home > blog > 2013: het intelligence jaar ?

2013: Het Intelligence jaar ?

2013 Het Jaar van de Intelligence

2013 bracht de wereld boeiende inzichten in de aspecten van intelligence. De inlichtingendiensten schudden op hun grondvesten en onderzoekscommissies leverden aanbevelingen over hoe het nu verder moet met verouderde wetgevingen.

In het rapport van de commissie Dessens staat onder andere vermeld dat er meer bevoegdheden moeten komen voor inlichtingendiensten en het inlichtingenveld geherstructureerd dient te worden. Helaas lees ik geen rol voor private inlichtingenmogelijkheden of Protective Intelligence.

Hebben de publiek rechtelijke organisaties het alleenrecht over inlichtingen?

Er is in de wereld één zaak die nooit zal veranderen en dat is dat alles zich zal blijven veranderen. Met name op technologisch gebied verandert de wereld al jaren met rasse schreden en daarom zou een herijking van de private inlichtingenmogelijkheden juist nu mogelijk gemaakt moeten worden. Ook the Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) bericht al jaren over de grensvervaging tussen publieke- en private inlichtingen.

Het Kenniscentrum Security Intelligence zal vanaf 2014 onderzoek stimuleren dat gericht is op de functionele acceptatie en samenwerking tussen de inlichtingendiensten en private actoren. Het betrekken van de private sector en Protective Intelligence zal een innovatieve impuls teweeg brengen in inlichtingenland.

Wat kunnen de private en publieke partijen voor elkaar betekenen?

Om voorbereid te zijn op de toekomst, zul je bestaande en gevestigde inlichtingenstructuren tegen het licht moeten houden om als zodanig de ontwikkelingen van particuliere inlichtingen binnen duidelijke, transparante kaders mogelijk te maken. In Nederland wordt door security bedrijven al een publiek private koers ingezet. Het zou daarom een logische stap zijn als de intelligence deze beweging zou gaan volgen. De vraag is of Nederland er al klaar voor is?

Onderzoek naar Protective Intelligence samenwerking

Er is nog weinig concreet geschreven over een toekomstige publiek private intelligence samenwerking, wel zijn er mondiaal veel private intelligence initiatieven. Nederland is één van de weinige landen waar intelligence nog erg hush-hush zijn, en een beweging naar transparantie en samenwerking met private partijen zal een minder rumoerige toekomst een kans bieden. De kans ligt onder andere in het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden om intelligence volgens een nieuw Nederlands intelligence structuur en intelligence model in te richten. Vragen als wat,voor en door wie en wie gaat het controleren zijn dan voor mij interessante onderzoeksvragen. Uitkomst van het onderzoek zal dan een gekozen samenwerking op het gebied van protective intelligence en het maken van de verbinding zijn, in plaats van het creëren van een ondoordringbare muur tussen privaat en publiekrechtelijke organisaties.

Zal 2014 het jaar van de (Protective) Intelligence hervormingen worden?

Namens SoSecure en het Kenniscentrum Security Intelligence een Gelukkig Nieuwjaar!

Leen van der Plas

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht