home > blog > interview met een phd studente & praktijk-gestuurde wetenschap

Interview met een PhD studente & Praktijk-Gestuurde Wetenschap

Op vrijdag 21 februari 2014 is SoSecure geïnterviewd door PhD studente Jessica Dietzler. Jessica Dietzler is een doctoraats-kandidaat voor het Scottish Centre for Crime and Justice Research van de University of Glascow.  Haar onderzoek is onderdeel van het grotere onderzoeksprogramma Trafficking Culture. Dit programma is opgericht om inzicht te krijgen in de internationale handel van illegale cultuurgoederen en heeft als doel om een wetenschappelijke basis te ontwikkelen die kan helpen bij het bevorderen van effectief beleid om deze wereldwijde illegale handel te verminderen. 

Jessica Dietzler voert in meerdere landen een vergelijkend onderzoek uit om erachter te komen welk beleid het best is geschikt om effectief de illegale handel in de culturele sector te bestrijden. Haar doel is dan ook het creëren van nieuw beleid dat gebruikt kan worden om de schadelijke effecten van de illegale handel van cultureel erfgoed te verminderen. In de verschillende landen voert zij gesprekken met mensen die verstand hebben van de kunstsector en/of (kunst)beveiliging. Deze groep varieert van de politie, ministeriële ambtenaren, museum beveiligers etc. Zodoende kwam Jessica Dietzler bij ons uit, SoSecure. Voor haar onderzoek houdt zij dus interviews met zowel beleidsmakers als operationele professionals. Deze kennis gebruikt zij om een wetenschappelijk artikel te schijven die de wetenschap verder helpt maar zeker ook in de praktijk een nuttige functie heeft. Beleid kan namelijk worden verbeterd door de ervaringen uit de praktijk. 

Dit is precies wat het Kenniscentrum Security Intelligence nastreeft met de praktijk-gestuurde wetenschap. Het nut van praktijk-gestuurde wetenschap werkt twee kanten op. Wetenschappelijke kennis gebruikt wordt in de praktijk, maar houdt juist ook in dat praktijkkennis wordt gebruikt ten behoeve van de wetenschap. Het is een cyclische beweging die twee vliegen in één klap slaat.

Voor beide partijen was het een leuk en leerzaam interview. Onze kennis en inzicht op het gebied van Predictive Profiling, Red Teaming, en Protective Intelligence hielpen Jessica Dietzler met het verbreden van haar inzicht over innovatieve beveiligingsmethoden. Daarbij bood het netwerk van SoSecure met de culturele erfgoed sector in Nederland haar een uitstekende mogelijkheid om in contact te komen met andere relevante partijen. Voor ons was het interessant om te zien dat Jessica Dietzler onze visie over de voordelen van praktijk-gestuurde wetenschap deelt. Kortom een nuttige en informatieve middag.

W.F. Leeuwenkamp (SoSecure) Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht