home > blog > opleiding security intelligence binnenkort weer van start!

Opleiding Security Intelligence binnenkort weer van start!

Op 13 september 2019 start er weer een nieuwe lichting voor de analyse opleiding Security Intelligence!

De race om het 5G netwerk is in volle gang, met oneindige mogelijkheden tot gevolg. Slimme steden, slimme huizen en het Internet of Things hebben een enorm economisch potentieel. Helaas komen bij deze oneindige mogelijkheden ook onvoorzienbare risico’s en dreigingen mee. Met het Chinese bedrijf Huawei als koploper in de race om 5G worden andere scenario’s realistischer. 

Scenario’s met risico’s zoals cyberspionage of zelfs sabotage treden mogelijkerwijs meer naar de voorgrond. Daar waar traditionele analisten terugkijken naar het verleden, krijgen deelnemers van de opleiding Security Intelligence juist nieuwe inzichten in toekomstige dreigingen. Aandacht wordt besteed aan onvoorspelbare veiligheidsrisico’s en dreigingen zoals die aan de orde kunnen zijn bij het 5G netwerk.

Zo heeft Huawei onlangs aangekondigd geen banden te hebben met de Chinese overheid en verklaard niet aan spionage te doen. Hetgeen wat de situatie juist een stuk complexer maakt is dat er in China in 2017 een nationale wet van kracht is gegaan die alle Chinese bedrijven ter wereld verplicht informatie van hun gebruikers af te staan aan de Chinese inlichtingen- en veiligheidsdiensten áls daar om gevraagd wordt. Tijdens de module Security Intelligence komen dit soort onderwerpen verder aan bod om jouw organisatie zo adequaat mogelijk te beschermen tegen de dreigingen van de toekomst (NOS, 2019).

Security Intelligence

Security Intelligence is de analyse methodiek die is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets door het bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence leert u met actuele inlichtingenanalyse technieken de voor (middel-)lange termijn verwachte dreigingen van de organisatie in kaart te brengen.

Het is het proces van verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen of groepen die de interesse, motivatie, intentie en mogelijkheid hebben om een persoon of organisatie aan te vallen. Op basis van deze informatie kun je proactieve beslissingen nemen met betrekking tot de onderkende (dreigings-)scenario’s.

‘’The purpose of U.S. Secret Service threat assessment and protective intelligence activities is to identify, assess and manage persons who might pose a threat to those we protect, while the goal is to prevent assassination attempts.’’ – Lewis C. Merletti, former director of U.S. Secret Service and U.S. Department of Treasury.

Dreigingsgerichte securitymanagers willen bruikbare inlichtingen met betrekking tot actuele dreigingen en toekomstscenario’s voor het vaststellen van een zo efficiënt mogelijke beveiliging.

Securitymanagers realiseren zich steeds vaker dat maatregelen die zij tot hun beschikking hebben vaak pas bruikbaar zijn tijdens, of na het incident dat ze liever willen voorkomen; de maatregelen zijn reactief. Er is een grote vraag naar methoden en maatregelen die, vaak in combinatie met bestaande maatregelen, de mogelijkheid creëren om in een vroeg stadium, een interventie in welke vorm dan ook uit te voeren waarmee een aanslag, diefstal of ander incident voorkomen kan worden; een proactieve veiligheidsmethodiek, Predictive Profiling.

Spionage

Spionage is het op een na oudste beroep ter wereld. Het gebruiken van inlichtingen is dus niets nieuws, toch is het in Nederland voor particuliere instellingen zoals banken, musea, (zorg)verzekeraars of andere grotere multinationals  vrij ongebruikelijk om gebruik te maken van aanwezige bereikbare bronnen (Open Source Intelligence, ook wel OSINT) om informatie in te winnen over potentiële aanvallers van een organisatie. 

