home > blog > predictive profling competenties tno onderzoek

Predictive Profling competenties TNO onderzoek

Op zoek naar een goede predictive profiler

TNO doet in samenwerking met het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en beveiligingsbedrijf SoSecure een onderzoek om te achterhalen welke specifieke competenties een gespecialiseerde museumbeveiliger moet hebben.

De resultaten van het onderzoek die in november 2012 worden verwacht, zullen in eerste instantie gebruikt worden om nieuw beveiligingspersoneel voor het Rijksmuseum en later ook voor het Gogh Museum te werven, selecteren en te trainen. Het beveiligingsbedrijf SoSecure zet de resultaten van dit project om naar producten en diensten waarmee zij ook andere musea van dienst kunnen zijn.

Complexe taak

Museumbeveiligers hebben de taak om uit alle duizenden mensen die voor hun plezier een museum bezoeken die personen te selecteren die mogelijk iets crimineels van plan zijn: het vernielen of stelen van een schilderij bijvoorbeeld. Ook moeten zij daar tijdig op te reageren. Tegelijkertijd zijn zij het visitekaartje van het museum en is gastvrijheid en dienstbaarheid voor een museumbeveiliger net zo belangrijk. Ondersteund door technologie zorgen de beveiligers voor een optimale veiligheid.

Gevalideerde competenties

Op basis van literatuuronderzoek, interviews en observaties in verschillende musea is een theoretisch competentieprofiel opgesteld. In het profiel staan competenties zoals motivatie, zelfreflectie, communicatie, flexibiliteit, ervaring, persoonlijkheid, intelligentie en observeren en hun bijbehorende sub-competenties. Een aantal competenties zijn nieuw in deze context en konden alleen worden gemeten met nieuwe, innovatieve technieken. Meetbaarheid is essentieel om van een theoretisch profiel tot een gevalideerd competentiemodel te komen. Validatie van een dergelijk model is nodig, omdat anders niet duidelijk is welke competenties daadwerkelijk bijdragen aan het goed uitvoeren van de taken die een museumbeveiliger zou moeten doen. Meten is weten.

Experiment met proefpersonen

De validatie van het model gebeurt door middel van een groot experiment waar ruim 100 mensen aan meedoen. Tijdens dit experiment worden verschillende taken uitgevoerd, rollenspellen gespeeld en vragenlijsten ingevuld. Wat voor persoon is goed in het herkennen van afwijkend gedrag? Wat voor type reageert hier op de juiste manier op? Zijn vrouwen beter dan mannen? Speelt ervaring ├Ęcht een rol? Of is motivatie belangrijker? Is het als beveiliger inderdaad belangrijk om een soort van gezond wantrouwen te hebben? Eind november 2012 zijn de resultaten van dit onderzoek bekend en worden ze gebruikt bij de werving en selectie van het nieuwe beveiligingspersoneel van het Rijksmuseum.

 

bron TNO.nl

 

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht