home > blog > innovatie congres ministerie van veiligheid & justitie 2016 | controlled cognitive engagement (cce)

Innovatie congres Ministerie van Veiligheid & Justitie 2016 | Controlled Cognitive Engagement (CCE)

De nieuwe Ondervragingstechniek om Kwaadwillenden te Ontmaskeren

 SoSecure werd uitgenodigd door de organisatie van het Innovatie congres Ministerie van Veiligheid & Justitie 2016 om in een inspiratiesessie te spreken over Controlled Cognitive Engagement (CCE).

Op 22 november 2016 was het zover en werd in de Fokkerterminal door het Ministerie van Veiligheid en Justitie het Innovatie congres met als thema 'Buitenste Binnen' georganiseerd.

Met deze bijdrage stond SoSecure naast onder andere de Minister van Veiligheid & Justitie, U.S. Homeland Security, de Korpschef van de Nationale Politie, maar ook sprekers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Nederlands Forensisch Instituut, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en vele anderen.

Voor de presentatie van SoSecure, getiteld 'Controlled Cognitive Engagement: een nieuwe ondervragingstechniek om kwaadwillenden te ontmaskeren' was veel interesse, en in het bomvolle lokaal ontstond dan ook een inhoudelijke discussie over innovatie in security. 

Het Innovatie congres bood dit jaar vele bijzondere inzichten en nieuwe ideeën, en het was wederom goed om te zien dat zowel overheid als bedrijfsleven veel te bieden had, in veel gevallen zelfs samen.

Drones, Apps, Robotica, Internet of Things en Virtual Reality kleurden het beeld van de 'Innovation Room' de centrale open ruimte die de mogelijkheid tot rustige gesprekken met collega's bood en het toneel was voor vele informatieve (en vaak interactieve) stands.

 

 

Voor een uitverkocht zetting, waarin de zitplaatsen niet aan te slepen waren (maar liefst meer dan 70 bezoekers) presenteerde dhr. N.P. (Neal) Conijn aan de geïnteresseerden de recente innovatie in security: Controlled Cognitive Engagement (CCE).

CCE werd gepresenteerd, en er ontstond veel enthousiasme voor de toepassingsmogelijkheden van de techniek, binnen onder andere de luchtvaartbeveiliging, evenementen beveiliging en predictive profiling. In de presentatie werd nadrukkelijk aangestipt dat de robuuste, empirische benadering van de ontwikkeling en evaluatie van de techniek op zichzelf ook een innovatie zijn in security.

 Het was juist deze inbedding van evaluatie en een empirische blik op security praktijk die centraal stond in de discussie die werd aangezwengeld.

In hoeverre vindt er evaluatie plaats van security praktijk en beleid?

En wat zou dit toe kunnen voegen aan het vak beveiliging?


Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderzoek van deze innovatieve en revolutionaire ondervragingstechniek stuur dan een email naar info@sosecure.nl en u ontvangt een exemplaar.


Hierbij treft u een sfeer filmpje aan van het Innovatie congres 


Het magazine treft u hierbij aan, het geeft u een goede indruk van het congres. 

Innovation seminar Ministry of Security and Justice

 

On the 22nd of November 2016 the Ministry of Security and Justice organised an Innovation seminar themed 'Buitenste Binnen' (Outside In). SoSecure was invited to contribute to the seminar by hosting an inspiration session.

Throug providing this contribution SoSecure presented alongside the Minister for Security and Justice, U.S. Homeland Security, the National Police Chief, but also speakers from the Dutch Prison Council, the Dutch Forensic Institute, the National Coordinator for Counterterrorism and Safety, the Public Prosecutor, the Immigration and Naturalisation Service and many others.

 

There was remarkable interest for SoSecure's presentation, titled 'Controlled Cognitive Engagement: a new interview technique to unmask individuals with malicious intent', and the presentation room was filled to the brim with a colourful collection of interested listeners who participated actively in a refreshing discussion about innovation in security.

 

The Innovation seminar offered many valuable insights and novel ideas this year, and it was once again pleasant to experience what both government and business had to offer, often even in cooperation with one another. Drones, Apps, Robotics, Internet of Things and Virtual Reality set the stage for the 'Innovation Room', the central open space that offered both the possibility to chat to colleagues in a relaxed atmosphere and many informative (and often interactive) booths.

Before a pleasantly crowded room, in which the seats were a valuable commodity (with no fewer than 71 in attendance), mr. Conijn presented a recent innovation in security: Controlled Cognitive Engagement (CCE).

CCE was presented, and there was much enthusiasm for the application possibilities of the technique, for instance in airport security, event security and predictive profiling. The presentation emphasised the robust, empirical approach to both the development and evaluation of the technique, stating that this in itself is a valuable innovation in security.

It was, in particular, this embedding of evaluation and an empirical approach to security practice that was central in the discussion that followed. 

How does evaluation currently function in security practice and policy? And what might it add to security in the future?Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht