SoSecure

en het Kenniscentrum Security Intelligence zijn gespecialiseerd in kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van Predictive Profiling, Red Teaming en Security Intelligence.

Onze dienstverlening is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in combinatie met geëvalueerde ervaringen vanuit de praktijk. Door deze visie op beveiliging geven wij een kwaliteitsimpuls aan de professionalisering van de beveiliging en bent u gegarandeerd van een hoogwaardig en vooral een gewenst resultaat. 

museumbeveiliging

Groninger Museum, Door meer PROACTIEF te reageren vindt er meer, maar zeker ook een waardevoller, contact plaats met de bezoeker.

bekijk case
museumbeveiliging

DIENST JUSTIELE INRICHTINGEN : Detecteer Afwijkend Gedrag ; Een kwestie van Mindset en Gezond Verstand.

bekijk case
museumbeveiliging

Korpschef Politie Aruba mr. A. Richardson spreekt met SoSecure over de implementatie Predictive Profiling

bekijk case
museumbeveiliging

SoSecure ondersteunt de KMar met implementatie Predictive Profiling, Red Teaming & Controlled Cognitive Engagement (CCE)

bekijk case
museumbeveiliging

STAF COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE : Predictive Profiling professionaliseert uw inzicht in Security Issues.

bekijk case

Tweede lichting Diploma Radicalisering en Terrorisme start in september

Wegens grote belangstelling voor de post-hbo opleiding tot Radicalisering en Terrorisme Expert (RTE) hebben wij een tweede opleiding Radicalisering en Terrorisme voor u opengesteld in september. 

Het doel van de opleiding is om u vanuit een wetenschappelijke benadering te voorzien van praktische kennis op het gebied van radicalisering, extremisme en terrorisme. 

Wij werken met kleine klassen van maximaal 10 personen, zodat u een goede interactie heeft met de docenten en studenten.

  Lees meer

Inzicht in uw toekomstige bedreigingen? Schrijf u nu in voor het post-hbo Diploma Security Intelligence

Op 21 juni jongstlede vond het examen van de post-hbo opleiding Security Intelligence plaats op het kantoor van de IBEX in Nieuwegein. SoSecure feliciteert alle kandidaten met het behalen van het diploma Security Intelligence theorie!

In de opleiding krijgen deelnemers inzicht in diverse analysetechnieken om de toekomstige dreiging voor de eigen organisatie te identificeren. Je leert praktische vaardigheden aan om op systematische wijze de risico’s en dreigingen te analyseren en op een transparante wijze te presenteren aan het management. 

  Lees meer

BOA’s: The New (Proactive) Street Level Bureaucrat


SoSecure heeft onlangs wetenschappelijk onderzoek laten doen naar wat de proactiviteit van BOA’s in de openbare ruimte beïnvloedt. De focus lag hier op de externe invloeden op het proactief gedrag van BOA’s. Het is het eerste wetenschappelijke onderzoek dat de link maakt tussen de street level bureaucrat en de verschuiving van repressieve naar proactieve beveiliging en handhaving. Het proactieve gedrag werd onderzocht aan de hand van drie factoren: de institutionele factoren (de organisatie als geheel) , de intrinsieke persoonlijke factoren (persoonlijkheid) en de extrinsieke persoonlijke factoren (training, oefening en ervaring). De resultaten sluiten aan op de theorieën van Maynard- Moody & Musheno (2003) en Lipsky (1980) over de Street- level bureaucrats, wat de resultaten van een gefundeerde wetenschappelijke onderbouwing voorziet.

  Lees meer