home > protective intelligence > opleiding security intelligenceopleiding security intelligence specificaties
alt

Opleiding Security Intelligence Specificaties
Opleiding Security Intelligence Collegedagen 

Dag I : Introductie & Kennismaking Security Intelligence

Dag II : Planning & Direction 

Dag III : Collection

Dag IV : Processing

Dag V : Intelligence analyse

Dag VI : Analysis of Competing Hypotheses

Dag VII : Production & Dissemination

Dag VIII : Examentraining en Oefententamen


In-company opleiding Security Intelligence

Wilt u in-company de opleiding Security Intelligence organiseren, neemt u dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek om de Security Intelligence methodiek specifiek op het risicogebied van uw organisatie of sector en wensen af te stemmen. 

De voordelen:

  • Wordt volledig op uw eigen organisatie en/of risicogebied afgestemd
  • Wordt in uw eigen werkomgeving gegeven
  • Bespaart u tijd en geld
  • Geeft u de ruimte om openlijk discussies over organisatie kwetsbaarheden te voeren

Locatie: Kantoor SoSecure, De Meern, Rijnzathe 8 

Kosten

De post-hbo opleiding Security Intelligence - theorie wordt u aangeboden voor €4295,- inclusief studiemap, studiemiddelen, lunch, koffie,thee, frisdrank etc. De kosten voor het onafhankelijke examen bij de IBEX bedragen €395,-.

De post-hbo opleiding Security Intelligence - praktijk zijn €2895,-.

De examenkosten van de praktijkopleiding bij het onafhankelijke examenbureau de IBEX zijn €495,-. 

U kunt zich direct aanmelden en inschrijven voor de post-hbo opleiding Security Intelligence.


 

(Gast) docenten

 

mr. drs. W.J.M. (Willemijn) Aerdts

Willemijn Aerdts is eigenaar van Bureau Aerdts, dat zich richt op consultancy en advisering op het gebied van beleid en veiligheid.  Ook is zij als docent verbonden aan het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde Internationaal Publiekrecht en Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief in Utrecht. Zij was onder andere werkzaam als onderzoeker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Specialismen: Methoden en (analyse) technieken voor inlichtingen en terrorisme bestrijding

Dhr. W.F. (Willem) Leeuwenkamp, MSc

Willem Leeuwenkamp is Senior consultant bij SoSecure International en is mede-ontwikkelaar van het Kenniscentrum Security Intelligence. Hij studeerde Politicologie (International Relations), Inlichtingenstudies en Crisis- & Security Management aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Hiervoor was lid van de Red Teaming Task Group van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies. 

Specialismen: Predictive Profiling & afwijkend gedrag, Security Intelligence, analysetechnieken (kwalitatief, kwantitatief en alternatief), Red Teaming, Dreigingsonderzoeken en Radicalisering & Terrorisme. 


Dhr. D. (Danny) Pronk, MSc

Danny Pronk is Senior Research Fellow en hoofd van het Strategic Foresight programma bij Instituut 'Clingendael'. Zijn onderzoek richt zich op geopolitieke trendanalyse, toekomstverwachtingen en horizon scanning. Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' is een toonaangevende denktank en academie op het gebied van internationale betrekkingen. Danny heeft ruim twintig jaar praktijkervaring als analist en leidinggevende in de wereld van de Nederlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Meer weten over Danny Pronk, kijk dan op de website van Instituut Clingendael, via deze LINK


 

Dhr. dr. C.W. (Constant) Hijzen MA

Constant Hijzen is promovendus en docent aan het Instituut Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij is tevens verbonden aan het Centre for Terrorism and Counterterrorism van diezelfde universtiteit. Constant studeerde Geschiedenis en was eerder werkzaam bij het Centre for Government Studies van de Universiteit Leiden en de denktank Stichting Nederland Kennisland. Op dit moment doceert Constant bij Geschiedenis, Bestuurskunde en Leiden University College op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsstudies, inlichtingengeschiedenis, Europese geschiedenis en theorievorming op het vlak van politiek geweld en terrorisme. Hij is bij de opleiding security intelligence betrokken als gastdocent.

Specialisme: Betreft de geschiedenis van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de wisselwerking tussen inlichtingenapparaten en hun politieke, ambtelijke en maatschappelijke omgeving en de democratische controle op deze diensten in het bijzonder.

Linkedin: Constant Hijzen

Twitter: @Constant Hijzen

"John"

" John" is als militair verbonden aan het Ministerie van Defensie. Hij heeft in 2013 de minor Inlichtingenstudies gedaan aan het Ad de Jonge centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Hij was onder andere werkzaam als onderzoeker bij Politie Amsterdam-Amstelland en de Nationale Politie met betrekking tot Red Teaming. Op dit moment is hij werkzaam als senior medewerker bij de Koninklijke Marine. Hij is bij de opleiding protective intelligence van SoSecure betrokken als gastdocent. Zijn specialisme is Open Source Intelligence (OSINT), Intelligence Analyse en Red Teaming

 

 

 

Dhr. Martijn Docters van Leeuwen

Martijn heeft 15 jaar gediend bij defensie in uiteenlopende (leidinggevende) functies die voor een groot deel het verzamelen en/of analyseren van inlichtingen gemeen hadden. In 2008 is Martijn begonnen bij de Rabobank. In eerste instantie in de rol van manager op de cash afdeling, later heeft hij binnen de afdeling Betalen & Sparen als securitymanager het veiligheidsbeleid in al zijn aspecten ontworpen, vormgegeven en uitgevoerd. Hierbij heeft hij namens Rabobank ook interbancair en internationaal projecten geleid en deel uitgemaakt van diverse commissies. Op het gebied van geldautomaat gerelateerde criminaliteit heeft Martijn mede aan de basis gestaan van een verregaande publiek private samenwerking tussen  banken en diverse overheidsdiensten zoals Politie, Europol, EODD en het Ministerie van V&J.  

