home > blog > is de illegale wapenhandel in west-europa nog te stoppen?

Is de illegale wapenhandel in West-Europa nog te stoppen?


Waarom groeit de illegale wapenhandel in West-Europa? Is deze handel nog te stoppen? 
Welke stappen kunnen er gezet worden om de handel tegen te gaan?


Wapenhandel in de EU

De oorlog in de Balkan laat nog steeds haar sporen na. Veel van de wapens die zijn gebruikt
zijn in particulier bezit gebleven en komen nu, meer dan 20 jaar later, weer op de zwarte
markt terecht. Een van de oorzaken hiervan is de groeiende vraag uit het criminele circuit.
De georganiseerde criminaliteit, terroristische organisaties en ook kleinere netwerkjes en
individuen schuwen het gebruik van zware wapens niet. Een andere oorzaak ligt bij de
grote hoeveelheid wapens dat na de Koude Oorlog in ondergrondse wapendepots is blijven
liggen, en het aantal dat illegaal is gezwart doordat gezegd werd dat de wapens waren
gestolen, terwijl ze in werkelijkheid illegaal werden verkocht[1]. Daarnaast is een nieuw
type Kalashnikov op de markt gekomen, waardoor het oudere model nu steeds vaker wordt
verkocht en goedkoper aangeboden. Wereldwijd zijn er meer dan 70 miljoen AK-47's op
de markt[2]. Een groot deel van de wapenhandel vindt plaats via het internet,
op het ''deep-web''. De anonimiteit van het deep-web (door o.a. gebruik van Bitcoin,
Tor en PGP) maakt het aantrekkelijk voor een kwaadwillende om ongestoord te werken.
Het grote aanbod zorgt ervoor dat de kostprijs van een AK-47 nu 1500 á 2000 Euro ligt[3].
Het grote aanbod, de groeiende vraag, en anonieme handelswijzen zorgen ervoor dat
in West Europa het eenvoudig is om aan (zware) wapens te komen. Hoe is deze illegale
handel te voorkomen? Twee aanbevelingen worden in deze blog besproken: Eenduidige
Europese regelgeving en informatiesamenwerking t.b.v.informatiesturing.Europese regelgeving

Eenduidige Europese regelgeving kan het wapenprobleem in ieder geval doen verminderen.
De wapenhandel kan nu floreren in Europa omdat wapenwetgeving in de verschillende Europese
landen enorm verschilt. Waar in het ene land wapens ten strengste verboden zijn (bv. Nederland)
kan je in 200 kilometer verderop vrij gemakkelijk een vergunning krijgen. Een andere reden is
de regelgeving omtrent wapenonderdelen. In Nederland is het bijvoorbeeld mogelijk kruit aan
te schaffen, in Frankrijk een luchtdrukwapen, weer iets zuidelijker, in Spanje een loop en ga
zo maar door. Deze regelgeving maakt het mogelijk dat een kwaadwillende met een knutselcursus 2.0
en een lesje creatief shoppen op het internet al een heel eind komen in de tooling-up fase van
de planningscyclus, zoals wij die hanteren bij predictive profiling.


Criminaliteit voorkomen? Informatiedelen en samenwerking

Om criminaliteit te voorkomen is het van belang dat je weet wat er gebeurd. Juist nu de criminaliteit
verhardt is betere informatiesamenwerking nodig om de illegale handel te stoppen. Weten wat er
gebeurd en informatie uitwisselen over hoe dit gebeurd is daarbij essentieel. Dit wordt ook
beargumenteerd door het Vredesinstituut, dat vindt dat de politie te weinig doet aan illegaal wapenbezit.
De Politie registreert inbeslagnames niet goed en analyseert het wapengebruik bij misdrijven niet.
"De politie houdt zich vooral bezig met de dader en zijn motieven", zegt onderzoeker Nils Duquet"[4].
Alleen bezig zijn met de dader en motieven, in plaats van bezig zijn met de handelswijze van de
crimineel heeft als nadeel dat enkel de crimineel in het onderzoek wordt opgepakt, de bron niet
 bestreden wordt, en geen criminaliteit wordt voorkomen van criminelen die dezelfde handelingswijze
erop nagehouden. 

Pas als een duidelijk beeld van deze handelingswijze gevormd wordt, kan effectief beleid worden
ontwikkeld. Om criminaliteit te voorkomen moet dus informatie worden uitgewisseld. Dit is dus
pas effectief wanneer informatie over de criminaliteit wordt verzameld, niet alleen informatie over
de crimineel. Door te analyseren hoe iets gebeurt is het namelijk mogelijk maatregelen te nemen
om de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. Security Intelligence is de methodiek die
dit toepast door dreigingen te analyseren voor de middellange- en lange termijn.[1] Spapens, A. C. M. (2008). De logistiek en aanpak van illegale vuurwapenhandel binnen
de EU‑landen. Illegale wapenhandel, 64.

[2] Website controlarms: https://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/The-AK-47-
the-worlds-favourite-killing-machine.pdf

[3]Boerman, F., & Bruinsma, M. (2012). De illegale handel in vuurwapens en explosieven:
Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012.

[4] Trouw: België is wapenwalhalla. 28-08-2015 (geraadpleegd op 09-09-2015)


Auteur: Willem Leeuwenkamp, Consultant, Kenniscentrum Security Intelligence & SoSecure

Reacties

hallo ik ben hans alles goed met je moeder en vader
door: hans, 1580 dagen geleden


hoi
door: geert, 1244 dagen geledenReageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht