home > blog > sosecure presenteert de applicatie predictive profiling (app) aan de taakaccent houders kunst & antiek criminaliteit van de politie

SoSecure presenteert de Applicatie Predictive Profiling (APP) aan de taakaccent houders Kunst & Antiek Criminaliteit van de Politie

Op donderdag 31 mei 2018 was er een taak-accenthouder vergadering georganiseerd over kunst- & antiek criminaliteit van de Nederlandse politie. In Nederland zijn 10 rechercheurs taak-accenthouder, zij vormen het aanspreekpunt van de nationale politie in de regio met de Landelijke Eenheid Kunst en Antiek Criminaliteit en de regionale stakeholders zoals de musea, veilinghuizen en kunsthandelaren.

De Applicatie Predictive Profiling

SoSecure International, bij monde van Willem Leeuwenkamp en Dick Drent, was door de politie uitgenodigd om tijdens dit landelijk overleg een presentatie te verzorgen over de functionaliteiten en ontwikkeling van de Applicatie Predictive Profiling (APP). De APP is een informatie-samenwerkingsplatform op het gebied criminaliteit en terrorisme. In de APP wordt informatie gedeeld over de werkwijze van criminelen en terroristen, de modus operandi. De Nederlandse politie is hierin één van de samenwerkingspartners.  

Kennis over deze werkwijze van de opponent is essentieel in het proactieve beveiligingsproces. Het is namelijk pas mogelijk om incidenten vroegtijdig te voorkomen als je weet hoe een tegenstander in de praktijk opereert en weet hoe het gedrag eruitziet dat bij -de voorbereiding van- een criminele daad hoort.


Informatiesamenwerking in 3 klikken

Beveiligers en andere (proactieve) medewerkers die zijn aangesloten op de APP kunnen in 3 klikken informatie delen over de criminele- en terroristische activiteiten en daaraan gerelateerde afwijkende situaties of incidenten op de werkvloer. Deze informatiedeling leidt tot een informatiesamenwerkingsplatform waar vanuit diverse bronnen informatie over criminaliteit of terrorisme in een specifieke sector samenkomt. In dit specifieke geval is de APP ontwikkelt voor de cultuursector en daar als pilot uitgerold. De APP  is natuurlijk vanuit zijn functie ook uitermate geschikt voor andere sectoren, zoals voor Gemeenten, DJI, Douane, Vitale Infrastructuur etc. 

SoSecure International, het Scheepvaartmuseum (als penvoerder in dit project), een tiental regionaal verspreide musea, het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap, het ministerie van Veiligheid & Justitie, de Association for Research into Crime against Art (ARCA), het Art Loss Register, Europol en Interpol zijn door het Mondriaan Fonds gesubsidieerd om een pilot op te zetten ten behoeve van de veiligheid in de sector.   


Alle informatie die wordt ingevoerd door de gebruikers komt samen in een database en wordt verrijkt met informatie van andere informatiesamenwerkingspartners en uit open bronnen. De informatie wordt dan geanalyseerd en teruggekoppeld naar de gebruikers van het platform. Criminaliteit stopt echter niet bij de grens, of binnen een sector. Juist (internationale) en pan-sectorale analyse maakt nog onbekende bedreigingen voor gebruikers zichtbaar. Neushoornhoorn diefstal stopt bijvoorbeeld niet in een natuurreservaat in Zuid-Afrika maar diefstal vindt overal plaats waar neushoorn hoorns zijn, zoals in een museum of in de dierentuin.

Het informatiesamenwerkingsplatform

Het informatiesamenwerkingsplatform stimuleert informatie-gestuurd werken door (proactieve) medewerkers en helpt organisaties met het effectief inzetten van de eigen beveiligingsmaatregelen. De app genereert derhalve binnen organisaties ook sturingsinformatie voor de bedrijfsprocessen door bijvoorbeeld specifiek te meten waar incidenten plaatsvinden, hoe vaak incidenten plaatsvinden en hoe incidenten zijn afgehandeld. De securitymanager van de organisatie kan deze informatie perfect gebruiken om het juiste aantal medewerkers, met de juiste informatie op de juiste plek in te zetten. 

Door de regionale contacten vanuit de politie in deze zijn de taak-accenthouders en dus een belangrijke informatiesamenwerkingspartner voor dit project. SoSecure wilt de taak- accenthouders van de politie bedanken voor de uitnodiging om de APP te mogen presenteren. Ons doel is met behulp van de APP en de nauwe samenwerking met de Nationale Politie de veiligheid in de erfgoedsector vergroten. Zoals al begin dit jaar al aangegeven door de korpschef van de nationale politie tijdens een toespraak bij de beveiligingsbranche is publiek-private samenwerking van belang, zeker als het gaat om het voorkomen van incidenten. Informatiesamenwerking op dit niveau kan daar niet los van worden gezien. 

Wilt u meer weten over de Applicatie Predictive Profiling (APP)? Of over Security intelligence analysetechnieken of Predictive Profiling? Neem dan vooral contact met ons op. 


Mail:

w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl of
d.drent@sosecure.nl

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht