home > blog > proactief handhaven en predictive profiling boa acp

Proactief Handhaven & Predictive Profiling II

De opleiding 'Proactief Handhaven & Predictive Profiling II' is geschikt voor iedere Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), handhaver en toezichthouder die contact heeft met personen in de openbare ruimte. De opleiding is een vervolg op de ééndaagse training 'Proactief Handhaven & Predictive Profiling I' en geeft de deelnemer een verdieping en verbreding in Proactief Handhaven en Predictive Profiling in de dagelijkse praktijk. 

Het besef in de huidige samenleving wordt steeds groter dat er proactief gehandeld moet worden om incidenten te kunnen voorkomen. Na het volgen van de opleiding ben je breder inzetbaar en zorg je ervoor dat de informatie sneller en effectiever aan politie- en andere informatiesamenwerkingspartners wordt verstrekt.

Inhoud

De eerste twee dagen van de opleiding gaan over proactief handhaven. Is dat alleen het kunnen herkennen van afwijkend gedrag, of meer? En hoe gaat dat in zijn werk? Antwoord kunnen geven op deze vragen is belangrijk om criminele- en terroristische activiteiten al in een vroegtijdig stadium te kunnen herkennen en voorkomen. 

Als BOA zul je eerst 'de norm' moeten kennen. Wanneer een groep jongeren rond 5 uur s'ochtends in een afgelegen speeltuin ziet staan, dan wijkt dit af van de norm. Als proactieve handhaver wil jij ontdekken waarom zij daar staan? Wat is de intentie achter het vertoonde gedrag? Hebben zij net een feestje gehad, of is er iets anders aan de hand? 

Elke omgeving kent zijn eigen norm die afhankelijk is van het tijdstip en de cultuur. In de opleiding Proactief Handhaven en Predictive Profling II leer je wat de norm is in specifieke situaties en hoe je de normafwijkingen kunt herkennen. Nadat dit bekent is kun je achterhalen of de afwijkingen die je ziet een dreiging vormen, of juist niet. Om daarachter te komen zal de intentie van de tegenstander moeten achterhalen. Dit doe je door klantvriendelijk, met een open houding een gesprek aan te gaan. Dat wordt security questioning genoemd. 

In de opleiding komt ook mentale weerbaarheid aan bod. Het is namelijk van belang dat BOA's vaardigheden leren die je uiteindelijk kunt gebruiken tijdens een conflict, of als er sprake is van agressie en geweld. De geleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk. Het is van belang dat terwijl je tijdens een gesprek nog steeds kunt nadenken en tot een veilige oplossing kunt komen.

Wat leer je in de opleiding? 

 • Waarschuwingssignalen van criminaliteit en terrorisme herkennen.
 • Anticiperen op waarschuwingssignalen en daardoor vroegtijdig criminele- of terroristische incidenten voorkomen. 
 • Op een klantvriendelijke manier personen aanspreken die afwijkend gedrag vertonen met behulp van slimme gesprekstechnieken, dit noemen wij security questioning.
 • Vanuit een andere mindset (van repressief naar proactief) kijken naar gedrag van mensen, voorwerpen en situaties en gaat incidenten voorkomen in plaats van reageren op incidenten.
 • Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet (Red Teaming). 
 • Je informatiepositie versterken door op een prettige manier contact te maken met publiek. 
 • Informatie verzamelen over afwijking gedrag en de gevonden informatie verstrekken aan politie.
 • Praktisch informatie-gestuurd werken aan de veiligheid.

College onderwerpen

 • Methoden en technieken van predictive profiling & proactief handhaven
 • Mindset verandering van repressief handhaven naar proactief handhaven
 • Verdachte indicatoren herkennen
 • De zin en de onzin van leugendetectie
 • Gespreks-, en benaderingstechnieken
 • Methoden en technieken van security questioning
 • Etnisch profileren
 • Controlled Cognitive Engagement (CCE)
 • Informatie-gestuurd handhaven met de speciale digitale APP (Applicatie Predictive Profiling)
 • Operationele oefeningen op locatie
 • Methoden & technieken van Red Teaming
 • Examentraining en oefententamen

Afronding

Na afronding van deze vierdaagse opleiding ben je in staat om personen en situaties op basis van verdachte indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat onder de verantwoordelijkheid valt van het onafhankelijke Instituut van Beroepsexamens (IBEX). Na het behalen van het examen ontvangt u een diploma, wordt je opgenomen in het BOA-register van het Nationaal Beveiligingsregister en mag je de titel Register Proactief Handhaven (RPH) dragen.

 


Kosten                                 

De kosten voor leden van het BOA-ACP bedragen €1.295,- exclusief BTW. 
Ben je geen lid, dan zijn de kosten voor de opleiding €1.395,- exclusief BTW.

De examenkosten bedragen € 175,-         


                                                                         

Open inschrijving 

SoSecure werkt met een open inschrijving voor de opleiding. De opleiding start bij aanmelding van tenminste 8 personen. Wij werken met kleine groepen tot maximaal 12 personen. Dit bevordert de interactie tussen de deelnemers en creëert het beste leereffect. 

De opleiding duurt van 10.00 tot 16.00 en vindt plaats op het kantoor van SoSecure. Het adres is Rijnzathe 8, 3454 PV, De Meern.

Leerboek Proactief Beveiligen & Predictive Profiling

Het leerboek 'Proactief Beveiligen en Predictive Profiling' wordt tijdens de opleiding gebruikt. Het dient als verbreding en verdieping van de lesstof en geeft veel praktische voorbeelden die jou als boa helpen tijdens je dagelijkse werkzaamheden. 

Het leerboek kost € 74,- euro, exclusief verzendkosten. Wilt u het boek bestellen? Vul dan het bestelformulier in, of neem direct contact op met ons op. 

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de opleiding Proactief Handhaven & Predictive Profiling II? Neem dan gerust contact met op ons via 023-7114520 of info@sosecure.nl.

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht