home > blog > proactief handhaven en predictive profiling boa acp

Proactief handhaven en Predictive Profiling BOA ACP


Als je er niet bij was heb je echt iets gemist !

SoSecure was erbij en gaf vier inspirerende workshops. Op woensdag 16 mei 2018 organiseerde de politievakbond ACP voor BOA’s, handhavers en toezichthouders, teamleiders, managers, beleidsadviseurs en P&O-adviseurs het dagvullende seminar duurzame inzetbaarheid en mobiliteit vanuit het project Connect. 

Experts gaven hun invulling met de volgende onderwerpen: 


Professor dr. Beate van der Heijden, Radboud universiteit Nijmegen

Wat is duurzame inzetbaarheid en hoe kun je dit positief beïnvloeden?Professor dr. Ruud Muffels, universiteit van Tilburg

Van functies naar talenten. Een nieuwe orde.Leen van der Plas CPE CSIE, directeur SoSecure International & Kenniscentrum Security Intelligence

Proactief handhaven, een integrale aanpak.Gemeente Utrecht en PentaPro

Duurzame inzetbaarheid, onze ontdekkingsreis.


Guiseppe Benca, directeur Nederlandse Bedrijfs- en Gezondheidsdienst (NBGD)

Gezond en vitaal, wat doet er allemaal toe?


Patrick Kusters, Human Resultancy

De kracht van eigenaarschap en de rol van leiderschap.


Cheyenne van der Veen & Wil Houtzager, Project Connect

Duurzame inzetbaarheid, een kwestie van organiseren?The APP: Digitale borging van Predictive Profiling voor BOA's en Beveiligers

                         

Proactief handhaven

SoSecure International kreeg de uitnodiging van de BOA ACP om hun visie op proactief beveiligen / handhaven en Predictive Profiling te koppelen aan de loopbaan van de BOA’s in Nederland. Het proactief handhaven geeft de BOA’s hiervoor een extra dimensie en sluit aan bij de veranderende behoefte op de arbeidsmarkt.

In de workshop Proactief handhaven & Predictive Profiling werden de volgende onderwerpen besproken:


  • TNO assessment- en selectietool voor het onafhankelijk selecteren van de beste proactieve handhaver of profiler
  • Informatie gestuurd werken op basis van Intelligence
  • Doorlopende leerlijn voor BOA’s en beveiligers
  • Wetenschappelijke borging van de methodiek = Praktijk gestuurde wetenschap
  • Kwaliteitsborging door IBEX en KIWA, hierdoor hebben afnemers een keuze van examenbureau i.p.v. het verplicht moeten afnemen van het examen bij 1 partij.
  • Nationaal beveiligingsregister (www.nationaalbeveiligingsregister.nl), transparante borging van de onderwijsinstellingen, studenten en organisaties. Certificering en keurmerken voor de branche.
  • Etnisch profileren en een oplossing
  • THE APP: "Applicatie Predictive Profiling"


                        


The APP (Applicatie Predictive Profiling) Webbased proactieve security management systeem

Het gehele proces van Predictive Profiling, proactief beveiligen en proactief handhaven wordt ondersteund door de digitale borging in The APP (applicatie predictive profiling) en webbased in het proactieve security management systeem.

The APP geeft de BOA’s, beveiligers, politie, profilers en Koninklijke Marechaussee de tool in handen om elkaar te informeren over afwijkend gedrag. Maar ook wordt de gedeelde data tbv de operatie geanalyseerd van informatie naar intelligence om afwijkend gedrag beter te kunnen herkennen en de methodiek van Predictive Profiling te professionaliseren. Hiermee is informatie gestuurd beveiligen en werken een feit.

Ik wil de BOA ACP dan ook bedanken voor de uitnodiging om proactief handhaven te introduceren en kijk uit naar een mogelijke doorontwikkeling van proactief handhaven voor de BOA’s.

Het Project Connect biedt ontwikkeltrajecten aan op het gebied van bewustwording, mobiliteit, vitaliteit en opleidingen. Initiatiefnemer Vakbond BOA ACP vroeg hiervoor met succes subsidie aan bij de overheid. Samen met gemeente Den Haag en mobiliteitsadviesbureau NextHRM maakt zij het project ook organisatorisch mogelijk.

Project Connect is er voor alle boa’s in heel Nederland, dus mocht je meer willen weten over het project neem dan contact met ons op . Er wordt dan een afspraak gemaakt om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden te bespreken.

Een van de deelnemers gaf aan: Bijzonder inspirerende sessies en ben heel blij dat ik gegaan ben ondanks mijn (te) drukke agenda. Dit soort evenementen moet je echt bij zijn om vakinhoudelijk bij te blijven.


Wil je meer weten over de APP voor Predictive Profiling of een kennisdocument ontvangen van een van onze producten, mail dan naar info@sosecure.nl.


19 mei 2018

L. van der Plas

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht