Concurreren door Kennis

Opleiding | 2 dagen

Financial & Legal Intelligence

Omschrijving
Voor wie
Cursusduur en -tijden
Docenten

Concurreren op Kennis

De praktijkgerichte training op academisch niveau Concurreren op Kennis d.m.v. Financial en Legal Intelligence heeft tot doel uw concurrentiepositie in de brede zin van het woord te versterken door beter gebruik te maken van data en analysetechnieken. 

Veel financiële en juridische informatie over personen en organisaties is toegankelijk via open bronnen, meestal gratis, soms tegen een bescheiden vergoeding. En als je die dan hebt gevonden, moet je de informatie kunnen duiden.

Wat staat er precies in die documenten? Wie waren er betrokken bij een onroerend goed transactie of de oprichting van een rechtspersoon? Wat betekenen de cijfers? Hoe verhouden die zich tot die van andere bedrijven? Hoe kun je data op een slimme manier combineren om meer inzicht te creëren? Wanneer geven cijfers of structuren van organisaties waarschuwingsindicatoren af? 

Ken uw concurrent

Of u werkzaam bent bij een commercieel bedrijf, een financiële instelling of een opsporingsdienst, bewust of onbewust concurreert u op kennis met concurrenten en opponenten. 

Tijdens de training werken we bij voorkeur met een casus die u zelf inbrengt, al dan niet geanomiseerd. Aan de hand van het bespreken van diverse casussen ontdekt u voor uw organisatie hoe u financiële, juridische en organisatorische data over andere bedrijven, organisaties en natuurlijke personen kan ontsluiten én analyseren. 

Of het nu gaat om het beter doorgronden van een mogelijke business partner in het kader van een grote strategische overname, het voorkomen van financiële teleurstellingen door insolvabele klanten of financieel zwakke partners, of het opsporen en vervolgen van georganiseerde criminaliteit, u creëert kansen omdat u de concurrent/opponent op basis van kennis gaat verslaan. 

 

Uw concurrent/opponent concurreert al op kennis, kunt u het permitteren om het niet te doen?

Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de docenten?

Erik Elgersma SoSecure analyse

  Dhr. dr. Erik Elgersma

Maakt u gerust een afspraak wij helpen u graag.

Vraag hier geheel vrijblijvend uw informatie aan.

Deze training is direct toepasbaar voor :

  • Analisten bij bedrijven, werkzaam in strategie, marketing en business development  
  • Analisten bij bedrijven, werkzaam binnen inkoop of bij kredietbewaking aan klanten 
  • Analisten, rechercheurs en teamleiders bij (bijzondere) opsporingsdiensten (politie, FIOD, NVWA-IOD, ISZW-DO, ILT-IOD)  
  • Analisten en Programma-managers bij Regionale Informatie en Expertise Centra 
  • KYC/CDD analisten 
  • Analisten bij inlichtingendiensten 
  • Medewerkers van het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld Officieren van Justitie en vermogenstraceerders   
  • Medewerkers van (financiële) toezichthouders 

Wilt u een kennisdocument ontvangen?

Kennisdocument finance

Vraag hier geheel vrijblijvend uw eigen exemplaar aan.

Vraag hier geheel vrijblijvend uw informatie aan.

De training Concurreren op Kennis d.m.v. Financial en Legal Intelligence bestaat uit twee lesdagen.  

De data voor de training in 2023 zijn:  

Donderdag 14 en vrijdag 15 september 2023.

De training wordt gegeven op de prachtige locatie Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord. 

Financial Legal analyse Training 

Financial Legal analyse restaurant

Na afloop van de training ontvangt u een door de docenten getekend certificaat van deelname.

Wilt u informatie ontvangen over de training?

Kennisdocument Financial en legal intelligence 1

Vraag hier geheel vrijblijvend uw informatie aan.

Dhr. Mr. Bert Jan Beneker is voormalig kandidaat-notaris en Operationeel Specialist bij de politie. Hij heeft uitgebreide ervaring met onroerend goed transacties, rechtspersonen, de opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit en integrale samenwerking (gegevensuitwisseling, analyse en interventies).  

 

Dr.Ir. Erik Elgersma

Dhr. Dr.Ir. Erik Elgersma is sinds 2019 zelfstandig strategie adviseur met als specialisme organisaties te ondersteunen in het opzetten van het proces van data verzamelen tot en met strategische plannen maken.

Tevens is hij visiting lecturer bij de School of Business and Economics van de VU te Amsterdam waar hij International Strategy doceert.

Hij is ook research fellow bij Vlerick business school in België. Sinds 1996 is hij actief in strategic analysis, eerst bij Akzo Nobel en daarna 20 jaar bij FrieslandCampina.

In de laatste organisatie was hij onder andere wereldwijd hoofd market and competitive intelligence.

Hij is auteur van drie boeken op het gebied van strategische (financiële) doorlichting van andere organisaties dan die waar je werkt. Zijn laatste boek is Concurreren op Kennis ( Business Contact ). 

Wilt u Erik beter leren kennen en zijn visie op: Waarom inlichtingen steeds belangrijker gaan worden voor uw onderneming?"

Lees dan het interview dat Leen van der Plas met Erik had over Financial and Legal intelligence.

Concurreren op kennis Financial legal intelligence 2 Financial legal intelligence 3

Scroll naar boven