home > blog > radicalisering & terrorisme is weer open

Radicalisering & Terrorisme is weer OPEN

De post-HBO register opleiding  Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) is vorige maand afgerond en de volgende opleiding Radicalisering en Terrorisme is alweer volgeboekt.

Waarom dan dit artikel?

Vanwege de richtlijnen van het RIVM kunnen wij niet meer dan 10 personen in één groot klaslokaal laten plaatsnemen. Door de grote interesse in de opleiding radicalisering en terrorisme hebben wij de wachtlijst aanmeldingen blij kunnen maken met inschrijving en deelname in de tweede groep van de opleiding en zijn er nog maar vijf plaatsen beschikbaar! 

SoSecure en Expertisebureau ZAUN vinden het belangrijk om de opleiding Radicalisering en terrorisme in kleine groepen (maximaal 10) in te delen, dat is echt beter voor de interactie tussen de docenten en de cursisten. Juist met betrekking tot het onderwerp radicalisering en terrorisme is het van belang dat er voldoende ruimte is om discussie te voeren.

Wilt u vanuit praktisch en wetenschappelijk oogpunt meer weten over radicalisering en terrorisme? Dan is de opleiding misschien iets voor u!

Een volledig overzicht van de opleiding vindt u hier op onze website.


Referentie

Dhr. B. Blokker RTE, Ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee: 'Ik vond het goed aan de opleiding dat zowel de deelnemers als de docenten allemaal uit verschillende werkvelden komen waardoor je hele andere inzichten krijgt in je eigen werkveld. Ik vond het goed dat iedere docent veel aandacht besteedde aan vragen en discussies waardoor er veel interactie ontstond. En ik vond dat alle docenten wisten waar ze over spraken en het ook toegaven als ze iets niet wisten.

We zaten natuurlijk in een rare periode ivm het Corona virus. Ik vond het erg goed dat daar zo snel op werd ingespeeld middels online lessen. Dat was voor iedereen lastig maar het kwam over alsof dit de normaalste zaak van de wereld was. Top geregeld.

Referentie

Mevr A. de Groot RTE, Ministerie van Defensie: 'Ik vond de cursus geweldig. Ik houd gewoon van het onderwerp en heb genoten van het enthousiasme en de kundigheid van de docenten en gastsprekers die wij hebben gehad.' Referentie

Dhr. Hans Kraaijenhof RTE; Erg goede opleiders, een goede inleiding in de thematiek waarbij persoonlijk behoefte heb aan inhoudelijke verdieping op de onderwerpen. En prima oplossingen gevonden in de coronatijd waarin de lessen toch op afstand doorgingen. Evenals dat in de examenopzet (locatie en verdeeld over twee groepen) rekening werd gehouden met de RIVM-regels.

College onderwerpen

 • Radicalisering, (links & rechts) extremisme, (contra)terrorisme
 • De geschiedenis van het jihadisme en het jihadistisch denkpatroon
 • Asymmetrische en hybride conflicten    
 • Online propagandatechnieken                                          
 • De-radicalisering en risk assessments
 • Gevaren van etnisch profileren
 • Dreiging situatie in Nederland      ACTUEEL
 • Proactief werken aan veiligheid en Predictive Profiling
 • Informatie verzamelen en delen van informatie
 • Inzetten van gesprekstechnieken via CCE methodiek
 • Open Source Intelligence & het Dark Web   Specifiek op Contraterrorisme Extremisme en Radicalisering     (OSINT)   &       NIEUW

Docenten

De volgende docenten verzorgen een college in de opleiding:

 • Mevr. Mr. Drs. Willemijn Aerdts, Bureau Aerdts; Counter Terrorism & asymmetrische conflicten.
 • Mevr. Liesbeth van der Heide, MA; contraterrorisme, de(radicalisering), risicotaxaties & beleidsevaluatie.
 • Dhr.M.  (Mohamed) Zoundri, Expertisebureau ZAUN, Jihadisme, rechtsextremisme, sociale mediadeskundige
 • Mevr. M. Siemonsma, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Casuïstiek aanpak & Verwarde Personen.
 • Dhr. A.(Abdelhak) Zoundri, Expertisebureau ZAUN, Radicalisering in het sociale domein
 • Dhr. Willem Leeuwenkamp, MSc, SoSecure International; Predictive Profiling, etnisch profilering & vroegsignalering.
 • Dhr. dr. G.G. (Giliam) de Valk, Universiteit Leiden; Contraterrorisme en inlichtingen.
 • Mevr. Samira Bouchibti, Senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken; Preventie van radicalisering.
 • Dhr. Rob Out, Commissaris van Politie, CTER: duiden van radicalisering & internationale samenwerking.

Collegedata

 • College 1: 24 september 2020
 • College 2: 1 oktober 2020
 • College 3: 15 oktober 2020
 • College 4: 29 oktober 2020
 • College 5: 5 november 2020
 • College 6: 19 november 2020
 • College 7: 26 november 2020
 • College 8: 3 december 2020       (examentraining/inhaalcollege)
 • Examen: 10 december 2020  


Wat is nieuw?

Het OSINT college is NIEUW en specifiek geschreven op het boeiende onderwerp Contraterrorisme, -Extremisme en -Radicalisering (CTER). 

De opleiding is geactualiseerd met onderwerpen die in het laatste half jaar in publiciteit zijn geweest zoals Black Lives Matters.


Register opleiding

Met deze op post-HBO registeropleiding bent u in staat om het diploma 'Radicalisering en Terrorisme' te behalen. 

Radicalisering en Terrorisme expert RTE®

Nadat u aan de eindtermen van de opleiding heeft voldaan en het examen heeft behaald, wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister van stichting CERPRO, als Radicalisering en Terrorisme Expert.

U bent dan bevoegd om de letters (RTE®) als kwaliteitsaanduiding achter uw familienaam te plaatsen.

Inschrijven?

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding die start op 24 september 2020? Meldt u zich dan snel aan bij: w.f.leeuwenkamp@sosecure.nl


Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de opleiding? Neem dan vooral contact met ons op via info@sosecure.nl
Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht