home > protective intelligence > opleiding financial crime specialist®
alt

Opleiding Financial Crime Specialist®


Of je nu verantwoordelijk bent voor het voorkomen van fraude, witwassen, het financieren van terrorisme of de aanpak van financieel economische criminaliteit, de financiële wereld verandert in een ongekend tempo en wordt steeds complexer.

Durf jij informatie in twijfel te trekken, meer te ontdekken uit het dossier, anders te denken en beter te adviseren? Ben je als professional op zoek naar verdieping en verbreding van je kennis en wil je nieuwe vaardigheden aanleren?

Volg dan de post HBO Register opleiding tot Financial Crime Specialist (FCS®) of leer door voor de post HBO Register opleiding Financial Intelligence Expert (FIE®).


Ondermijnende criminaliteit

Onze manier van leven, werken en denken is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Toen de WWFT in 2008 werd ingevoerd als opvolger van de WID en de Wet MOT had nog niemand gehoord van cryptocurrencies, 4AMLD was toekomstmuziek en de impact van de financiële crisis was eenvoudigweg onvoorstelbaar.

Niet alleen binnen de EU zijn belemmeringen in het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal weggenomen. Grenzen in de oude zin van het woord hebben aan betekenis verloren. Daarvoor zijn nieuwe grenzen in de plaats gekomen, bijvoorbeeld in de vorm van wet- en regelgeving die bepaalt op welke wijze en met wie we zaken mogen doen. Het niet naleven daarvan kan enorme gevolgen hebben, van torenhoge boetes tot gevangenisstraf.

Criminelen laten zich door de dreiging van gevangenisstraf over het algemeen niet afschrikken, zij zien een open economie als kans. Nederland is een belangrijk internationaal knooppunt van geld- en goederenstromen, zowel legaal als illegaal. Fraude, mensenhandel, corruptie, drugshandel, witwassen, de verdiensten zijn enorm. Criminelen kunnen zich de beste adviseurs permitteren en deinzen voor niets terug. Dit raakt de wortels van onze samenleving. 

Artikel 35 WWFT laat weinig ruimte voor misverstanden. Een meldplichtige instelling draagt zorg voor de periodieke opleiding van werknemers en dagelijkse beleidsbepalers om hen in staat te stellen ongebruikelijke transacties te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.

Het feitenrelaas van onderzoek Houston (ING schikking) is duidelijk, er dient geïnvesteerd te worden in capaciteit én kwaliteit van het personeel. Niet voor niets is er door de overheid extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Financial Crime Specialist®

Er is nog nooit zo veel informatie beschikbaar geweest als nu, maar hoe voorkom je data overload, valse positieven en valse negatieven? Om alle informatie te duiden heb je de skills nodig van een jurist, een econoom, een criminoloog en een rechercheur. Hoe doe je dat?

In de opleiding tot Financial Crime Specialist (FCS) leer je vanuit een dreiging- en risicogebaseerd perspectief informatie te vergaren en te analyseren met het oog op het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit, witwassen en de financiering van terrorisme.

In verschillende modules leer je.

De wettelijke kaders van de WWFT, WFT, WED, de Sanctiewet en het Wetboek van Strafrecht, zodat je in staat bent om het cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren, ongebruikelijke transacties te herkennen en toe te zien op de effectieve naleving van de sanctieregeling. Hiermee wordt de juridische juistheid en analyses gemaakt op basis van risico en kwaliteit controle van de dossiers en controle op de verificatie van de klantgegevens.

Bronnenonderzoek & OSINT

Het op een gestructureerde manier verzamelen van informatie uit een breed scala aan (financiële) bronnen, zoals het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het insolventieregister, Rechtspraak.nl, Companies House, European e-Justice, OpenCorporates, etc. Welke informatie kun je uit deze bronnen halen en misschien nog wel belangrijker, wat zie je niet?

Bij het verzamelen van deze informatie wordt gebruik gemaakt van verschillende Open Source Intelligence technieken, van slimme zoektermen tot verschillende zoekmachines en de Tor Browser voor onderzoek op het Dark Web. 

Tevens is er aandacht voor de digitale footprint. Hoe doe je op een veilige manier online onderzoek? Door uit meerdere bronnen informatie te verzamelen en te borgen wordt de controle op de klantgegevens beter onderbouwd.

Analysetechnieken | Risk | Wetenschap

De inzet van verschillende intelligence analyse technieken voor een  gestructureerde dreiging- en risicoanalyse is van belang om de uitkomsten transparant te onderbouwen. Deze analysetechnieken hebben een wetenschappelijke basis, zijn gevalideerd in de praktijk en worden o.a. gedoceerd op de Universiteit van Leiden en aan analisten van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Uitgangspunt is de Intelligence Cyclus en de vertaling naar de praktijk van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en financieel economische criminaliteit.

Na de financial crime (& intelligence) analyse en beoordeling van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsstructuren, interne en externe wet- en regelgeving kun je gefundeerde adviezen uitbrengen bij gesignaleerde onregelmatigheden en vastgestelde afwijkingen van de complexe klantdossiers.

Ook is het identificeren en verifiëren van de identiteit van de cliënt | de UBO |, ook als sprake is van complexe vennootschapsstructuren, van belang om daarmee een inschatting te maken van het risicoprofiel en de beoordeling of sprake is van een ongebruikelijke transactie aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. Van risico identificatie, risicoanalyse en risicobeheersing naar risico monitoring en herziening.

Je wordt in staat gesteld om hiaten in de KYC-risico beoordeling te ontdekken en vanuit de analyse methodieken nieuwe risico's en dreigingen te identificeren.

Interpretatie juridische akten

Het doorgronden van complexe transacties met rechtspersonen, aandelen en onroerend goed. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de werkwijze van de notaris en de juiste interpretatie van notariële akten d.m.v. aansprekende voorbeelden uit de praktijk waarbij ook wordt ingegaan op de rol van diverse ketenpartners, zoals BFT, FIU, Nationale Politie en FIOD. Tevens komen cybercrime en cryptocurrencies aan bod.

Daarnaast leer je op een correcte en herleidbare wijze vastleggen en rapporteren van bevindingen aan de hand van een stappenplan.

Theorie & praktijk

Alle methoden en technieken in de opleiding zijn afkomstig uit de praktijk van de financiële dienstverlening, opsporings- en inlichtingendiensten. Er wordt bijvoorbeeld geoefend met Red Teaming. De directe link met de praktijk wordt gelegd door middel van interessante casuïstiek en docenten met ruime ervaring.


Docenten

De colleges worden verzorgd door:

Dr. G.G. de Valk | Terrorisme - Financial Intelligence Analitics Methods

Dr. G.G. (Giliam) de Valk is universitair docent bij het Institute of Global Affairs voor de  Minor Intelligence  studies. Hij is gespecialiseerd in de methodologie van intelligentieanalyse.

Hij promoveerde op de Quality of Intelligence Analysis en concentreert zich momenteel op de methodologie om geen bedreigingen te missen.Prof. dr. W. Huisman

Wim Huisman (1970) is hoogleraar criminologie en hoofd van de VU School of Criminology. Wim Huisman is oprichter en bestuurslid van de European Working Group on Organizational Crime (EUROC) van de European Society of Criminology. Momenteel is Wim Huisman voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie en hoofdredacteur van Crime, Law & Social Change.

De onderzoeksfocus van Wim Huisman ligt op het gebied van witteboordencriminaliteit, bedrijfscriminaliteit en georganiseerde misdaad. Recent gefinancierde onderzoeksprojecten richten zich op criminele carrières van witteboordendaders, medeplichtigheid aan grove schendingen van de mensenrechten, oorzaken van corruptie, milieucriminaliteit van bedrijven en de preventie van voedselfraude.

 Wim Huisman was gastprofessor aan de Griffith University, Brisbane, Northeastern University, Boston, USA en Mekelle University, Ethiopië.Mr. B.J. (Bert-Jan) Beneker | Vastgoed & Wetgeving                         

Nationale politie


Dhr. W.F. (Willem) Leeuwenkamp MSc | Open Source Intelligence & Red Teaming       

Senior Consultant SoSecure


Dhr. Ludo Block


Na een carrière van 17 jaar bij de Nederlandse politie, is Ludo sinds 2005 actief als onderzoeker en adviseur in de private sector. Bij de politie heeft hij, onder meer als teamleider bij de recherche van het korps Amsterdam, ervaring opgedaan met grootschalige onderzoeken in de (internationale) georganiseerde misdaad, corruptie en fraude. Van 1999 tot en met 2004 was Ludo namens het korps landelijke politiediensten (KLPD) gestationeerd als politieliaison in Rusland. 

Na zijn overstap naar de private sector heeft Ludo een focus gehouden op onderzoeken met een relatie tot de CIS/CEE landen en heeft een brede ervaring opgedaan in fraude en corruptieonderzoeken voor (internationale) ondernemingen en overheidsorganisaties.

Sinds 2010 is Ludo houdt zich met name bezig met corporate investigations en corporate intelligence waarbij open bronnen, data analyse en IT forensic onderzoek een grote rol spelen. Hij heeft een sterk track record in het leiden en sturen van complexe en sensitieve onderzoeken in een nationale en internationale context.

Ludo heeft een doctoraal sociale wetenschappen (1998, VU Amsterdam) en is gepromoveerd bestuurskundige (2011, VU Amsterdam). Daarnaast is Ludo Research Fellow en gastdocent bij het Institute for Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden.


