home > predictive profiling > human resource management (hrm)

Human Resource Management (HRM)

Veel beveiligingsorganisaties hebben de ambitie om een pro-actieve werkwijze te implementeren. Dit betekent feitelijk de start van een (organisatie)ontwikkeltraject. Het betekent dat beleid, processen, systemen en gedrag zullen worden ontwikkeld en aangepast.

Beleid, processen en systemen laten zich goed en voorspelbaar wijzigen, medewerkers nieuw gedrag laten ontwikkelen is daarentegen onvoorspelbaar en heeft zijn eigen dynamiek en spelregels.

 

Predictive profiler (pro-actieve beveiliger)

Het zijn van een goede proactieve beveiliger vereist andere kwaliteiten van een persoon dan tot op heden werden verlangd van een goede beveiliger. De belangrijkste daarvan zijn:

  1. Het zelfstandig kunnen waarnemen van afwijkend gedrag;
  2. Het zelfstandig kunnen verzamelen van aanvullende informatie op een klant- en servicegerichte manier;
  3. Het in teamverband kunnen reflecteren op het eigen professionele handelen;
  4. Het effectief kunnen samenwerken met andere groepen (en rollen) binnen het beveiligingspalet.

Deze kwaliteiten verlangen dat de betrokken personen zelf bereid zijn om hun eigen kennis, vaardigheden, gedrag en attitude te ontwikkelen. Dit is geen sinecure. We weten uit ervaring dat een aantal persoonlijke eigenschappen die kenmerkend zijn voor een goede proactieve beveiliger haaks staan op de persoonlijke eigenschappen waarop we de beveiliger in het verleden hebben geselecteerd.

 

Uniek assessment

SoSecure en NextHRM bieden op basis van hun gecombineerde expertise een uniek ontwikkel-assessment waarmee personen hun geschiktheid en ontwikkelmogelijkheden voor proactieve beveiliging kunnen toetsen.

Het ontwikkel-assessment bestaat onder meer uit een aantal specifiek voor dit doel door TNO ontwikkelde testen. TNO heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar wat een persoon tot een goede proactieve beveiliger maakt en heeft voor een aantal vaardigheden specifieke testen ontwikkeld.

Deze worden gecombineerd met Savvy, ons eigen, complete testinstrument. Capaciteiten, (gedrags)-competenties, vaardigheden en integriteit worden met Savvy gemeten. Savvy biedt daarnaast de unieke mogelijkheid om heel precies een organisatie-specifiek profiel samen te stellen voor de functie van proactieve beveiliger zoals uw organisatie die voor ogen heeft. De testresultaten worden daar vervolgens mee vergeleken. Hierdoor wordt altijd maatwerk geboden in combinatie met de door ons opgebouwde kennis en ervaring over proactieve beveiliging.

 

Resultaat

De resultaten van het assessment worden vastgelegd in een schriftelijke rapportage waarin wij een concreet advies geven met betrekking tot de geschiktheid en ontwikkelmogelijkheden van de geteste persoon alsmede diens ontwikkelpunten in relatie tot het functieprofiel.


Contact

Wilt u meer weten over onze unieke competenties assessment? Neem dan gerust contact met ons op.