home > blog > kan een slimme camera de mens vervangen?

Kan een slimme camera de mens vervangen?

Kan een slimme camera de mens vervangen?

 

Vorige week in het nieuws: Schiphol zet 'slimme camera's' in die “afwijkend gedrag van reizigers opmerken”. Wat voor afwijkend gedrag? Is dit een dreiging voor de rol van de menselijke beveiligers? Wordt Schiphol hier veiliger van?

 

In dit blog zet SoSecure voor u de kunde en onkunde van Digitale Gedragsherkenning uiteen.

 

Slimme Camera's, geautomatiseerde herkenning van afwijkend gedrag, TNO Defensie & Veiligheid doet er al een aantal jaren onderzoek naar. Het is een utopie in beveiliging; zo min mogelijk menselijke beveiligers in zicht en toch maximale controle over de zichtbare afwijkingen in gedrag die kunnen duiden op een potentiële criminele of terroristische handeling.

Door de herkenning te automatiseren heeft het installeren van honderden camera's ook meer zin dan voorheen. Omdat centralisten nu reageren op geautomatiseerde 'alerts' is het mogelijk om met minder centralisten meer camera-feeds tegelijk in de gaten te houden.

De vermeende capaciteiten van de camera's, als we de krantenberichten moeten geloven, zijn ook indrukwekkend. De software is krachtig. De apparaten zijn kennelijk in staat om redelijk subtiele gedragingen op te kunnen merken zoals het klitten en opsplitsen van groepen personen, het achterlaten van bagage, zelfs de lengte van het toiletbezoek van individuele reizigers kan automatisch gemeten worden.

Afgaand op deze capaciteiten is de software van de camera's ten minste in staat tot gezichtsherkenning, het traceren van meerdere individuen tegelijk, het 'onthouden' van uiterlijke kenmerken van individuen ook wanneer deze uit zicht verdwijnen. De meeste media speculeren zelfs over de inzet van een ander onderzoek van TNO naar het gebruik van infrarood-camera's om aan de hand van lichaamstemperatuur te meten of een individu zenuwachtig is.

 

Is technologie altijd de oplossing?

Steeds maar weer staan wij, de mensen, verbaasd te kijken naar de sprongen die de techniek maakt om ons leven gemakkelijker, veiliger en leuker te maken. Van oudsher echter, brengen stappen in de technologie zorgen met zich mee over de rol die overblijft voor mensen om te vervullen. Technologie vervangt als sinds de industrialisatie de mens op de werkvloer, met name in laag-geschoolde beroepen (met de komst van computers en robotica, echter, zijn zelfs hoog-geschoolde beroepen niet veilig, bekijkt u DIT filmpje eens). Bijkomende privacy overwegingen, en speculaties over megalomane projecten van de “miljarden slurpende veiligheidsindustrie” zorgen in de media voor veel discussie omtrent deze ontwikkeling.

Ook op Schiphol is de verwachting dat met inzet van intelligente techniek een beter security resultaat behaald zou kúnnen worden met inzet van minder mensen, maar is dit ook het geval? SoSecure betwijfelt het en stelt dat de inzet van mensen altijd noodzakelijk is om intentie te achterhalen van afwijkend gedrag, tevens waarschuwt SoSecure ook voor het gevaar dat schuilt achter 'melding-moeheid'.

Is een groep mensen op Schiphol aan het klitten en verspreiden omdat ze een zakkenrollers-bende zijn? Of is het een gezin waarvan de mannen en de dames geheel verschillende interesses hebben wanneer het aankomt op duty-free shopping? Laat iemand zijn bagage achter omdat er een explosief in zit? Of vergeet iemand zijn bagage, of let een mede-reiziger er even op? Gaat iemand verdacht lang naar het toilet om een condoom gevuld met cocaïne 'tevoorschijn te halen'? Of heeft iemand een onverwachte en vervelende gastrische reactie op zo'n heerlijke oester van de Bubbles Seafood & Wine Bar op Schiphol? Ongeacht wat ontwikkelaar Qubit Visual Intelligence op de website vermeldt kan een camera, hoe intelligent de software ook is, de intentie achter het afwijkende gedrag nooit achterhalen.

 

Tekortkomingen van een strikt technologische aanpak

In navolging op het detecteren van afwijkend gedrag, of deze nu met behulp van technologische of menselijke sensoren is gedetecteerd, zal altijd de intentie achterhaald moeten worden van het gedrag om vast te stellen of het gedrag een dreiging vormt voor de security doelstellingen. De enige manier om achter de intentie van gedrag te komen is door het aangaan van een doelgericht en liefst vriendelijk interventiegesprek. Het inzetten van camera's is altijd een ondersteuning aan de menselijke uitvoering van beveiliging omdat camera's altijd en overal kunnen observeren, waar de mens maar op één plaats tegelijk kan zijn en slechts beperkt kan concentreren en aandachtig observeren. Daarentegen kan de mens intenties achterhalen om vast te stellen of er wel of geen dreiging wordt gevormd, hier schiet de camera tekort.

Dit wordt des te meer geïllustreerd door het feit dat in 2004 de Londense metro al met 6,000 van deze peperdure slimme camera's werkte om vermeend terroristisch gedrag te herkennen. We zijn natuurlijk allemaal op de hoogte van hoe dat is afgelopen.

Een voorzichtige waarschuwing van SoSecure aan de gebruikers van intelligente camera-systemen, met name in prikkel-rijke omgevingen zoals bijvoorbeeld ene drukke luchthaven: waak voor melding-moeheid!

Een camera die is ingesteld om een melding te geven van een bepaald gedrag zal dit altijd doen. Echter, wanneer er op een dag honderden meldingen worden gegeven van afwijkend gedrag bestaat er het risico dat meldingen steeds minder serieus worden genomen, zeker wanneer er vaak blijkt dat de intentie achter het afwijkende gedrag in zijn geheel niet slecht is (wat gelukkig vaak het geval is). Laten we niet vergeten dat het niet om één camera gaat, en niet om een kleine groep mensen (in 2013 waren het er op Schiphol gemiddeld meer dan 144,000 per dag en dat is exclusief minstens 65.000 man personeel verdeeld over 500 werkgevers op locatie) hoeveel van de ruim 52 miljoen reizigers op jaarbasis gedraagt zich wel eens afwijkend? SoSecure hoopt dat de beveiliging op Schiphol om kan gaan met de hoeveelheid meldingen en de afhandeling hiervan; gaat de beveiliging zich niet blindstaren op meldingen en vergeten zelf na te denken? Gaat deze technologie voor meer of minder werkdruk zorgen in de beveiliging, en belangrijker nog: gaan deze camera's de eerste camera's zijn die actief ongewenste gedragingen kunnen voorkomen?

 

SoSecure observeert met interesse.

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht