home > blog

Laatste reacties

Naar een veiliger maatschappij met Predictive Profiling

veilige_maatschappij_2000.jpg

Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De politiek stelt dat straten, wijken en openbare ruimten veiliger moeten worden. Om Nederland veiliger te maken heeft TNO in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie het TNO-onderzoeksprogramma Veilige Maatschappij uitgevoerd. Een belangrijk onderwerp hierbinnen is afwijkend gedrag.

Meer weten vraag het Kennisdocument Security Intelligence aan; info@SoSecure.nl