home > blog

Laatste reacties

Interview met een PhD studente & Praktijk-Gestuurde Wetenschap

Op vrijdag 21 februari 2014 is SoSecure geïnterviewd door PhD studente Jessica Dietzler. Jessica Dietzler is een doctoraats-kandidaat voor het Scottish Centre for Crime and Justice Research van de University of Glascow.  Haar onderzoek is onderdeel van het grotere onderzoeksprogramma Trafficking Culture. Dit programma is opgericht om inzicht te krijgen in de internationale handel van illegale cultuurgoederen en heeft als doel om een wetenschappelijke basis te ontwikkelen die kan helpen bij het bevorderen van effectief beleid om deze wereldwijde illegale handel te verminderen. 

Jessica Dietzler voert in meerdere landen een vergelijkend onderzoek uit om erachter te komen welk beleid het best is geschikt om effectief de illegale handel in de culturele sector te bestrijden. Haar doel is dan ook het creëren van nieuw beleid dat gebruikt kan worden om de schadelijke effecten van de illegale handel van cultureel erfgoed te verminderen. In de verschillende landen voert zij gesprekken met mensen die verstand hebben van de kunstsector en/of (kunst)beveiliging. Deze groep varieert van de politie, ministeriële ambtenaren, museum beveiligers etc. Zodoende kwam Jessica Dietzler bij ons uit, SoSecure. Voor haar onderzoek houdt zij dus interviews met zowel beleidsmakers als operationele professionals. Deze kennis gebruikt zij om een wetenschappelijk artikel te schijven die de wetenschap verder helpt maar zeker ook in de praktijk een nuttige functie heeft. Beleid kan namelijk worden verbeterd door de ervaringen uit de praktijk. 

Dit is precies wat het Kenniscentrum Security Intelligence nastreeft met de praktijk-gestuurde wetenschap. Het nut van praktijk-gestuurde wetenschap werkt twee kanten op. Wetenschappelijke kennis gebruikt wordt in de praktijk, maar houdt juist ook in dat praktijkkennis wordt gebruikt ten behoeve van de wetenschap. Het is een cyclische beweging die twee vliegen in één klap slaat.

Voor beide partijen was het een leuk en leerzaam interview. Onze kennis en inzicht op het gebied van Predictive Profiling, Red Teaming, en Protective Intelligence hielpen Jessica Dietzler met het verbreden van haar inzicht over innovatieve beveiligingsmethoden. Daarbij bood het netwerk van SoSecure met de culturele erfgoed sector in Nederland haar een uitstekende mogelijkheid om in contact te komen met andere relevante partijen. Voor ons was het interessant om te zien dat Jessica Dietzler onze visie over de voordelen van praktijk-gestuurde wetenschap deelt. Kortom een nuttige en informatieve middag.

W.F. Leeuwenkamp (SoSecure) Evaluatie resultaten Diploma Predictive Profiling

"Het behoeft geen betoog dat dit resultaat alle verwachtingen te boven gaat."


"Ik feliciteer je met het behaalde resultaat en vooral de wijze waarop dit is bereikt"


Dhr. Ab Verkaik

Voorzitter / Chairman

European Security Intelligence Foundation

ESIF

 

Ab Verkaik heeft als voorzitter van de European Security Intelligence Foundation (ESIF) het fantastische eindresultaat van de ESIF enquête aan SoSecure bekend gemaakt. De enquête werd gehouden naar aanleiding van de derde Opleiding Diploma Predictive Profiling (theorie), examen 8 november 2013. Alle 12 cursisten van de opleiding zijn geslaagd, waarvan 50% zelfs Cum Laude. 

De ESIF hield de enquête om de kwaliteit van de opleiding Predictive Profiling van SoSecure te meten en mogelijk te verbeteren.

Algemene opmerkingen van de cursisten over de opleiding en docenten:

  • De opleiding is duidelijk en toegankelijk ook bij de lastige stof.
  • En zeer zeker hoe het gebracht is door de docent Leen
  • Goede concrete leerzame opleiding
  • Prima Docent, Goed Onderwijs, Veel geleerd, TOP
  • Meerwaarde in vakgebied beveiliging
  • De persoonlijke aanpak van de docent is zeer behulpzaam

De eindcijfers van de cursisten:

Algemeen opleiding: 9 - 8 - 8 - 9 -10 - 9 - 8 - 10 - 9 - 9 - 9 -9,5

Algemeen Docent: 9 - 8 - 9 - 1 0 - 10 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 10 - 9

Er werd in deze opleiding Predictive Profiling voor het eerst het onderwerp Protective Intelligence gebracht

Wilt u een exemplaar ontvangen van het eindresultaat ESIF enquête opleiding Predictive Profiling III, mail u dan naar info@sosecure.nl.