In 2015 is Martijn overgestapt naar de afdeling Veilig & Betrouwbaar bankieren die bezig houdt met cyber security in relatie tot klanten die van onze services gebruik maken. Op dit moment richt hij zich vooral op monitoring en detectie.

In al mijn functies ben ik tegen de het toepassen van inlichtingen en analyse aangelopen. Was bij defensie vrijwel iedere operatie intell-driven, binnen het (financiële) bedrijfsleven is dit vaak niet het geval. Omdat de meeste bedrijven gericht zijn op winst maken en groei is het aan management lastig uitleggen dat inlichtingen verzamelen en analyseren voordelen kan opleveren, omdat dit aspect vrijwel niet te kwantificeren is, zelfs vaak achteraf niet (hoeveel geld hebben we bespaard door
criminelen buiten de deur te houden door maatregelen te nemen op basis van inlichtingenanalyse?).

Echter een bedrijf kan veel schade voorkomen door het op een juiste manier toepassen van security intelligence. Binnen Rabobank ben ik hiervan voorvechter en zo langzamerhand kan ik steeds meer stakeholders overtuigen, gestaafd door resultaten. Bij het streven tot het toepassen van security intelligence ben ik tegen veel hobbels aangelopen. Hiervan heb ik veel geleerd. In 2014 heb ik de minor inlichtingenstudies gevolgd om inspiratie op te doen om de barrières binnen Rabobank te slechten. In een aantal gevallen ben ik daarin geslaagd, in een aantal gevallen niet. Door als gastdocent op te treden kan ik in een aantal praktijkvoorbeelden laten zien hoe intelligence toegepast kan worden in een turbulente corporate omgeving en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Hopelijk inspireer ik daarmee anderen om met frisse moed en een bepaalde mind set hun eigen problematiek het hoofd te bieden, met gebruik van goede inlichtingenanalyses.


Dhr. L (Leen) van der Plas RSE

Leen van der Plas RSE  is directeur van SoSecure en het Kenniscentrum Security Intelligence. Studeerde aan de Nederlandse politieacademie en werkte jarenlang onder dekmantel bij een anti terreur- en inlichtingen afdeling van de Nationale Politie. Hij leidde een rechercheteam zware georganiseerde criminaliteit in Aruba en implementeerde in het Koninkrijk der Nederlanden overzee aldaar de  bijzondere opsporingstechnieken. Was mede verantwoordelijk voor de fusie tussen het Landelijk Recherche Team, de Dienst Technische Operationele Ondersteuning en de Dienst Bijzondere Recherche Zaken van het Korps Landelijke Politiediensten. Hij leidde een criminele inlichtingen eenheid van een bijzondere opsporingsdienst. Ook volgde hij de minor van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook gastdocent werd Predictive Profiling en The Wire (module politicologie). Hij interesseert zich in proactieve veiligheid, red teaming en private inlichtingen en ontwikkelt hiervoor het Kenniscentrum Security Intelligence.

Specialismen: Predictive Profiling, Red Teaming en private security inlichtingen.

 

Linkedin: Leen van der Plas,


Dr. G.G. (Giliam) de Valk

Giliam de Valk studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de rechtenfaculteit aan de Universiteit Leiden. De Valk promoveerde in Groningen op zijn onderzoek naar de kwaliteit van de rapporten van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Sindsdien is het werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Giliam de Valk is de coördinator van de minor Inlichtingenstudies en ambtelijk secretaris van het bestuur van het Ad de Jonge Centrum. Ook doceert hij diverse modules van deze minor. Ook was hij van 2006-2011 werkzaam bij de Universiteit Utrecht (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) en doceerde hij van 2010-2012 bij de sectie Militair Operationele Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. De Valk was lid van de Archiefcommissie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder is hij bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA).

  • Expertise: Methodologie, Methode & Technieken en de historie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten


 

Dhr. drs. W. (Wim) Verloop

Wim Verloop studeerde Informatica op universitair niveau en heeft een achtergrond in het ontwikkelen van software voor de game industrie.

Wim is een ervaren internationaal gecertificeerde digitaal forensisch onderzoeker en incident responder. Door zijn ruime ervaring met het ontwikkelen van software is één van zijn aandachtsgebieden het reverse engineren van kwaadaardige software (ook wel malware genaamd). Met als doel te begrijpen hoe de malware werkt, wat het beschadigd en hoe organisaties zich er tegen kunnen beveiligen. In de afgelopen jaren is Wim lead investigator geweest in bekende cyber aanvallen.

Als geregistreerd gerechtelijk deskundige onderzoekt Wim in verscheidene civiele en strafrechtelijke zaken waardoor hij op het hoogste internationale niveau moet werken.

Daarnaast is Wim een vaak gevraagd spreker voor verschillend publiek, variërend van rechters en advocaten tot CISO's en CSO's.