home > blog

Laatste reacties

Van Herkennen naar Handelen

Het herkennen van afwijkend gedrag is niet het meest ingewikkelde onderdeel van de Predictive Profiling methodiek. Iedereen heeft een bewustzijn van wat 'normaal' gedrag is op een bepaalde locatie, en het gericht herkennen van afwijkingen is goed te trainen. De angel van preventie zit in de adequate en effectieve handeling van een profiler nadat hij of zij het afwijkende gedrag heeft herkend. Een recent artikel in Security Today brengt het grote belang van het handelen op herkenning nog eens aan het licht.