Het effectief leren werken vanuit transparante methodieken en dit soort bronnen staat tijdens de opleiding centraal. Door te werken met dreigingsanalyses, trendanalyses en andere analytische methodes krijg je direct beter inzicht en duidelijkheid in de actuele dreigingen voor uw organisatie voor nu en de komende jaren. Dit bevordert de juiste proactieve besluitvorming van de directie ten opzichte van het inzetten van maatregelen die genomen kunnen worden.

U bent na de opleiding in staat om vanuit een gestructureerd proces en vanuit een geborgde methode een actueel dreigingsassessment te maken van de voor uw organisatie relevante (be)dreigingen.

Waarom SoSecure?

Om inlichtingen en beveiliging af te stemmen op de huidige proactieve visie is het van belang dat er een duidelijke verbinding aanwezig is tussen de wetenschap en de praktische toepasbaarheid. Door samen te werken met universiteiten ontstaan nieuwe inzichten en toepasbare geborgde kwalitatieve methoden. SoSecure biedt vanuit deze visie praktijk gestuurde wetenschap aan in haar opleidingscurriculum.

Gastdocenten


Gastdocent Security Intelligence; dhr. D. Pronk

De docenten en de gastdocenten zijn met zorg uitgekozen en hebben een expertise vanuit de wetenschap en praktijk en staan daardoor garant voor hoogwaardige theoretische kennis en ervaringsdeskundigheid. Het docententeam is vanaf heden versterkt met Dhr. Danny Pronk.

Danny Pronk is Senior Research Fellow en hoofd van het Strategic Foresight programma bij Instituut ‘Clingendael’. Zijn onderzoek richt zich op geopolitieke trendanalyse, toekomstverwachtingen en horizon scanning. 

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is een toonaangevende denktank en academie op het gebied van internationale betrekkingen. Danny heeft ruim twintig jaar praktijkervaring als analist en leidinggevende in de wereld van de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Voor een volledig overzicht van de expertise en ervaring van de andere gastdocenten wordt u doorverwezen naar de pagina Opleiding Security Intelligence Specificaties.

Specificaties

De opleiding Security Intelligence theorie wordt u aangeboden voor € 3.895,- Inclusief Studiemap, studiemiddelen, lunch, koffie, thee, frisdrank etc. De examenkosten zijn € 249,-.

U kunt ook deelnemen aan de praktijkopleiding waar u leert om met de aangeleerde analyse technieken een rapport te schrijven dat u succesvol presenteert aan uw strategische niveau binnen uw organisatie. Zo kunt u in een persoonlijke begeleidende omgeving werken aan uw onderzoek en analyses. 

Het rapport heeft u nodig om te verdedigen ten overstaan van een aantal leden van de examencommissie. 

Deze opleiding wordt u aangeboden voor € 1995,-. De examenkosten zijn € 495,-.

U kunt profiteren van de CRKBO-regeling. Dit houdt in dat de opleiding kan BTW vrij kan worden gefactureerd aan overheid en particulieren.

Diplomering

Het examen voor het post hbo diploma Security Intelligence wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau IBEX, waardoor u het erkende Diploma Security Intelligence ontvangt. 

Als u slaagt voor het schriftelijke examen, ontvangt u het erkende Diploma Security Intelligence en bent u bevoegd om de kwaliteitsaanduiding Register Security Intelligence Professional (RSIP) achter uw familienaam te plaatsen. Als u ook de praktijkopdracht maakt en aantoont aan de onafhankelijke examencommisie van de IBEX/KIWA, dat u in staat bent om de theoretische kennis in de praktijk te brengen, mag u de kwaliteitsaanduiding Certified Security Intelligence Expert (CSIE) gebruiken.

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens - ontwikkelt examens en neemt deze af. IBEX beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke examens. Wanneer u slaagt wordt u ook ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister van de stichting CERPRO.


Geïnteresseerd? Schrijf u hier in!

Datum: 4-6-2019

Auteur: Marijn Zumker

Bronvermelding:
NOS (25 mei 2019). Waarom de wereld de 5G-techniek van Huawei (niet) wantrouwt.Reacties


Reageer

Uw naam
Uw emailadres
Nieuwsbrief?
Bericht