home > blog > sosecure presenteert haar pro actieve beveiligingsvisie in washington dc usa

SoSecure presenteert haar pro actieve beveiligingsvisie in Washington DC USA

Lees hier het verslag van dhr D.Drent van SoSecure internationale conferentie ICMS Washington DC, USA

The National Conference on Cultural Property Protection (NCCPP) is een jaarlijks terugkerende conferentie op het gebied van museum veiligheid waar met name de Amerikaanse musea aanwezig zijn. Sinds jaar en dag wordt er op deze conferentie goed internationaal samengewerkt met de bedoeling om expertise en kennis uit te wisselen en vooral ook om te netwerken en “best practices” te delen.

Nationale en internationale experts in het vakgebied, als ook gastsprekers buiten het vakgebied, geven presentaties en delen kennis en kunde omtrent alles wat met veiligheid, in relatie tot bescherming van cultureel erfgoed, van belang is. 

   

Bestuurslid van International Committee on Museum Security

In mijn rol als bestuurslid van de International Committee on Museum Security (ICMS) en vanuit mijn achtergrond en expertise op het gebied van proactieve beveiliging, ben ik gevraagd als gastspreker om  een tweetal presentaties te geven.

De conferentie duurt 3 dagen en werd elke dag  gehouden in een ander museum in Washington DC, USA.

1 juni was georganiseerd in het National Museum of National History,

2 juni in het Newseum en

3 juni met interactieve workshops  in het National Museum of the American Indian. 

Daarnaast was er een netwerkbijeenkomst georganiseerd op 2 juni in de avond in de National Library of Congress

Mijn eerste voordracht ging over de ontwikkeling van proactieve veiligheid binnen de museale wereld in Europa vanaf 2005. Dit mede gerelateerd aan het thema van de conferentie, namelijk bezoekers meer klantvriendelijk maar toch veilig te kunnen ontvangen musea en andere culturele instellingen.

Op 2 juni in de ochtend mocht ik deze eerste voordracht geven. Hierbij heb ik verteld hoe wij in Nederland en inmiddels ook internationaal, proactieve veiligheid hebben ontwikkeld met behulp van de OGRI methodiek (OGRI staat voor Observatie, Gedragsherkenning, Risicoanalyse en Interventie). 

Dat we de OGRI methodiek vervolgens hebben doorontwikkeld naar Predictive Profiling, Informatie Gestuurde Veiligheid en Red Teaming. Dit alles vanuit de filosofie dat de, tot voor kort gehanteerde, reactieve vorm van security met name in de culturele sector niet voldoende is.

Door alleen te reageren op incidenten ben je per definitie altijd te laat en is de schade al geschiedt.

Proactieve veiligheid richt zich op het voorkomen van incidenten door gebruik te maken van nieuwe methodieken zoals hierboven genoemd. Deze methodieken en de opleiding en training van de mensen belast met de veiligheid , stelt hun in staat om op basis van de vastgestelde security doelstelling verdachte indicatoren te signaleren die horen bij een vorm van afwijkend gedrag in relatie tot de dreiging (bijvoorbeeld diefstal vernieling vandalisme, etc. etc.) Door dit afwijkend gedrag te onderkennen zijn ze in staat om een interventie in te zetten voordat een incident ten uitvoer word gebracht.  Dat deze methodiek sinds met succes geïmplementeerd is in de grotere musea in Nederland en inmiddels ook door andere musea in Nederland buiten Nederland was, een eye-opener voor velen in de conferentie.

Eerste publiek-private samenwerking op het gebied van Informatiesamenwerking

Ook de opzet van de inmiddels gestarte pilot van het Nationaal Platform Informatiesamenwerking Cultureel Erfgoed (NPICE), dat door het Kenniscentrum Security Intelligence (KSI) en SoSecure is ontwikkeld en in die vorm de eerste publiek-private samenwerking tussen de cultuursector en de overheid is. En daar zijn wij best trots op.

Wij zullen in de komende tijd meer over de informatiesamenwerking vertellen.

Dit project gaat over uitwisselen, delen en analyseren van informatie over criminaliteit en terrorisme in relatie tot cultureel erfgoed. Immers het voorkomen van dreigingen is alleen mogelijk als je beschikt over informatie.

Deze pilot, die in Nederland wordt uitgevoerd, werd goed ontvangen door de deelnemers vooral vanuit de bewustwording dat informatie delen van ultiem belang is om eventuele dreigingen en daaruit voortvloeiende risico's, te kunnen onderkennen en daardoor maatregelen te kunnen nemen om ze te voorkomen.

Na de presentatie ben ik door veel collega's benaderd met het verzoek om meer informatie over zowel proactieve veiligheid als ook over het project NPICE.De tweede presentatie, ging over het ICMS (International Committee on Museum Security) als internationaal security comité van ICOM en haar wereldwijde netwerk van kennis en expertise aangaande veiligheid, binnen de culturele sector. 

Hierbij was ook een panel discussie gewijd aan het nut van internationale samenwerkingsverbanden. Dit panel was samengesteld met vertegenwoordigers van vooral Amerikaanse netwerken, zoals      

  • DHS       (Department of Homeland Security),
  • ICFPP     (International Foundation for Cultural Property Protection) ,
  • ASIS       (American Society for Industrial Security),
  • NFPA     (National Fire Protection Association)
  • NCCPP  (National Conference on Cultural Property Protection) en natuurlijk
  • ICMS     (International Committee on Museum Security)

              

Bij deze presentatie werd e informatie gegeven over de doelen, de werkwijze en de producten die geleverd worden door ICMS. Zoals een interactieve website met relevantie informatie waaronder Whitepapers, documenten en ontwikkelingen in de security wereld in relatie tot culturele veiligheid.

Maar ook over de workshops, assists, werkgroepen voor bijzondere projecten, adviezen, cursussen en trainingen en niet te vergeten de jaarlijkse conferenties zoals de volgende ICMS conferentie die in 2017 in Boston zal worden georganiseerd en dan specifiek in Harvard door het Harvard Art Museum.

Deze presentatie en die van de andere panel leden, werd gevolgd door een Q en A sessie en discussie over het nut van netwerken als deze.  


Gedurende conferentie en het toch wel volle programma, was er toch nog genoeg tijd om te netwerken. Het NCCPP had er voor gekozen om ook met sponsoren te werken. Deze, veelal vanuit de technische  beveiligingshoek, aanwezige sponsoren zijn in de gelegenheid gesteld om hun producten te tonen in een soort van marktopstelling op de plekken waar de koffie en lunch werd geserveerd. Dat gaf een ongedwongen situatie zonder verstoring van het inhoudelijke programma, waarbij de deelnemers zelf konden bepalen of ze er aandacht aan wensten te besteden.


Op de laatste dag, 3 juni werden er een aantal interactieve workshops gegeven voor alle geïnteresseerden op het gebied van incident management system en collectie hulp verlening tijdens incidenten.   


Het totaal aantal deelnemers aan deze conferentie, inclusief de sprekers was ongeveer 120.


Meer informatie over deze jaarlijkse terugkerende conferentie is te vinden op de website van het Smithsonian institution: https://natconf.si.edu/

Daar is ook het programma van dit jaar te vinden met de respectievelijke gastsprekers en een korte inhoud van de verschillende interessante topics.


Dick Drent

Associate Director SoSecure

Secretaris/waarnemend voorzitter bestuur ICMS.(2007-2016)

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht