home > blog

Laatste reacties

Opening Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies

Op 9 november werd het Ad de Jonge centrum voor Inlichtingen en Veiligheidsstudies van de UvA geopend. Tijdens het symposium 'In Control? Parlementair en onafhankelijk toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten?’ zal hoofd AIVD Bertholee de genodigden toespreken.

Vervolgens gaan cyberexpert Ronald Prins FoX-IT en samenwerkingspartner van SoSecure, onderzoeksjournalist Wil van der Schans, onderzoeker Quirine Eijkman en internet specialist van de Politie Peter de Beijer met elkaar in gesprek over toezicht, privacy en het nieuwe regeerakkoord. Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies

Het Ad de Jonge Centrum reflecteert met studie en analyse op de diensten en hun context in de samenleving. Daarnaast zal het belangrijke bijdrage gaan leveren aan de professionalisering van inlichtingenanalyses door op academisch niveau methodologie, methoden en vaardigheden te doceren.


De doelstelling van het Centrum is drieledig:

1) Onderwijs: het overdragen van kennis en bevindingen van onderzoek aan studenten en professionals die op verschillende terreinen en binnen verschillende disciplines zich op uiteenlopende wijzen bezighouden met inlichtingen, veiligheid en gerelateerde grondrechten.

2) Onderzoek: het doen van onderzoek over inlichtingen en veiligheid, het analyseren en ontwikkelen van onderzoeksmethoden en technieken op dit vakgebied, het verwerven van kennis en inzicht over organisaties die zich bezig houden met inlichtingen en veiligheid en de consequenties die het denken over dreigingen en het garanderen van veiligheid op de samenleving heeft. Onderzoeksprojecten zullen op basis van externe financiering plaatsvinden.

3) Kennisvalorisatie: het fungeren als platform waar personen, instanties en wetenschappelijke organisaties die zich met dit vakgebied bezighouden expertise kunnen uitwisselen en activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen externe partijen specifieke diensten bij het Centrum inkopen, zoals het ontwikkelen van onderwijsmodules of het schrijven van onderzoeksrapporten.


Bestuur en organisatie

Het centrum staat de eerste drie jaar ondergebracht bij het IIS en staat onder leiding van een bestuur.

Het bestuur zal bestaan uit:

prof. mr. Jit Peters (voorzitter, Faculteit der Rechtsgeleerdheid),

prof. dr. Ruud Janssens (Faculteit der Geesteswetenschappen),

prof. dr. Maarten de Rijke (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) en

prof. dr. Mark Rutgers, (Faculteit der Gedragsā€ en Maatschappijwetenschappen).

Dr. Giliam de Valk is ambtelijk secretaris van het bestuur.