met het implementeren van Red Teaming en Red Cell operaties in de praktijk.

 • Dr. Giliam de Valk: is docent bij de Universiteit Leiden, Institute of Security and Global Affairs (ISGA)
 • Willem Leeuwenkamp, MSc: SoSecure International & het Kenniscentrum Security Intelligence
 • Mr. Drs. Willemijn Aerdts (Bureau Aerdts) is tevens docent bij de Universiteit Leiden, Institute of Security and Global Affairs (ISGA)

      

Willem Leeuwenkamp, MSc     Dr. Giliam de Valk

Mr. Drs. Willemijn Aerdts

Dr. Giliam de Valk is universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de methodologie van inlichtingenanalyses. Hij heeft op verschillende universiteiten en de Nederlandse Defensie Academie college gegeven over inlichtingenstudies, militaire strategie, counter-insurgency en contraterrorisme. Hij schreef zijn proefschrift over de kwaliteit van inlichtingenanalyses (2005) en richt zich nu op de methodiek van het niet missen van dreigingen, waar Red Teaming een belangrijk onderdeel in is.

Willem Leeuwenkamp MSc is senior consultant bij SoSecure. Hij studeerde politicologie Inlichtingenstudies en Crisis & Security Management aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden. Willem is expert op het gebied van Red Teaming/Blue Teaming, Radicalisering en Terrorisme en is nauw betrokken bij de oprichting van het informatie-samenwerkingsplatform de APP. Tijdens zijn masterscriptie voor de opleiding Crisis and Security Management (Universiteit Leiden) deed hij onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering door wijkagenten in Amsterdam. 

Mr. Drs. Willemijn Aerdts (Bureau Aerdts) Willemijn Aerdts is gespecialiseerd in terrorismebestrijding, asymmetrische conflicten en inlichtingenstudies (het Intelligence and Security Department). Willemijn verzorgt training en advies over intelligence, beleid en veiligheid aan de overheid, particulieren en het bedrijfsleven.Tevens is Willemijn docent aan de universiteit Leiden, bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA).


Gastdocenten

 • Inlichtingen en/of opsporingsdiensten
 • Cybersecurity & Digitaal Forensisch onderzoek
 • Praktijk van scenario building


College onderwerpen

 • Denken vanuit het oogpunt van de tegenstander;
 • De (rest)dreiging;
 • Social Engineering
 • Geschiedenis van Red Teaming;
 • Red Teaming in de Praktijk
 • Red Teaming Cyclus
 • Criminele Terroristische Planningscyclus
 • Inlichtingenonderzoek: de Alfa-, en Bèta-kans;
 • Disseminatie & terugkoppeling aan het management.Producten

 • Red Cell operaties versterken het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.
 • Red Cell operaties geneeren inzicht in nieuwe modus operandi van de opponent en early warning signals die u kunt doorvoeren in uw beveiligingsprocedures.
 • Met behulp van Red Cell wordt de restdreiging van uw de organisatie bepaald.


Specificaties


Kosten

De 9-daagse opleiding Red Cell kost € 3.195,- exclusief btw & € 175,- examenkosten.

SoSecure staat ingeschreven in het CRKBO-register. Hierdoor kunt u profiteren van de CRKBO-regeling. Dit houdt in dat de opleiding kan btw-vrij kan worden gefactureerd aan overheid en particulieren.

Examinering

Als u kiest voor de opleiding Red Cell wordt u optimaal voorbereid op het theorie-examen van het onafhankelijke exameninstituut de KIWA/IBEX. Bij het behalen van een succesvol resultaat ontvangt u het Diploma Red Cell en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister als Red Cell Expert (RCA®). U bent dan gerechtigd om de kwaliteitsaanduiding RCA achter uw familienaam te plaatsen.

Locatie

Villa Eikenrode, Kantoor SoSecure te Aerdenhout, Aerdenhoutsduinweg 1.Extra

De pot-hbo register opleiding Red Cell wordt op aanvraag ook incompany en in de Engelse of Duitse taal aangeboden.


Contact

Wilt u meer weten over het Diploma Red Cell? Of wilt u meer weten over één van onze overige opleidingen; Predictive Profiling, Red Teaming AnalyseSecurity IntelligenceRadicalisering & Terrorisme of Beveiliger Plus?

Neem dan vrijblijvend contact op met Willem Leeuwenkamp: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl.