Opleiding | 8 dagen

Security Intelligence

Omschrijving
Inhoud
Doelen / Resultaten
Examen
Voor wie
Kosten
Cursusduur en -tijden
Docenten

Omschrijving

De post hbo-opleiding Security Intelligence heeft tot doel u de praktisch toepasbare en wetenschappelijk geborgde security intelligence analyse methodiek aan te leren. 

U leert vanuit het organisatie- en daderperspectief effectief gebruik te maken van de informatie die u  voor handen  heeft en gericht (vaak in open bronnen) te zoeken naar aanvullende informatie die u  nodig heeft om uw (toekomstige) dreigingsonderzoeken gestructureerd en effectief uit te voeren

Inhoud

De post-hbo opleiding Security Intelligence leert u voor de middellange en de lange termijn de toekomstige risico’s en dreigingen van uw organisatie in kaart brengen. U gaat aan de slag met de nieuwste inlichtingenanalysetechnieken, past een analyseplan toe en leert hoe u een dreigingsanalyse maakt voor uw organisatie op strategisch niveau. Met deze dreigingsanalyse kunt u uw directie inzicht en duidelijkheid geven over de risico’s en bedreigingen voor nu en de komende jaren. Hiermee wordt de besluitvorming proactief georganiseerd en kunt u de juiste maatregelen nemen om uw organisatie effectief te beveiligen. 

Als u deelneemt aan de post-hbo praktijkopleiding Security Intelligence maakt u gedurende de opleiding een dreigingsanalyse voor uw organisatie. Uw organisatie heeft een specifieke inlichtingenbehoefte die middels de methodiek die u krijgt aangeleerd door u wordt onderzocht. Deze is uniek. Onderzoeksvragen gaan bijvoorbeeld over buitenlandse spionage, nieuwe modus operandi van criminele organisaties, extremistische groeperingen of de onbekende dreiging van de insider threat.

U krijgt tijdens en tot één maand na de opleiding intensieve begeleiding van onze docenten en leert de analysetechnieken inzetten en een gedegen rapportage opstellen voor een robuust beveiligingsadvies aan uw management.

Doelen / Resultaten

U bent na de opleiding in staat om vanuit een gestructureerd inlichtingenproces met behulp van geborgde analysetechnieken een actuele dreigingsanalyse te maken van de voor uw organisatie relevante risico’s en bedreigingen. Hierdoor kunt u uw beveiligingsprocessen efficiënter, effectiever en proactief inrichten.

Examen

De register opleiding Security intelligence wordt theoretisch en praktisch geëxamineerd door het onafhankelijke examenbureau en instituut voor beroepsexamens (IBEX). De examens worden gehouden op de externe examenlocatie: IBEX, Nevelgaarde 20-B, 3436 ZZ Nieuwegein. 

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 30 multiple-choice vragen. Wanneer u slaagt voor het theorie examen wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister van de stichting CERPRO en ontvangt u de titel Register Security Intelligence Professional (RSIP®). 

Nadat u het theorie-examen succesvol heeft behaald en in het bezit bent van het Diploma Security Intelligence kunt u zich opgeven voor het praktijkexamen. U kunt met het praktijkgedeelte aantonen dat u in staat bent de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk te implementeren en toe te passen. Wanneer u ook slaagt voor het praktijkexamen mag u de titel Certified Security Intelligence Expert (CSIE®) achter de familienaam plaatsen en wordt u opgenomen in het Nationaal Beveiligingsregister van stichting CERPRO.

Voor wie?

De opleiding Security Intelligence is waardevol voor:

 • Beleidsambtenaren die zich bezighouden met beveiligingsvraagstukken
 • Security managers die verantwoordelijk zijn voor het beveiligingsproces
 • Beveiligingsadviseurs binnen de overheid en het bedrijfsleven
 • Analisten en (business) Intelligence professionals
 • Bedrijfsrechercheurs
 • Medewerkers beveiligingsorganisatie
 • Medewerkers Politie en Justitie
 • Medewerkers Ministerie van Defensie
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Adviseurs op het gebied van risk en security
 • Medewerkers in Financial Crime en Financial Intelligence analyse

Werkzaam binnen financieel economische criminaliteit

Kosten

De post-hbo opleiding Security Intelligence - theorie wordt u aangeboden voor €4395,- inclusief studiemap, studiemiddelen, lunch, koffie, thee, frisdrank etc.  

De kosten voor de post-hbo opleiding Security Intelligence praktijk zijn €2895,-. 

De kosten zijn exclusief examenkosten aan de KIWA/IBEX. Deze zijn €349,- voor het theorie-examen en €495,- voor het praktijkexamen. 

Cursusduur en -tijden

De opleiding Security Intelligence bestaat uit acht lesdagen op de vrijdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De collegedata voor de opleiding in 2022 zijn:

 • College 1 : 25 februari 2022
 • College 2 : 11 maart 2022
 • College 3 : 25 maart 2022
 • College 4 : 8 april 2022
 • College 5 : 22 april 2022
 • College 6 : 29 april 2022
 • College 7 : 13 mei 2022
 • Inhaalcollege : 20 mei 2022
 • Examen : 3 juni 2022

De opleiding wordt gehouden in De Meern (Utrecht), Rijnzathe 8.

Docenten

De docenten en de gastdocenten zijn met zeer veel zorg uitgekozen en hebben zich gecommitteerd aan de proactieve visie van SoSecure en staan garant voor hoogwaardige theoretische kennis en zijn ervaringsdeskundigen uit de beroepspraktijk.

De colleges worden gegeven door:

 • Dhr. Dr. G (Giliam). de Valk, Inlichtingenkundige (Universiteit Leiden, Institute of Security and Global Affairs (ISGA))
 • Dhr. W. (Wil) van der Schans, Onderzoeksjournalist (o.a. Argos en reporter reportage KRO-NCRV) 
 • Dhr. Drs. D. (Danny) Pronk, Specialist in scenario-building, inlichtingenbriefings (voormalig medewerker bij de MIVD en AIVD) nu werkzaam bij het Instituut Clingendael.
 • Dhr. Drs. W. (Wil) Houtzager, HR Specialist (NEXT-HRM)
 • Dhr. W.F. (Willem) Leeuwenkamp, MSc, Security Intelligence Professional (SoSecure international)
 • Dhr. E. (Eric) van Arragon, Msec | CISA | CISM
 • Dhr. B. (Bas) Van Acker, praktijkcasus inzet analysetechnieken (RIEC)
Scroll naar boven