home > blog

Laatste reacties

Intelligence Led Policing & Security Intelligence Management (SIM)

Informatiesturing heeft de toekomst

SoSecure is in samenwerking met nationale en internationale universiteiten en het Kenniscentrum Security Intelligence de toepassingen voor de informatiesturing in de particulieren beveiligingssector aan het onderzoeken en ontwikkelen. Hierdoor zijn deze intelligence methoden niet meer uitsluitend beschikbaar voor politie en inlichtingen en veiligheidsdiensten maar nu ook voor de beveiligingssector. Wilt u meer weten over deze revolutionaire ontwikkelingen voor de beveiligingsbranche stuur een mail aan Info@sosecure.nl onder vermelding van SIM.