home > predictive profiling > overige opleidingendiploma observant (a, b, c)
alt

Diploma Observant (A, B, C)

Een observant houdt zich (veelal in teamverband) bezig met het ongezien volgen en observeren van subjecten. De observant is daarbij voornamelijk aanwezig als een verzamelaar van relevante informatie door het volgen, rapporteren, bezien en beluisteren van subjecten. De dagelijkse taken van de observant zijn het voorbereiden van observatie acties, observeren in voertuigen, observeren te voet, en het rapporteren van de handelingen van het geobserveerde subject. Deze taken maken de observant een belangrijke speler in (particuliere) veiligheidsonderzoeken, zoals bijvoorbeeld betrouwbaarheidsonderzoeken, due dilligenceonderzoeken, fraudeonderzoeken, opsporingsonderzoek en recherchewerk. 

Doel van de opleiding?

Het doel van de observatie opleidingen (A, B, C) is dat de professional vaardigheden aangeleerd krijgt om gestructureerd informatie over bewegingen en handelingen van een onderzoeksobject te vergaren, zonder daarbij het subject te beïnvloeden of opgemerkt te worden. 

Heimelijk opereren is een kunde, dat uitsluitend goed getraind wordt met de juiste begeleiding tijdens de opleiding.

Voor wie is de opleiding geschikt? 

De observatie opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor gemotiveerde professionals die zich willen ontwikkelen tot professionele observant. Dit zijn o.a. professionals in de volgende functies:

  • Fraude onderzoekers
  • Particuliere onderzoekers
  • Rechercheurs
  • Onderzoekers bij FIOD/SIOD
  • Sociaal rechercheur
  • Gemeentelijk onderzoeker
  • Directiechauffeurs
  • Persoonsbeveiligers

Examens

Alle opleidingen zijn gecertificeerd door de KIWA en de IBEX. Als u slaagt voor de observatie opleiding bent u gerechtigd om een van de bijbehorende kwaliteitsaanduidingen; Register Observant A (ROA), Certified Observant Expert B (COEB), Certified Observant Expert C (COEC), achter uw familienaam te plaatsen. Tevens wordt u opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister van stichting CERPRO.