home > blog > post hbo register opleiding red teaming

Post HBO Register opleiding Red Teaming

  

Red Teaming: Durft u het aan?

Bedrijven, particulieren en de overheid zijn allen geïnteresseerd in de kwaliteit van het eigen (veiligheids)beleid. Werken de huidige beveiligingsmaatregelen wel naar behoren? Zijn alle gaten afgedekt? Hoe kan de beveiligingsstructuur nog verbeteren? Wat zijn toekomstige dreigingsscenario's? En, hoe kan de tegenstander de continuïteit van uw organisatie ernstig verstoren? Red Teaming is bij uitstek de geschikte methodiek om antwoord te geven op deze vragen. Maar hoe gaat Red Teaming in z'n werk?

                   


 

Red Teaming bestaat in verschillende vormen, elke Red Teaming variant kan op zijn eigen manier een antwoord geven op de bovenstaande vragen. 

De bekendste Red Teaming (achtige)vormen zijn: Strategische Red Teaming Analyse, Red Cell, Operationele Red Teaming exercities, Pen-Testing en ''mystery-guest''

Strategische Red Teaming Analyse & Red Cell zijn door SoSecure International en het Kenniscentrum Security Intelligence doorontwikkeld en verankerd in twee nieuwe unieke Post-HBO Registeropleidingen. 

Deze twee varianten worden in dit blog verduidelijkt, het volgende blog gaat dieper in op de meer operationele kant van Red Teaming. 

Operationele Red Teaming wordt ingezet om te toetsen of beveiligingsmaatregelen effectief zijn, het is een structurele trainingsmethodiek voor de organisatie. Dit is dus wezenlijk anders dan een 'mystery guest visit', waarbij meestal éénmalig een ''indringer'' test of medewerkers wel klantvriendelijk, of dreigingsgeoriënteerd zijn.


                       

Strategische Red Teaming analyse

Een strategische Red Teaming Analyse (RTA) zorgt dat uw hele organisatie wordt doorgelicht en dat middels een systematische security intelligence analyse alle gaten en misconcepties van de veiligheidsstructuur in kaart worden gebracht. Om de Red Teaming analyse uit te voeren worden diverse security intelligence analyse technieken vanuit de inlichtingendiensten ingezet. Deze benadering vanuit deze security intelligence analyse techieken is door SoSecure in een unieke methodiek geborgd en is hierin Europees leidend.

Strategische Red Teaming Analyse kenmerkt zich doordat het hele proces vanuit de perceptie van de opponent wordt uitgevoerd. Het gaat er dus niet om wat de organisatie nodig acht qua beveiligingsstructuur, maar hoe de opponent naar uw organisatie kijkt. 

De uitkomst van een strategische Red Teaming Analyse is een volledig boekwerk met daarin alle gaten en misconcepties over de beveiligingsstructuur van de organisatie met daaraan gekoppeld een aantal aanvalsscenario's die daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit is van belang omdat de realiteit toch altijd anders is dan de papieren werkelijkheid. 

''Leer hoe u een strategische Red Teaming Analyse kan organiseren en uitvoeren''

De Post HBO registeropleidingen Red Teaming.

Collegeonderwerpen

 • Onderzoeksdesign;
 • Samenstelling van het Red Team;
 • Tegengaan van misconcepties, fouten & bias;
 • Denken vanuit het oogpunt van de tegenstander;
 • De (rest)dreiging;
 • Verkennende- en analyserende technieken;
 • Geschiedenis van Red Teaming;
 • Creatieve- en imaginatieve analyse;
 • Inlichtingenonderzoek: de Alfá-, en Bèta-kans;
 • Terugkoppeling aan het management.


Red Cell analyse

Een Red Cell is een groep subject matter experts die een evenement, instelling, project, of onderdeel van de organisatie toetst op zwakke plekken en gaten in de beveiligingsstructuur vanuit het oogpunt van de opponent. Een Red Cell richt zich in het bijzonder op het tactisch-, technisch-, & operationeel niveau.

Red Cells kenmerken zich doordat zij een fluïde, flexibele aanpak hanteren gericht op de vitale belangen en de continuïteit in de organisatie. De intelligence analysetechnieken die zij inzetten zijn gericht op het proces en worden expliciet uitgekozen op de te behalen resultaten. Red Cell operaties zijn zeer geschikt om in te zetten als de beveiligingsstructuur van de organisatie in kaart is gebracht en wordt geïmplementeerd in de organisatie. De Red Cell operatie staat altijd in dienst van de robuuste veiligheidsstructuur van de organisatie.


Collegeonderwerpen

 • Denken vanuit het oogpunt van de tegenstander;
 • De (rest)dreiging;
 • Social Engineering;
 • Geschiedenis van Red Teaming;
 • Red Teaming in de Praktijk;
 • Red Teaming Cyclus; 
 • Criminele & Terroristische Planningscyclus;
 • Inlichtingenonderzoek: de Alfá-, en Bèta-kans;
 • Disseminatie intelligence producten.


Doel van de opleiding

In de opleiding ervaart u zelf hoe een tegenstander opereert in de praktijk en u leert een dreigingsanalyse maken vanuit wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Creatief nadenken over complexe problemen in teamverband staat hierin centraal. 

De deelnemers ontvangen het handboek Red Teaming Analyse van het Kenniscentrum Security Intelligence met uitleg over meer dan 50 intelligence analysetechnieken. Na het volgen van de opleiding zijn alle deelnemers in staat de (rest)dreiging te bepalen, dat is de dreiging die overblijft nadat een dreigingsanalyse is uitgevoerd. Nieuwe modi operandi ontdekken en onbekende dreigingen kenbaar maken vormen de basis van de opleiding. 

Voor wie is de Red Teaming opleiding geschikt?

De opleidingen Red Teaming Analyse en Red Cell zijn onder meer geschikt voor:

 • Werkzaam binnen IT en cybersecurity
 • Strategische Veiligheidsadviseurs;
 • Securitymanagers binnen en buiten de overheid;
 • Innovatieve denkers die zich willen voorbereiden op de toekomst;
 • Defensiemedewerkers | Strategisch adviseurs | Tactische Teamleiders | Analisten;
 • Medewerkers van diverse ministeries van o.a. | Binnenlandse Zaken | Buitenlandse zaken | Defensie | Veiligheid & Justitie;
 • Medewerkers van Private Security bedrijven;
 • Medewerkers van Inlichtingen- & Opsporingsdiensten.


Specificaties

Locatie en duur van de opleidingen

De Red Cell- en de Red Teaming Analyse opleiding betreft 8 collegedagen. Van 09.30 tot 16.30. De colleges worden georganiseerd in Villa Eikenrode (het kantoor van SoSecure international) in Aerdenhout, Aerdenhoutsduinweg 1. 

Kosten

De opleidingskosten zijn voor beide opleidingen €3.495,-. U kunt profiteren van de CRKBO-regeling. Dit houdt in dat de opleiding btw-vrij kan worden gefactureerd aan overheid en particulieren.


Docenten

Dr. G. (Giliam) de Valk. Giliam is docent Intelligence Studies bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) bij de universiteit Leiden. Dr. Giliam de Valk is gespecialiseerd in de methodologie van inlichtingen analyses en heeft op verschillende universiteiten en de Nederlandse Defensie Academie college gegeven over inlichtingenstudies, militaire strategie, counter-insurgency en contraterrorisme. 

Tevens schreef hij zijn proefschrift over de kwaliteit van inlichtingenanalyses (2005) en richt zich nu op de methodiek van het niet missen van dreigingen (o.a. door Red Teaming).

Mr. Drs. W.J.M. (Willemijn) Aerdts is docent Intelligence Studies bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) bij de universiteit Leiden. Mr. Drs. Willemijn Aerdts is gespecialiseerd in Terrorisme, Contraterrorisme, Intelligence Analyse en Red Teaming. Momenteel schrijft Mr. Drs. Willemijn Aerdts haar promotieonderzoek naar de tegendraadse intelligence analysetechniek Red Teaming.

Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc is Senior Consultant bij SoSecure International. Hij studeerde Politicologie, Inlichtingenstudies en Crisis- and Security Management aan de universiteit van Amsterdam en Leiden. Binnen SoSecure houdt Willem zich bezig met Predictive Profiling, de organisatie en uitvoering van Strategische Red Teaming analyse en operationele Red Teaming exercities. 

Deze Red Teaming exercities worden tevens geborgd in het digitale informatiesamenwerkingsplatform dat SoSecure heeft ontwikkeld in de vorm van een (APP). 

Dhr. N.P. (Neal) Conijn MSc is Security Intelligence consultant en docent bij opleidings- en consultancy kantoor SoSecure. Hij studeerde Psychologie, Inlichtingenstudies en Crisis & Security Management aan de universiteit van Amsterdam en universiteit Leiden. Neal doceert en adviseert diverse bedrijven, overheden en vitale infrastructuur instellingen over Predictive Profiling en de Security Intelligence methodiek of (onbekende) bedreigingen die relevant zijn voor hun bedrijfsvoering.


Certificering

Cursisten die slagen voor één van de twee registeropleidingen Diploma Red Teaming Analyse, of Diploma Red Cell worden opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister van Stichting CERPRO en de KIWA/IBEX. Zij mogen vanaf dat moment de titel Red Teaming Analist (RTA), of respectievelijk Red Cell Expert (RCE) achter de familienaam plaatsen. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het Diploma Red Teaming Analyse, Diploma Red Cell.

Of wilt u meer weten over één van onze overige post HBO registeropleidingen; Predictive ProfilingSecurity IntelligenceRadicalisering & Terrorisme of Beveiliger Plus

Neem dan direct contact met ons op, of vraag dan de factsheet(s) aan. 

Contact: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl

23 mei 2018

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht