home > predictive profiling > whitepaperswhitepaper predictive profiling
alt

Whitepaper Predictive Profiling

Predictive Profiling

Predictive Profiling, één van de meest tot de verbeelding sprekende Proactieve beveiligingsmethodieken, werd in Israël ontwikkeld om dreigingen in een vroeg stadium te herkennen en hier actie tegen te ondernemen. Predictive Profiling is een Proactieve beveiligingsmethodiek gebaseerd op het maken van dreigingsanalyses op basis van personen, goederen of situaties die afwijken van de aanwezige norm en samenhangen met een AMO.

Een AMO is een aanvallers methode van operatie; een gedraging die deel uitmaakt van een serie handelingen waarvan bekend is dat dit een succesvolle manier is om de eigen organisatie aan te vallen. Predictive Profiling houdt in dat er een evaluatie wordt gemaakt van de aanwezige dreiging ten opzichte van een persoon, goed of situatie op basis van verdachte indicatoren.

Centraal staat de intentie van de tegenstander. Door middel van Security Questioning is het voor de Profiler mogelijk om de vastgestelde dreiging te ontkrachten of bevestigen, waarna actie ondernomen kan worden. Vanwege het proactieve en klantvriendelijke karakter van Predictive Profiling wordt het in verschillende sectoren in Nederland steeds vaker met succes toegepast.

Wat echter nog te weinig wordt toegepast in Nederland is gestructureerde samenwerking op het gebied van bekende AMO's, of het toepassen van kwalitatieve analyses om nieuwe AMO's te onderkennen. SoSecure ontwikkelt Predictive Profiling door het een structurele plaats in de organisatie te geven, en op basis van proactieve informatiesturing te laten fungeren.

Door Predictive Profiling te ondersteunen met Red Teaming en Protective Intelligence zorgt SoSecure voor een kwaliteitsimpuls in de beveiliging van uw organisatie.

Naam*
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer*
Postcode*
Plaats*
E-mailadres*
Telefoonnummer*