SoSecure

Is een expertisebureau op het gebied van Security Intelligence. Wij zijn gespecialiseerd in kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van Predictive Profiling, Red Teaming en Protective Intelligence.

In 2013 is het Kenniscentrum Security Intelligence opgericht dat in opdracht onderzoek verricht naar Inlichtingen- en Veiligheidsvraagstukken. Het Kenniscentrum Security Intelligence bevordert het uitwisselen van kennis en informatiesamenwerking ten behoeve van proactieve besluitvorming.

museumbeveiliging

STAF COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE : Predictive Profiling professionaliseert uw inzicht in Security Issues.

bekijk case
museumbeveiliging

DIENST JUSTIELE INRICHTINGEN : Detecteer Afwijkend Gedrag ; Een kwestie van Mindset en Gezond Verstand.

bekijk case
museumbeveiliging

POLITIE DEN HAAG : Overheidsdiensten én Particuliere Organisaties zorgen voor de praktische toepasbaarheid van de Opleiding.

bekijk case
museumbeveiliging

POLITIE DROS-RCC: De kennis van de Docenten zorgen voor een Uitstekende Opleiding.

bekijk case
museumbeveiliging

BlueStar Security : Voor ons is Predictive Profiling DE nieuwe Security standaard.

bekijk case

Van Herkennen naar Handelen

Het herkennen van afwijkend gedrag is niet het meest ingewikkelde onderdeel van de Predictive Profiling methodiek. Iedereen heeft een bewustzijn van wat ‘normaal’ gedrag is op een bepaalde locatie, en het gericht herkennen van afwijkingen is goed te trainen. De angel van preventie zit in de adequate en effectieve handeling van een profiler nadat hij of zij het afwijkende gedrag heeft herkend. Een recent artikel in Security Today brengt het grote belang van het handelen op herkenning nog eens aan het licht.

 

  Lees meer

Kan een slimme camera de mens vervangen?

Kan een slimme camera de mens vervangen?

 

Vorige week in het nieuws: Schiphol zet ‘slimme camera’s’ in die “afwijkend gedrag van reizigers opmerken”. Wat voor afwijkend gedrag? Is dit een dreiging voor de rol van de menselijke beveiligers? Wordt Schiphol hier veiliger van?

 

In dit blog zet SoSecure voor u de kunde en onkunde van Digitale Gedragsherkenning uiteen.

 

  Lees meer

Assessmenttool voor pro-actief optredende beveiligers

 

 

Musea kunnen beter niet wachten tot vandalen hun kunstwerken beschadigen of tot die worden gestolen. Twee wereldberoemde Nederlandse musea kiezen daarom voor pro-actieve beveiliging, maar daarvoor moeten hun beveiligers wel over extra competenties beschikken. TNO onderzocht welke dat zijn en verwerkte die kennis samen met het bedrijf SoSecure in een Profiling Assessmenttool voor de werving van museumbeveiligers.


  Lees meer