home > predictive profiling > opleiding predictive profiling praktijk
alt

Opleiding Predictive Profiling Praktijk

Diploma Opleiding Predictive Profiling Praktijk

De visie op proactieve veiligheid heeft haar intrede gedaan, hierdoor krijgt Predictive Profiling steeds meer acceptatie in Nederland. SoSecure was het eerste opleidingsinstituut in Europa dat de kwaliteit van de opleiding in een register opleiding heeft laten certificeren en door een onafhankelijk examenbureau heeft laten examineren.

Er zijn nu al tientallen studenten door ons opgeleid voor deze register opleiding; post HBO Diploma Predictive Profiling theorie.

Na het behalen van het Diploma Predictive Profiling theorie is het mogelijk om ook het Diploma Predictive Profiling praktijk te behalen. Tijdens de uitwerking van het Diploma Predictive Profiling praktijk leert u uw opgedane theoretische kennis toe te passen ten behoeve van het ontwikkelen en implementeren van een Standaard Operationele Procedure voor uw organisatie.

Nadat u de rapportage van de praktijkopdracht heeft gepresenteerd voor de examencommissie van de IBEX -KIWA en het Diploma Predictive Profiling praktijk heeft behaald, kunt u zich in het nationaal beveiligingsregister van de IBEX -KIWA inschrijven.
U bent dan gerechtigd om de letters CPE (Certified Profiling Expert) achter uw familienaam te plaatsen.

SoSecure biedt u in de opleiding Predictive Profiling theorie de kans om onder begeleiding van ervaren docenten een Standard Operationele Procedure (SOP) te maken. Deze service bieden wij exclusief voor studenten die de post HBO opleiding Predictive Profiling bij SoSecure volgen. U betaald dan in de opleiding Predictive Profiling theorie exclusief het praktijk examen € 1995,-.

Indien u de praktijk opleiding Predictive Profiling wilt volgen na de opleiding Predictive Profiling theorie leest u dan het hoofdstuk hieronder: Praktijkbegeleiding na de opleiding


Laatste nieuws: Evaluatie en Beoordeling van de opleiding Predictive Profiling en haar docenten

Bron: Instituut voor Beroepsexamens (IBEX-KIWA) december 2018

Opleiding algemeen krijgt het cijfer 9.4

Docenten krijgen het cijfer 9.2

 

Praktijkbegeleiding na de opleiding.

Voor alle studenten die het theorie-examen van de opleiding Predictive Profiling met succes hebben behaald biedt SoSecure de mogelijkheid tot de begeleiding richting het behalen van het praktijkexamen. 

SoSecure begeleidt u in een persoonlijk en intensief traject bij het behalen van de praktijkopdracht Predictive Profiling. U schrijft in een rapportage waarin u onderbouwt hoe u tot de inhoud van de SOP bent gekomen. Hiervoor heeft het Kenniscentrum Security Intelligence en SoSecure een Handboek Predictive Profiling samengesteld dat u helpt bij de uitwerking van de Praktijkopdracht Predictive Profiling. U ontvangt het handboek Predictive Profiling praktijk om het diploma te behalen.


Handboek Predictive Profiling:

 • Praktijkexamen uiteengezet in 8 logische stappen

 • Intelligence analyse technieken

 • Persoonlijke en inhoudelijke ondersteuning bij alle examenonderdelen

 • Voorbeeld SOP

 • Beschrijft de eisen zoals die gesteld worden door de examencommissie van het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX)

Aanvullend kunnen studenten voor extra theoretische kennis ook putten uit de verschillende WhitePapers van SoSecure: Predictive Profiling, Red Teaming en Protective Intelligence


Begeleidingspakket na de opleiding (€ 2995 exclusief examenkosten)

 • Uitleg van de Praktijkopdracht Predictive Profiling
 • Handboek Predictive Profiling
 • Persoonlijk 1 op 1 begeleidingstraject
 • Tussendoor telefonisch contact en advies
 • Correctie eindproduct door Predictive Profling expert
 • Assistentie bij presentatie-voorbereiding examen

De Leergang Diploma Predictive Profiling wordt nu ook volledig in de Engelse taal  aangeboden, belt u gerust op voor verdere informatie.

Het begeleidingstraject voldoet aan de meest actuele eisen Praktijkopdracht Certified Profiling Expert  en het examen- en certificeringsplan opgesteld door het Kenniscentrum Security Intelligence (KSI) en het instituut voor beroepsexamens (IBEX).

College Predictive Profiling Praktijk Aanmelding

Partners