home > protective intelligence > protective intelligence
alt

Protective Intelligence

Informatiesturing en dreigingsanalyse

Om incidenten te voorkomen is informatie nodig over hoé deze incidenten plaats (kunnen) vinden. Security Intelligence is de methodiek die informatiesturing toepast in uw beveiligingsprocessen door u inzicht te bieden in de dreigingen die op uw organisatie van toepassing zijn. Op deze manier kunt u de beste beslissingen nemen op basis van de meest actuele en relevante informatie.

Security Intelligence: Informatie is de sleutel in security.

Is het een noodzaak?

De meeste security managers zijn zich zeer bewust van de aanwezigheid van externe en interne (be)dreigingen voor de organisatiebelangen. Uit onderzoek blijkt, echter, dat zeer weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van de organisatiebelangen. Het blijkt dan ook voor veel managers zeer lastig om deze (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare 'historische data' en (trend)analyses.

Proactieve informatie gestuurde beveiliging

Door het de inzet van Security Intelligence leert u effectief gebruik te maken van de informatie die u voorhanden heeft om uw beveiligingsprocessen te verbeteren. Tevens krijgt u kennis en kunde aangereikt om in uw informatiebehoefte te voorzien buiten de informatie die u voorhanden heeft door het gebruik van open bronnen maar ook door informatiesamenwerking.

In een wereld waarin onmeetbare hoeveelheden informatie constant toegankelijk zijn voor iedereen is een gestructureerde methode die u assisteert om hier uw voordeel aan te nemen zeer wenselijk.

Security Intelligence is een logisch gevolg van globalisering en digitalisering.

Het analyseren van de dreiging

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om de 'potentiële tegenstanders' te inventariseren, maar ook hun motivaties en capaciteiten ten opzichte van uw organisatiebelangen. Om in deze informatie behoefte te voldoen leert Security Intelligence u om een belangen-, dreigings- & weerstandsanalyse te doen. De combinatie van uitkomsten leveren voor uw organisatie een waardevolle risicoanalyse.

De verschillende analysetechnieken die u aangereikt krijgt zijn ontwikkeld in zowel de wetenschap als in de (inlichtingen)praktijk, de combinatie van verschillende analysetechnieken is bewezen de beste manier om de hoeveelheid restdreiging zoveel mogelijk te verkleinen.

Security Intelligence en inlichtingen

Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methoden. De inlichtingencyclus staat in deze methoden centraal, de cyclus beschrijft het proces dat inlichtingendiensten in staat stelt om steeds aan de hand van de juiste informatiebehoefte gericht op zoek te gaan naar de juiste informatie.

De inlichtingencyclus staat dan ook aan de basis van de Security Intelligence methodiek, de individuele methoden en technieken die subsidiair worden aangereikt zijn allen te plaatsen in deze cyclus.

Inlichtingendiensten zijn bij uitstek een goed voorbeeld voor organisaties die graag beter inzicht willen vergaren in de actuele (be)dreigingen die op hun van toepassing zijn.

Inlichtingendiensten zijn al sinds hun oprichting op zoek naar (be)dreigingen aan het adres van 'Nationale Veiligheid'. Zodoende zijn de methoden en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol blijken interessante materie.

De opleiding Security Intelligence komt mede tot stand in samen werking met het Kenniscentrum Security Intelligence de eerste private inlichtingendienst die voor organisaties de juiste informatie verzameld ten behoeve van de strategische en operationele besluitvorming.

Wilt u meer weten over Security Intelligence, Predictive Profiling of Red Teaming? Download dan hier onze WhitePapers.

Security Intelligence Informatie aanvragen