home > blog

Laatste reacties

Leergang Diploma Predictive Profiling gaat 7 september van start.

        

De menselijke factor

Vroeger beperkte beveiliging zich vooral tot het zogenaamde ‘target hardening’. Oftewel het treffen van fysieke beveiligingsmaatregelen om er voor te zorgen dat kwaadwillenden de organisatie niet gemakkelijk kunnen betreden.  

De laatste jaren is er ook een trend waarneembaar waarbij er meer en meer elektronische beveiligingsmaatregelen worden ingezet. De inzet van de mens, als organisatorische maatregel, is vaak sluitstuk van de beveiliging.  

Omzeilen van beveiligingsmaatregelen

Het probleem dat deze klassieke benadering van beveiliging met zich meebrengt, is dat onze tegenstanders intelligent zijn en naar wegen zoeken om getroffen beveiligingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Het gevolg van de werkwijze van onze tegenstanders, is dat de organisatie pas merkt dat er iets is voorgevallen, wanneer het al te laat is. Onbevoegden zijn dan al binnen geweest, de diefstal is al gepleegd, het geweld heeft al plaatsgevonden of de bom is al ontploft.

Herkennen van afwijkend gedrag

Tijd om gebruik te maken van de intelligentie van de mens. Door het vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag, of het herkennen van indicatoren die kunnen wijzen op criminele handelingen, kan veel schade worden voorkomen. Als afwijkingen van de normale situatie vroegtijdig worden herkent, dan kunnen nog voordat het fout dreigt te gaan, maatregelen worden genomen 

Het nemen van de juiste en vooral klantgerichte maatregelen

De doelstelling van de Post HBO Leergang Diploma Predictive Profiling, is het verschaffen van inzicht in het proces dat het mogelijk maakt om verdachte indicatoren te benoemen en medewerkers te trainen in het gebruik daarvan. Door het herkennen van verdachte indicatoren en door deze te koppelen aan niet wenselijke scenario’s, kan door het nemen van de juiste stappen worden voorkomen dat er geweld tegen medewerkers van uw organisatie wordt gebruikt, of dat criminele en terroristische organisaties uw organisatie uitkiezen als doelwit.

Het unieke van Predictive Profiling is dat deze hoogwaardige vorm van beveiliging, een klantgerichte benadering incorporeert in het security proces. Dit heeft te maken met het halen en delen van informatie wat per definitie alleen mogelijk is met een service- en klantgerichte aanpak.

Wilt u zich inschrijven voor de cursus Predictive Profiling of meer informatie over cursusdata & kosten? Klik dan HIER