home > predictive profiling > overige opleidingencrisis management training
alt

Crisis Management Training

Wat is crisismanagement?

Crisismanagement is de praktijk waar het beheersen van incidenten centraal staat als vitale onderdelen van de organisatie worden bedreigd en de reguliere structuren en processen niet meer werken.

Doel van de training

De Crisis Management Training (CMT) is gericht op het opleiden en trainen van een crisismanagement team. Het doel van de opleiding is het aanleren van basisvaardigheden die kunnen worden ingezet tijdens crisissituaties. Crisissituaties beïnvloeden het besluitvormingsproces enorm. Besluiten moeten genomen worden met veel tijdsdruk en onzekerheden. 

In de training wordt u op interactieve wijze aangeleerd wat de (on)mogelijkheden zijn bij optreden tijdens een crisis.  

Voor wie is de training geschikt?

SoSecure biedt ieder crisisteam, of nog te vormen crisisteam, een opleiding aan op maat. Het intakegesprek vormt de basis voor de opleiding. Deze flexibele aanpak zorgt ervoor dat zowel de grote-, als kleine organisatie met veel of weinig ervaring in crisismanagement kunnen worden getraind. 

Toegevoegde waarde

Tijdens uw werkzaamheden komt u niet, of nauwelijks in crisissituaties terecht. Wanneer een crisissituatie zich dan toch voordoet bent u niet of slecht voorbereid. In de CMT training leert u uw collega's in verschillende situaties kennen en spreekt u rollen af op basis van de expertise in het team en worden praktische vaardigheden getraind tijdens de van realistische crisisscenario's. 

Aanvullende informatie

In drie dagen krijgt u alle noodzakelijke basisvaardigheden en praktische tools aangereikt die u helpen bij het beheersen van een crisis.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Samenstelling van het crisismanagement team
  • De verschillende taken en rollen binnen het team
  • De crisisruimte en crisismiddelen
  • Beeldvorming, oordeelsvorming en communicatie
  • Besluiten nemen onder moeilijke omstandigheden
  • De rol van de media en andere stakeholders
  • Een veerkrachtige en weerbare organisatie
  • Rollenspellen en scenario's

Kosten

De driedaagse CMT-opleiding kost € 1.095,- per persoon. SoSecure staat ingeschreven in het crkbo-register, hierdoor kan de opleiding btw-vrij aan particulieren en overheden worden aangeboden.

Contact

Wilt u meer weten over de crisismanagement training? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Mail: info@sosecure.nl
Telefoon: 023-7114520