home > protective intelligence > opleiding security intelligence
alt

Opleiding Security Intelligence

Het doel van de opleiding

De post HBO+ opleiding Security Intelligence heeft tot doel u de Security Intelligence methodiek aan te leren. U leert vanuit het organisatie- en daderperspectief effectief gebruik te maken van de informatie die u voorhanden heeft, en gericht (vaak in open bronnen) te zoeken naar aanvullende informatie die u nodig heeft.

Security Intelligence leert u voor de (middel-) lange termijn de te verwachte toekomstige dreigingen van de organisatie in kaart brengen.

U leert met de nieuwste intelligence analysetechnieken vanuit het analyseplan, een dreigingsanalyse op strategische niveau maken.

Met de dreigingsanalyse en uw rapportage krijgt de directie inzicht en duidelijkheid in de actuele dreigingen voor nu en de komende jaren, zodat de juiste besluitvorming t.o.v. het inzetten van maatregelen georganiseerd kan worden.

U bent na de opleiding in staat om vanuit een gestructureerd proces en geborgde methode een actueel dreigingsassessment te maken van de voor uw organisatie relevante (be)dreigingen, zodat u met de opgedane kennis uw beveiligingsprocessen effectiever kunt inrichten.


Security intelligence maakt door een geborgde methode het proces van intelligence en analyse transparant.

De opleiding Security Intelligence wordt in een exclusieve samenwerking met partners aangeboden

Het erkende Post HBO+ diploma Security Intelligence

Als u slaagt voor het schriftelijke examen, ontvangt u het erkende Diploma Security Intelligence. Met het Diploma Security Intelligence wordt de student in staat gesteld in overleg met de examencommissie van de IBEX een praktijkopdracht Security Intelligence uit te voeren op basis waarvan hij/zij kan aantonen in staat te zijn de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk te brengen.

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens - ontwikkelt examens en neemt deze af. IBEX beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke examens.

Vaak gebeurt dit in het kader van de ISO 17024 ten behoeve van persoonscertificering. In andere gevallen vindt een opdrachtgever alleen de combinatie van integriteit en expertise reden genoeg om IBEX in te schakelen bij de uitvoering van specifieke, meer bedrijfsgerichte examens.

Het examen voor het Diploma Security Intelligence wordt afgenomen door het onafhankelijke examenbureau IBEX, waardoor u het door de KIWA en IBEX erkende Diploma Security Intelligence ontvangt.


Opleiding Security Intelligence

De opleiding Security Intelligence bestaat uit 8 lesdagen, telkens op de vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur. De volgende opleiding start op 12 februari 2021.

Locatie: Centraal gelegen : Rijnzathe 8 te De Meern Utrecht.


Doelgroep

De Opleiding Security Intelligence is waardevol voor:

 • Beleidsambtenaren die zich bezighouden met beveiligingsvraagstukken
 • Security managers die verantwoordelijk zijn voor het beveiligingsproces
 • Beveiligingsadviseurs binnen de overheid en het bedrijfsleven
 • Analysten en (business) Intelligence professionals
 • Bedrijfsrechercheurs
 • Medewerkers beveiligingsorganisatie
 • Medewerkers Politie en Justitie
 • Medewerkers Ministerie van Defensie
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Adviseurs op het gebied van risk en security

Visie van SoSecure op Inlichtingen en beveiliging

Om inlichtingen en beveiliging af te stemmen op de huidige proactieve visie is het van belang dat er een duidelijke verbinding aanwezig is tussen de wetenschap en de praktische toepasbaarheid. Door samen te werken met universiteiten ontstaan nieuwe inzichten en toepasbare geborgde kwalitatieve methoden.

Onze visie op beveiliging, inlichtingen, informatiesturing en proactieve besluitvorming zijn ontwikkeld in de 21e eeuw, en raakt hierdoor de nieuwe generatie. Het is van belang dat deze nieuwe inzichten worden ondersteund en doorontwikkeld door "nieuwe namen" uit de inlichtingen- en beveiligingswereld.

SoSecure en het Kenniscentrum Security Intelligence bieden vanuit deze visie Praktijk Gestuurde Wetenschap en Kennis valorisatie. 

De gevestigde en bekende namen uit de inlichtingen en beveiligingssector hebben veel en goed werk verricht,  hun visie op vaak reactieve inzichten worden door ons gebruikt om nieuwe proactieve inzichten (door) te ontwikkelen.

"Je moet de oude boeken gelezen hebben om de nieuwe boeken te kunnen schrijven."

Bron: Leen van der Plas (directeur SoSecure)


Docenten

De docenten en de gastdocenten zijn met zorg uitgekozen en hebben zich gecommitteerd aan de visie en staan garant voor hoogwaardige theoretische kennis en zijn ervaringsdeskundigen.

De colleges worden gegeven door docenten afkomstig van

 • Universiteit Leiden
 • Universiteit van Amsterdam
 • Inlichtingendiensten
 • Opsporingsdiensten
 • Politieacademie
 • Kenniscentrum Security Intelligence
 • Ministerie van Defensie en bedrijfsleven

Wilt u meer weten over de specificaties, de docenten of het lesplan van de opleiding Security Intelligence, leest u dan verder op deze website onder Opleiding Security Intelligence Specificaties.

Wilt u weten of de Security Intelligence iets voor u is, belt u gerust even op. Wij gaan graag met u in gesprek.

EXTRA

De opleiding Security Intelligence wordt ook in de Engelse taal aangeboden. 

Opleiding Security Intelligence Aanmelding

Partners