home > predictive profiling > diploma predictive profiling (cpe®).
alt

Diploma Predictive Profiling (CPE®).

Wat is het?

Predictive Profiling is een proactieve beveiligingsmethodiek om een mogelijk crimineel of terroristische actie al in een vroeg stadium te ontdekken en te categoriseren, gebaseerd op de analyse van waargenomen gedrag, informatie, een situatie en/of voorwerpen.

De leergang Diploma Predictive Profiling wordt in exclusieve samenwerking met het Kenniscentrum Security Intelligence, de stichting CERPRO en het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) georganiseerd.

 

                                                          

De Leergang Diploma Predictive Profiling wordt nu ook volledig in de Engelse taal  aangeboden, belt u gerust op voor verdere informatie.

 

Koninklijke Marechaussee

opleiders uit de Academische wereld én de Praktijk.

Het geeft niet alleen antwoorden, maar laat je op een gestructureerde manier vragen stellen. De opleiding biedt handvatten en inzichten voor iedereen die zich verder wil professionaliseren in security issues, ongeacht de aard van de dreiging en ongeacht de rol in de veiligheidsketen..

Drs. D.J.M. Kemp

Staf Commandant Koninklijke Marechaussee

 

Laatste nieuws: Evaluatie en Beoordeling van de opleiding Predictive Profiling en haar docenten.

Bron: Instituut voor Beroepsexamens ; december 2020 (Opleiding Predictive Profiling 17)

Opleiding algemeen krijgt het cijfer 9,2

Docenten krijgen het cijfer 9,4


Doel

De opleiding heeft tot doel de methodiek Predictive Profiling aan te leren. Na afronding van de opleiding bent u in staat om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren. Bovendien krijgt u de handvatten aangereikt om de Predictive Profiling methodiek binnen uw eigen organisatie of die van uw opdrachtgevers te implementeren.

Voor wie geschikt

 • Functionarissen binnen politie en Koninklijke Marechaussee
 • Inlichtingen - en veiligheidsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Security Managers die verantwoordelijk zijn voor het integrale beveiligingsproces
 • Human Resource managers
 • Medewerkers vanuit de beveiligingsbranche
 • Adviseurs vanuit de overheid
 • Adviseurs op beveiligingsgebied voor overheid
 • Adviseurs op beveiligingsgebied voor het bedrijfsleven
 • Leidinggevenden van particuliere beveiligingsbedrijven
 • Managers die met geweld tegen medewerkers te maken hebben
 • Bedrijfsrechercheurs 
 

Diploma Predictive Profiling

Met deze op post HBO niveau verzorgde Register opleiding (RPP® ; Register Profiling Professional) bent u in staat om het waardevolle, officieel erkende Diploma Predictive Profiling te behalen.

Als u voldoet aan de eindtermen van de opleiding Predictive Profiling theorie kunt u zich, als ook het praktijkexamen Predictive Profiling met succes is afgerond, laten inschrijven in het Nationale Beveiligingsregister als Certified Profiling Expert.

U bent dan tevens bevoegd om de letters (CPE® ; Certified Profiling Expert). als kwaliteitsaanduiding achter uw familienaam te plaatsen.

 

Docenten & Gastdocenten

        

 Mr. Drs. W.J.M. Aerdts                  Dr. Bennett Kleinberg

 

Specificaties Opleiding

Opleidingsdata

De opleiding Predictive Profiling bestaat uit 8 lesdagen van 10.00 uur t/m 16.00 uur 

Wij starten de opleiding in september 2021.

College 1:  10 september 2021
College 2:   24 september 2021
College 3:  08 oktober 2021
College 4:  29 oktober 2021
College 5:  12 november 2021
College 6:  26 november 2021
College 7: 10 december 2021
College 8: 17 december 2021 (Inhaalcollege)

Examen Predictive Profiling Theorie op 24 december 2021.

Examenlocatie: Het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) te Nieuwegein, Nevelgaarde 50.

Het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) controleert direct na het examen uw antwoorden, hierdoor ontvangt u een voorlopige uitslag van het gemaakte examen Diploma Predictive Profiling.

Er is een mogelijkheid om niet bezochte colleges in overleg in te halen.

 

Opleidingslocatie voor het Diploma Predictive Profiling

Rijnzathe 8 te De Meern

 

Kosten

Het Diploma Predictive Profiling

Inclusief; lunch, koffie en thee, fruit, koek en snoepgoed, luxe studiematerialen en studiemap.

Opleidingskosten post HBO Predictive Profiling theorie zijn € 2.995,- exclusief btw.

Opleidingskosten post HBO Predictive Profiling praktijk zijn € 1.995,- exclusief btw.

Examenkosten Instituut voor Beroepsexamens:

Opleiding post HBO Predictive Profiling theorie € 249,-

Opleiding post HBO Predictive Profiling praktijk € 495,-

Onze opleidingen zijn voor particulieren en voor overheidsmedewerkers vrijgesteld van btw doordat SoSecure staat ingeschreven in het CRKBO-register

Wilt u de betaling spreiden of alleen de Leergang Predictive Profiling theorie volgen om het Diploma Predictive Profiling te behalen zonder deelname aan de praktijkopdracht, neem dan contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

   


Predictive Profiling Praktijk

Na het behalen van het Diploma Predictive Profiling theorie is het mogelijk om ook het Diploma Predictive Profiling praktijk te behalen. Tijdens de uitwerking van het Diploma Predictive Profiling praktijk leert u uw opgedane theoretische kennis toe te passen ten behoeve van het ontwikkelen en implementeren van een Standaard Operationele Procedure voor uw organisatie. U leert hierbij een rapportage op te maken voor uw management om de proactieve beveiligingsmethodiek Predictive Profiling te presenteren in al haar facetten met als doel Predictive Profiling te implementeren in de  organisatie.

Nadat u de rapportage van de praktijkopdracht heeft gepresenteerd en verdedigd voor twee leden van de examencommissie van IBEX - KIWA en het Diploma Predictive Profiling praktijk heeft behaald, kunt u zich in het nationale beveiligingsregister van de stichting CERPRO inschrijven.

U bent dan gerechtigd om de letters CPE (Certified Profiling Expert) achter uw familienaam te plaatsen.

Begeleiding tijdens de opleiding

SoSecure biedt u in de opleiding Predictive Profiling theorie de kans om onder persoonlijke en intensieve begeleiding van ervaren docenten het dossier en de rapportage t.b.v. het praktijkexamen Predictive Profiling en een Standard Operationele Procedure (SOP) te maken. Hiermee wordt u in staat gesteld om de proactieve beveiligingsmethodiek Predictive Profiling in uw eigen organisatie te implementeren.

Deze service bieden wij exclusief voor studenten die de opleiding Predictive Profiling bij SoSecure volgen. U betaalt dan in de opleiding Predictive Profiling € 1.995,-.

Buiten de opleiding Predictive Profiling betaalt u € 2.995,- exclusief € 495 examenkosten

Wij merken dat er steeds meer personen die een opleiding Predictive Profiling bij een ander opleidingsinstituut hebben gevolgd niet in staat zijn om de methodiek te implementeren. Het verrichten van de intelligence analyses op de security doelstellingen, dadergroepen, AMO's, etc wordt namelijk niet gegeven bij andere opleiders. Om u toch te helpen met een professionele standaard operationele procedures (SOP) bieden wij aan om samen met u standaard operationele procedures (SOP) te ontwikkelen. Wij gaan dan samen met u om de tafel en maken een concreet stappenplan waar u zelf kunt kiezen welke ondersteuning u wilt ontvangen. 

Extra

U ontvangt:

 • het lidmaatschap van de Red Teaming Groep Nederland
 • het lidmaatschap van de Alumniclub Predictive Profiling
 • ontvangt publicaties van het Kenniscentrum Security Intelligence
 • en u wordt uitgenodigd voor expert meetings over Predictive Profiling en Red Teaming.

 

Colleges

 • Introductie & Methoden en Technieken van Predictive Profiling
 • Methoden & Technieken van Red Teaming
 • Verdachte Indicatoren en Analyse Methoden & Technieken
 • Security Intelligence methoden
 • Leugendetectie en Security Questioning; Wetenschap en Praktijk
 • Controlled Cognitive Engagement (CCE)  -  N  I  E  U  W  -
 • Radicalisering en Jihadisme
 • Informatiegestuurd beveiligen met de speciale digitale APP (Applicatie Predictive Profiling)
 • Methoden en Technieken van Security Questioning en Security Intelligence
 • Examentraining en Oefententamen
 • Operationele Red Teaming oefeningen op een locatie in Nederland (SoSecure)
 • Facultatieve Inhaaldag

  

Persoonlijk gesprek

Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek zodat u beter in staat bent of de opleiding Predictive Profiling echt iets voor u of uw organisatie is, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij nemen ruim de tijd voor u om al uw vragen te beantwoorden.

Publicaties Predictive Profiling en Red Teaming

SoSecure is als security expert gevraagd om in samenwerking met het beveiligingsvakblad Security Management een drietal publicaties over Predictive Profiling, Security Intelligence, Red Teaming en informatiesturing te schrijven, wilt u een exemplaar ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Beoordeling opleiding door de studenten die u voor gingen

SoSecure heeft een enquête onder de cursisten over de opleiding en de docenten gehouden. SoSecure is trots op de resultaten. Lees de blog over de resultaten KLIK HIER.

Referenties Opleiding Diploma Predictive Profiling   

 

 

Een tijdsgeest waarin veiligheid veelal wordt geassocieerd met high-tech middelen legt de opleiding Diploma Predictive Profiling (DPP) de nadruk op het ontwikkelen van bestaande menselijke mechanismen. Detecteer afwijkend gedrag en ontkracht kwade intenties door het stellen van vragen, een kwestie van mindset en gezond verstand in een structuur die is toegespitst op de eigen organisatie. Een bewezen succesformule die naar mijn mening breed inzetbaar is ter bevordering van veiligheid in Nederland.

Dhr. M.G. Kampinga

Ministerie van Veiligheid & Justitie

Dienst Justitiële Inrichtingen

Bureau Integriteit 


 

Referentie Opleiding Diploma Predictive Profiling


In het kader van veiligheid en beveiliging is het van belang dat men een dreiging vroegtijdig herkent of het gedrag van een persoon in een bepaalde situatie kan categoriseren. Tijdens de opleiding Diploma Predictive Profiling (DPP) leer je dat Predictive Profiling gericht is op het categoriseren van criminelen en terroristen in gedragsprofielen in relatie met bepaalde modus operandi. 

De opleiding Predictive Profiling verschaft je inzicht en vaardigheden voor het toepassen en implementeren van deze methodiek. Theoretische kennis, achtergronden, wetenschappelijke onderbouwing, unieke eigen praktijkervaringen en toepassingsmogelijkheden komen allemaal aan de orde.

Je leert tijdens de opleiding afwijking van gedrag te herkennen en wanneer het afwijkende gedrag te betitelen is als "verdacht" zonder dat er al sprake is van een verdachte in wettelijke zin. "Security Questioning" inzetten als middel blijkt aansluitend van grote waarde te kunnen zijn. Het vraagt om een pro-actieve in plaats van de re-actieve benadering. Door de inzet van een Red Team en Blue Team ontdek je waar zwakke en sterke plekken in de beveiliging zitten, de daarbij behorende modus operandi en wat te doen om daarbij behorende gedragingen te herkennen.

De diversiteit binnen de opleiding van mensen uit overheidsdiensten én particuliere organisaties zorgt tevens voor praktische toepasbaarheid dat deze methodiek binnen de gehele veiligheidsketen. De kennis van de docenten over Predictive Profiling als ook de inbreng van TNO, de Universiteit van Amsterdam, Next HRM, De Leugenacademie en anderen zorgen voor een uitstekende opleiding.

Dhr. P. Kroep
Politie | Den Haag | DROS | RCC (CCB Hollands Midden)Referentie Opleiding Predictive Profiling

Vanuit mijn functie Human Resource Manager bij RW Security & Facility heb ik de opleiding Predictive Profiling gevolgd bij SoSecure. Voornaamste doel voor mij was een verdere verdieping en professionalisering in een het aanpakken van een aantal veiligheidsvraagstukken en -problematiek binnen onze organisatie en bij opdrachtgevers die zich bevinden in de culturele erfgoedsector.

De opleiding stelt op een zeer kwalitatieve manier de theorie van en gedachte achter de methodiek Predictive Profiling beschikbaar, maar stelt ook de juiste vragen en geeft inzichten in de handelswijze van de predictive profiling, en heeft mij de handvatten aangereikt om de methodiek te implementeren in onze organisatie en bij onze opdrachtgevers.

Gastdocenten meerwaarde

Met name de kwaliteit en de diverse onderwerpen van de gastdocenten zorgen voor een verdieping in de methodiek Predictive Profiling en stelt je de juiste vragen om met een andere blik naar een aantal security vraagstukken te kijken.

Zo heeft dhr. W. Houtzager (Next HRM en Poortgroep) mij inzicht gegeven in de wijze van implementeren van deze beveiligingsmethodiek en dhr. Dr. Bruno Verschuere van de Universiteit van Amsterdam een verdere verdieping gegeven op het onderwerp leugendetectie.Referentie Opleiding Predictive Profiling


Gelukkig komen organisaties steeds meer (echter nog niet voldoende) tot de conclusie dat "beveiliging" meer is dan het plaatsen van een hek en een paar camera's.
In de opleiding Predictive Profiling, komt dit nadrukkelijk aan de orde en wordt de rol van de "denkende mens" in combinatie met de juiste middelen en maatregelen op een uitstekend niveau behandeld en neergezet.

Ook de aandacht die besteed wordt aan Red Teaming, waarbij in kaart wordt gebracht of een organisatie afdoende is beschermd tegen "dreigingen", is prima. Het geheel geeft nieuwe inzichten en zal er zeker toe bijdragen dat crimineel gedrag in de voorstadia wordt herkend en geëlimineerd kan worden.


Ik zelf heb in ieder geval veel geleerd en dank de docenten en medecursisten voor het delen van hun kennis en de plezierige manier waarop zij de opleiding hebben verzorgd.

In mijn trainingen, zal ik waar dit kan, het onderwerp Predictive Profiling uitdragen en deelnemers die hier meer over willen leren, verwijzen naar deze opleiding.

Piet van Gelder

Van Gelder Training & Advies

Leergang Diploma Predictive Profiling Direct
Inschrijven

Partners