home > blog > sosecure spreekt op innovatie congres veiligheid & justitie 2016

SoSecure spreekt op Innovatie congres Veiligheid & Justitie 2016SoSecure spreekt op uitnodiging op het INNOVATIECONGRES VEILIGHEID & JUSTITIE 2016 over Controlled Cognitive Engagement (CCE). 

Trots ja zeker !

De nieuwe wetenschappelijk onderbouwde techniek voor Security Questioning om kwaadwillenden te ontmaskeren.

CCE is een resultaat gedreven ondervragingstechniek voor gebruik in de context van Predictive Profiling. Dhr. N.P. Conijn introduceert met een interactieve presentatie over Controlled Cognitive Engagement (CCE) een ondervragingstechniek die Racial Profiling voorkomt. CCE is een resultaatgedreven ondervragingstechniek voor gebruik in de context van Predictive Profiling. Deze ondervragingstechniek kan uitstekend worden gebruikt om kwaadwillenden te ontmaskeren. Bijvoorbeeld bij screeningsprocessen door overheden, opsporings- en beveiligingsdiensten als het gaat om luchthavens en andere sectoren.

De ondervragingstechniek is - wetenschappelijk bewezen - effectiever, efficiënter, onpartijdiger en aangenamer voor de geïnterviewde dan bestaande methoden zoals de suspicious signs methodiek. De nadruk ligt op informatie verzamelen en een verstandhouding opbouwen met de geïnterviewde. Hierdoor ontvangt de interviewer meer respons op basis waarvan de waarheidsgetrouwheid van de antwoorden kan worden vastgesteld. Deze vraagstructuur heeft een positief effect op klantvriendelijkheid, reduceert stereotypering zoals Racial Profiling en werkt tegen deceptie. Tot slot wordt een unieke APP gepresenteerd met het stopformulier als antwoord om Racial Profiling te voorkomen.Over het Innovatiecongres

Het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie kent een traditie en wordt al meer dan 10 jaar georganiseerd. In 2014 presenteerde de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten tijdens het congres “Innovatie aan Zee” de eerste VenJ brede Innovatie Agenda. Het congres gaf met inspirerende voorbeelden en werkwijzen aan hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie haar innovatiebeleid vorm wilde geven.

Het Innovatiecongres 2016 zal een volgende stap markeren ten opzichte van het congres in 2014. Toen werd de ambitie uitgesproken om meer innovatief te denken en te doen. Nu, twee jaar later, laten we zien wat dat opgeleverd heeft. Tijdens het congres wordt niet alleen zichtbaar hoe VenJ verandert, we laten vooral zien hoe we dat doen samen met anderen. Hoe we meer gebruik kunnen maken van de kracht van ons externe netwerk “Buitenste Binnen”. Het Innovatiecongres 2016 biedt daarom niet alleen een podium aan de kennisinstellingen, publieke en private partijen waarmee we samenwerken, het nodigt hen ook uit om mee te werken aan de programmering.

Het Innovatieteam vervult een aanjaagfunctie binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft een faciliterend en ondersteunend karakter. Het team stimuleert samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap, financiert innovatieve projecten, organiseert competities en stimuleert onderzoek en kennisontwikkeling. Het innovatieteam is ook de drijvende kracht achter het Innovatiecongres 2016.Plenair Programma

Plenaire opening 10.00 – 11.00

> Welkom door dagvoorzitters
• Hoofd Innovatieteam VenJ: But Klaasen
• Commandant Vliegbasis Eindhoven: Kolonel Elanor Boekholt-O'Sullivan

> Openingswoord door de Secretaris-Generaal
• Secretaris-Generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie: Siebe Riedstra

> Speech door U.S. Department of Homeland Security
• Deputy Under Secretary for Science & Technology at the U.S. Department of Homeland Security: Dr. Robert Griffin

> Speech door Korpschef van de Nationale Politie
• Korpschef van de Nationale Politie: Erik Akerboom

> Surprise Act

Plenaire afsluiting 16.00 – 17.00

> Wrap-up van de dag
• Cabaretier Tom Sligting

> Interview Directeur-Generaal Straffen en Beschermen
• Directeur-Generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: Michèle Blom 

> Afsluitende speech Minister van Veiligheid en Justitie
• Minister van Veiligheid en Justitie: Ard van der Steur

> Finale & prijsuitreiking Veiligheid Innovatie Competitie 2016
Finalisten:

• Dimensional Insight Netherlands
• OpenRemote
• SenseGuide
• P2P Communication
• We-Boost

> Start Netwerkborrel

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht