home > predictive profiling > overige opleidingenbedrijfshulpverlening (bhv) - basis
alt

Bedrijfshulpverlening (BHV) - Basis

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv'ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bhv'ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico's die er spelen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv'er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is.
Een bedrijfshulpverlener (bhv'er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv'er hoe hij/zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv'er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verband aanleggen.


Wat maakt deze cursus uniek?

Een werknemer die nog nooit een BHV cursus heeft gevolgd of waarvan de BHV certificaat is verlopen, kan zich inschrijven voor een BHV basis. De BHV basis is erg laagdrempelig en op de praktijk gerichte opleiding. BHV basis vereist bijna geen voorbereiding voor de 4 modulen:
•    Niet-spoedeisende Eerste Hulp
•    Spoedeisende Eerste Hulp
•    Brandbestrijding
•    Ontruiming


Wat is de meerwaarde van deze cursus BHV?

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv'er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv'er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen. Alle instructeurs zijn gecertificeerd namens NIBHV, Oranje Kruis en Nederlandse Reanimatie Raad.


Programma

Ochtendprogramma:

 • Alarmeren en algemene hulpverleningsregels
 • Brand
 • Ontruiming
 • Communicatie

Middagprogramma:

 • Levensreddend handelen
 • Spoedeisende eerste hulp
 • Niet spoedeisende eerste hulp
 • Gebruik maken van de AED


Locaties

 • In Company
 • Locatie naar wens


Kosten

 • € 275,- ex btw. per persoon
 • Inclusief lunch
 • Cursusduur 2 dagen

Wilt u BHV basiscursus op maatwerk? Neem dan contact met ons op.


Engels
Alle cursussen kunnen ook in het Engels gegeven worden.