 

 

 

 

Opleiding Predictive Profiling Van Gogh museum en Rijksmuseum

   

Na een intensief sollicitatietraject werd een groep van 14 personen geselecteerd voor de functie security profiler in het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum te Amsterdam. Nadat zij speciaal voor de Nederlandse musea ontwikkelde opleiding museumbeveiliging hebben gevolgd gaan zij deze klantvriendelijke methodiek toepassen.

Het begin in 2002 : De OGRI Methodiek

In 2001 was er nog geen visie op museumbeveiliging in combinatie met de menselijke factor. Door met de securitymanagers van het Rijksmuseum en het Van Gogh museum een gezamenlijk partnership te sluiten werd de OGRI methodiek samengesteld. Door goed te luisteren naar vakspecialisten van twee van de belangrijkste musea ter wereld werd een meerjarige visie op museumbeveiliging ontwikkeld

De visie op museumbeveiliging

De visie op museumbeveiliging ontstond al in 2002 waar wij zijn gestart met het idee om op een klantvriendelijke manier museumbeveiliging te ontwikkelen, het motto toen was: 'informatie halen en informatie delen' . Hierdoor heeft ArtSecure en SoSecure vanaf 2002 aan de wieg gestaan van het professionaliseren van de menselijke factor in museumbeveiliging en heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan bij diverse Nederlandse musea.

 

In directe samenwerking met het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum werd deze visie kwalitatief doorontwikkeld naar een proactieve museumbeveiligingsmethodiek. De methodiek werd OGRI genoemd en mag ondertussen wel de standaard genoemd worden binnen de Nederlandse museumbeveiliging.

OGRI staat voor Observeren, Gedragsherkenning, Risicoanalyse en Interventie

                   

De OGRI methodiek werd in de afgelopen jaren kwalitatief geëvalueerd naar de huidige vorm. Predictive Profiling werd de methodiek die de OGRI training is gaan ondersteunen. Ook innovatieve onderdelen die de awareness van de museumbeveiligers en de organisatie stimuleren deden haar intrede: Red Teaming en de Red Teaming Groep Nederland. 

Wetenschappelijk onderzoek TNO

De vraag vanuit het Rijksmuseum Amsterdam en het Van Gogh Museum aan ArtSecure was; Help ons van reactieve museumbeveiliging naar een nieuwe visie op proactieve museumbeveiliging. 

Proactieve beveiliging is niet voor iedereen weggelegd, het Rijksmuseum en het Van Gogh museum beseften dat als geen ander. Zij wilden met medewerkers gaan werken die geschikt zijn voor hun taken en verantwoordelijkheden en wilden een kwalitatieve onderbouwing en vooral bewijs. De vraag "Welke mensen kunnen het best afwijkend gedrag herkennen en op de juiste wijze prikkelen" stond centraal. Om deze vraag te kunnen beantwoorden werd In opdracht van het Rijksmuseum, het Van Gogh museum, SoSecure en ArtSecure aan TNO de opdracht gegeven om een wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de competenties van een proactieve beveiliger.

Na meer dan een jaar was het onderzoek gereed en werden wij met de uitkomsten van het wetenschappelijke TNO onderzoek in staat gesteld om proactieve medewerkers te selecteren die beter dan anderen afwijkend gedrag kunnen herkennen.

Profiling Assessment

Het profiling assessment is een unieke selectiemethodiek voor medewerkers die predictive profiling inzetten als proactieve beveiligingsmethodiek. Het profiling assessment geeft inzicht in de sterke en zwakke competenties van de medewerker. Ondertussen zijn er al tientallen assessments afgenomen en het de resultaten zijn bijzonder goed; het werkt !

 

 

Predictive Profiling in teamverband

Niet iedereen heeft dezelfde competenties en is dus in mindere of meerdere mate geschikt om volgens predictive profiling te kunnen beveiligen. Hoe kom je dan tot het samenstellen van de juiste balans in een team profilers? De uitkomsten van het profiling assessment wordt ingezet om het juiste profiling team samen te stellen. Hierdoor kunnen wij de juiste combinatie van competenties selecteren om een zo groot mogelijk rendement uit het team te kunnen halen. Juist daarom is het inzetten van het profiling assessment van essentieel belang. Ook geven de uitkomsten van het profiling assessment een goed inzicht van de aanwezige competenties,die vervolgens ingezet kunnen worden in individueel maatwerk voor museumbeveiliging opleiding en training.

 

De Opleiding Predictive Profiling en museumbeveiliging

Vanaf 3 februari 2014 worden deze 14 medewerkers twee weken lang opgeleid door ArtSecure en SoSecure in de visie van proactieve museumbeveiliging en predictive profiling.

Deze operationele Predictive Profiling opleiding is mede tot stand gekomen met de medewerking van diverse experts uit de nationale Politie Kunst en Antiek criminaliteit, Politie Amsterdam.

Hierdoor heeft de Predictive Profiling opleiding museumbeveiliging een uniek karakter gekregen.