Mevr. D. (Denise) Veerman MFP | Red Teaming & Financial Crime                             

Inspecteur Financieel Analist Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO)


Prof. Dr. B. (Bob) Hoogenboom

Prof. Dr. B. (Bob) Hoogenboom is Hoogleraar Forensic Business Studies bij Nyenrode Business University.

Momenteel is hij betrokken bij het Instituut voor Forensische Accountancy, is hij lid van Transparency International Nederland en van de Netherlands Intelligence Study Association (NISA). In 2009 werd hij gastbezoeker aan de London School of Economics (LSE). Zijn publicaties, waaronder zijn proefschrift, gaan over onderzoeksthema's op het gebied van fraude en fraudepreventie, integriteitskwesties en publiek-private samenwerking in de beveiligingsbranche. 


Dhr. E.V.F.  (Emiel) den Boer MSc

Sinds januari 2020 bekleedt hij de functie senior financial crime compliance bij de ING, hiervoor heeft was hij head of crime prevention ABN AMRO N.V. waar hij wereldwijd leiding gaf aan het team van Security & Intelligence Management. Dhr. Den Boer heft meer dan 25 jaren ervaring in financial crime en risicomanagement.

Verder worden nog docenten verwacht uit:

Nationale Politie - Witwassen en georganiseerde criminaliteit

Vrije Universiteit Amsterdam - Criminologie

FIOD en Belastingdienst

Instituut Clingendael

FIU

ABN | RABO | Volksbank

Voor wie geschikt

 • Analisten (FEC/CDD/transactiemonitoring) en beleidsbepalers bij financiële instellingen
 • Analisten (intelligence/tactisch/strategisch) en rechercheurs bij (bijzondere) opsporingsdiensten
 • Beleidsmedewerkers, analisten en medewerkers OOV bij gemeenten
 • Analisten bij RIEC/LIEC
 • Security/risk medewerkers en adviseurs
 • Accountants en financieel adviseurs
 • Een ieder die zich professioneel bezig houdt met onderzoek naar financieel-economische criminaliteit, witwassen en terrorismefinanciering.

Het Collegeprogramma

 • Dag 1    Introductie van bestrijding Financial Crime | Facilitering zware- en georganiseerde criminaliteit 

Nationale Politie | Financieel Economische Criminaliteit

 • Dag 2 Vastgoed & Financiële Wet en regelgeving  | WWFT  |  Sanctiewet  | 

dhr. Mr. B.J. Beneker - Nationale Politie

 • Dag 3 Financial Based Analyses & Risk methodieken

                               dhr. Dr. G.G. de Valk

 • Dag 4      Open Source Intelligence | Internet recherche methodieken

                               dhr. W.F. Leeuwenkamp MSc CPE CSIE - SoSecure International


                                Red Teaming en Critical Thinking

mevr. D. Veerman MFP - Nationale Politie


Dag 5 Witwassen en Terrorismefinanciering | Herkennen witwas indicatoren | Methodieken

Dhr. E.V.F.  (Emiel) den Boer MSc - ING          

Dag 6 Crime Compliance

Dag 7 Criminologie

Dag 8 Fraude en fraude preventie

Prof. Dr. B. (Bob) Hoogenboom - Business University Nyenrode

            

Examen Diploma Financial Crime Specialist®

Het examen wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau, dat onder toezicht staat van de examencommissie van de stichting Cerpro.

Je bent geslaagd voor het examen? Gefeliciteerd, je ontvangt het diploma Financial Crime Specialist en bent nu gerechtigd de letters FCS® achter je familienaam te plaatsen en hiermee specifieke vakbekwaamheid in de financiele sector aan te tonen.

Het diploma Financial Crime Specialist geeft toegang tot het Financial Intelligence Register | FIR, dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Beveiligingsregister. Het FIR is een openbaar register waarin de vakbekwaamheid en de certificering van personen en organisaties geregistreerd staan die werkzaam zijn in de financiële sector in het intelligence en analyse vakgebied.

PE-punten

Door middel van permanente educatie blijft je vakkennis up to date en actueel. De voorwaarden van de permanente educatie zijn belegd bij het College van Deskundigen van de stichting Cerpro. Na het behalen van het vereiste aantal PE-punten wordt de inschrijving als Financial Crime Specialist van jaar tot jaar verlengd.

Specificaties

Start opleiding De opleiding wordt gegeven vanaf september 2020 of op verzoek incompany

Locatie De Meern | Utrecht of Vaassen

Kosten € 5.900,- excl. Btw

Examenkosten € 395,- incl. één jaar registratie in het Financial Intelligence Register

Voor meer informatie over de opleiding en mogelijkheden neemt u dan contact met ons op via info@SoSecure.nl


Aansluitende opleiding: De vervolgopleiding Financial Intelligence Expert | FIE®

Partners