home > blog > docentenvergadering opleiding radicalisering & terrorisme

Docentenvergadering opleiding Radicalisering & Terrorisme

Maandag 14 januari vond er een bespreking plaats met de docenten van de post hbo-opleiding Radicalisering en Terrorisme. Deze unieke registeropleiding geeft een verdieping in deze onderwerpen door wetenschap te combineren met geĆ«valueerde praktijkervaring, en voorziet in praktische toepassingen. Samira Bouchibti docent in de opleiding Radicalisering en Terrorisme en auteur van het handboek 'Waarom zijn wij Nederlander?' en Leen van der Plas medeauteur van het leerboek 'Proactief beveiligen en Predictive Profiling' overhandigde elkaar een exemplaar. De boeken worden ingezet voor de opleiding Radicalisering en Terrorisme. Meer weten over de opleiding? Neem dan contact op met info@sosecure.nl of lees verder op de website van SoSecure of de opleiding iets voor u is.

Het handboek 'Waarom zijn wij Nederlander?' is in opdracht van de gemeente Den Haag, in het kader van de 'Haagse aanpak' geschreven. In dit handboek staan twee methodieken centraal: Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen In Perspectief (HIP). Ze zijn in de praktijk ontstaan en liggen voor een groot deel in elkaars verlengde.

VIP biedt docenten en leerlingen handvatten om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of polariserende onderwerpen. VIP zet aan tot kritisch nadenken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. Leerlingen leren hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, feiten van meningen te onderscheiden, hun mening te beargumenteren, open te staan voor de mening van een ander, elkaar te corrigeren en zelf te incasseren. Zo werken ze aan hun identiteitsvorming, burgerschapsvaardigheden en sociale en maatschappelijke weerbaarheid. De spanningen in de klas verminderen en de onderlinge relaties verbeteren.

HIP helpt docenten hun regierol te nemen en hun didactische, maatschappelijke en pedagogische taak te vervullen. HIP biedt vakoverstijgende handvatten om het proces dat met VIP wordt ingezet, te faciliteren. Docenten leren een veilige omgeving te creĆ«ren, aan te sluiten bij de belevingswereld van hun leerlingen, gesprekken te begeleiden, spanningen te verminderen, leerlingen dichter bij elkaar te brengen, te motiveren, te confronteren, te coachen en te raken.

Leerboek Proactief Beveiligen en Predictive Profiling

Het leerboek 'Proactief Beveiligen en Predictive Profiling' is aangewezen voor gebruik in het mbo-onderwijs en sluit naadloos aan op de exameneisen bij de opleidingen Predictive Profiling en het keuzedeel Proactief Beveiligen voor het mbo-beveiligingsonderwijs zoals die zijn opgesteld door het Instituut voor Beroepsexamen (IBEX) onderdeel van de KIWA en de SVPB. Wil je meer weten over de examens en de mogelijkheden voor jouw onderwijsinstelling neem dan contact op met de IBEX (Maria@ibex.nl)


Wil je weten hoe je afwijkend gedrag, criminaliteit en terrorisme kunt herkennen dan staat in dit leerboek Proactief Beveiligen en Predictive Profiling omschreven hoe de methodiek werkt en hoe u dat kunt toepassen.

"Je kunt incidenten pas voorkomen als je weet hoe je het kunt herkennen"

Deze quote is het fundament voor het kunnen anticiperen op de afwijking. Het zelf willen en kunnen reageren op deze afwijking is de menselijke inbreng op proactief beveiligen. Predictive Profiling is dus gebaseerd op kennis en vaardigheden van criminaliteit en terrorisme maar vooral ook over jouw eigen capaciteiten. Het leerboek biedt een uitgebreide uitleg over actuele onderwerpen zoals etnisch profileren, uitgangspunten van proactief beveiligen, denken als de crimineel, unieke interventietechnieken, informatie gestuurd beveiligen, begrippenlijst keuzedeel proactief beveiligen en veel meer. Datum: 17 januari 2019

Auteur M. Rutten


Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht