home > blog > meer bevoegheden en strengere controle voor inlichtingendiensten

Meer bevoegheden en strengere controle voor Inlichtingendiensten

Meer bevoegheden en strengere controle voor de Inlichtingendiensten, is dat het antwoord van de commissie Dessens op het tumult in inlichtingenland? Het evaluatierapport kunt u opvragen via Lvanderplas@SoSecure.nl.  

Dit adviseert een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Stan Dessens vandaag aan het kabinet. Dessens kreeg dit voorjaar opdracht van de ministers Rutte (Algemene Zaken), Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Hennis-Plasschaert (Defensie) om de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 2002) te evalueren. Op dat moment was het NSA-schandaal nog niet uitgebroken.

De commissie benadrukt dat verruiming van de bevoegdheden gepaard moet gaan met verscherpt toezicht op de diensten. Voorzitter Dessens benadrukt in een persverklaring dat “burgers, bestuurders en volksvertegenwoordigers [er] ten diepste van overtuigd moeten zijn dat onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten werken binnen een wettelijk kader”.

De commissie vindt vooral dat de rol van toezichthouder CTIVD verruimd moet worden. Het gebruik van een “ingrijpende onderzoeksbevoegdheid” moet voortaan onmiddellijk door de CTIVD worden beoordeeld. En wanneer de toezichthouder inzet van bepaalde onderzoeksbevoegdheden afwijst, moeten de diensten het gebruik daarvan ogenblikkelijk staken, aldus de commissie.

De commissie beveelt ook aan “de interne organisatie van de ministeries” te verbeteren opdat de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hun verantwoordelijkheid voor de diensten beter kunnen waarmaken.

De commissie wil de parlementaire controle verbeteren door de diensten te vragen minder informatie vertrouwelijk te wisselen met de ‘Commissie Stiekem’, waarin alle fractievoorzitters zitting hebben. Dat zou de Kamer meet ruimte bieden over het inhoudelijke werk van de diensten in de openbaarheid te debatteren.

Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht