home > blog > kickoff project informatiesturing in de cultuur- & erfgoedsector

Kickoff Project Informatiesturing in de Cultuur- & Erfgoedsector


Op 1 september 2016, is het Nationaal Platform Informatiesamenwerking Cultureel Erfgoed officieel gestart. De laatste obstakels zijn opgepakt en opgelost en de toekenning van de aangevraagde subsidie bij het Mondriaan Fonds heeft het Scheepvaartmuseum bereikt. 

Het Nationaal Platform Informatiesamenwerking Cultureel Erfgoed is een initiatief van twaalf regionaal verspreidde Cultuur en Erfgoedinstellingen, het ministerie van Veiligheid & Justitie, het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap, de Nationale Politie, Eenheid Kunst en Antiek Criminaliteit, Digital Investigation en SoSecure.

Het Scheepvaartmuseum Amsterdam verdient een speciale vermelding vanwege het fungeren als Penvoerder voor de musea en de steun vanaf de start van het project.


Samenvatting projectomschrijving

Het Nationaal Platform Informatiesamenwerking Cultureel Erfgoed (NPICE) is opgericht om informatie-gestuurde samenwerking, gericht op proactieve veiligheid, voor de bescherming van cultureel erfgoed te organiseren. Medewerkers van erfgoedinstellingen moeten kennis hebben van modi operandi om incidenten vroegtijdig te kunnen voorkomen. NPICE wilt faciliteren om deze kennis en andere intelligenceproducten zoals dreigingsrapportages, trendanalyses, alarmeringen, voorspellingen middellange en lange termijn en andere structureel voor medewerkers van geïnteresseerde erfgoedinstellingen bereikbaar te maken.

Dit zal worden georganiseerd door Nationale sturing regionaal uit te zetten en over brede lijn informatiesamenwerking te bevorderen en zowel nationale als internationale samenwerking te organiseren.


Voortgang

Op dit moment zijn SoSecure en Digital Investigations druk bezig om het infromatiesamenwerkingsplatform digitaal vorm te geven middels een speciale app voor de erfgoedsector.

De kracht van het project is dat informatiesturing voor een breed publiek toegankelijk wordt en dat in de loop van het jaar meer sectoren zullen aansluiten. Een verbreding van het aantal deelnemende sectoren zal leiden tot een vergroten van de analysecapaciteit en verbetering van de intelligence producten.Wilt u meer weten over informatiesturing, het informatiesamenwerkingsplatform of proactieve veiligheid?

Neem dan vooral contact met ons op.


29 september 2016.
Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht