Opleiding | 2 dagen

Spionage en Geheime Praktijken

Omschrijving
Inhoud
Cursusduur en -tijden
Docenten

Spionage en contra spionage

Geheime praktijken: wijzer in de wereld van spionage

 Een actueel maar onzichtbaar fenomeen

Tot voor kort werd gedacht dat de dreiging van spionage tot het verleden behoorde. Op dit terrein is het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bestuurders dan ook flink afgenomen. Dit is onterecht omdat deze dreiging zich de afgelopen jaren aanzienlijk heeft verbreed, zowel naar het aantal activiteiten alsook naar de variëteit van actoren die spionageactiviteiten uitvoeren bij zowel overheidsinstellingen, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Spionage kenmerken

Eén van de belangrijkste kenmerken van spionage is de onzichtbaarheid ervan. De betrokken actoren doen hun uiterste best hun spionageactiviteiten en successen te maskeren. De gevallen van spionage die toch blootgelegd worden, geven inzicht in de werkwijze en belangstelling voor een breed scala aan onderwerpen. Doorgaans wordt echter weinig ruchtbaarheid gegeven aan de schade die op deze wijze wordt toegebracht aan publieke en private belangen, zoals de nationale veiligheid en uw verdienvermogen en reputatie.

Spionage actueel?

Spionage is nog altijd actueel en dichterbij dan u denkt. Het is daarom van groot belang dat u en uw medewerkers zich bewust zijn van de risico’s van spionage.

Podcast over Spionage

Wil je de podcast luisteren die drs. D.G. (Danny) Pronk heeft gegeven bij The Big Five van BNR Radio?

Podcast Spionage: China heeft de hele maatschappij gemobiliseerd om te kunnen spioneren.

Spionage podcast Danny Pronk

Kijk dan bij docenten op deze website. Echt de moeite waard om te luisteren, overigens hebben naast Danny Pronk, de hieronder vermelde spionage experts ook meegewerkt aan het podcast.

- Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist bij De Volkskrant : Podcast Spionage: In theorie kan iedereen het doelwit van spionage zijn.

- Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD : Podcast Spionage: China heeft een enorme data honger.

- Ronald Prins, cybersecurity-expert en topman van Hunt & Hackett : Podcast Spionage: Economische Spionage

- Eleni Braat, inlichtingenexpert en universitair docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht

Podcast Spionage: Het vertrouwen dat inlichtingendiensten krijgen en hun slagvaardigheid die ermee samenhangt.

Factsheet Spionage

Wilt u geheel vrijblijvend de factsheet ontvangen, dan kunt u deze hier aanvragen. 

Lees ook de blog: Spionage op Universiteiten

Wilt u informatie over Spionage?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Spionage opleiding

Informatie over Spionage of Contra Spionage

Leerdoelen Spionage

Deze masterclass geeft inzicht in de wereld van spionage en biedt verdieping in de werkwijze van de verschillende organisaties en actoren. De masterclass wordt gegeven door docenten met een jarenlange praktijkervaring in de wereld van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In deze masterclass leert u op welke wijze uw organisatie kwetsbaar is voor spionage en hoe de verschillende actoren relevante informatie verzamelen. Ook krijgt u inzicht in de middelen die ze gebruiken en hoe u zich daartegen kan verweren. Na het afronden van de opleiding bent u in staat om: 

 • de diverse verschijningsvormen van spionage te benoemen en de indicaties voor mogelijke spionage in uw organisatie te herkennen;
 • de belangrijkste onderdelen van de werkwijze van de verschillende actoren te benoemen;
 • de situatie vanuit de verschillende organisaties en actoren te bekijken en hierop te anticiperen;
 • een profiel te schetsen van uw kwetsbaarheid en welke middelen de verschillende actoren tegen uw organisatie kunnen inzetten;
 • een inschatting te maken van welke middelen op welk moment kunnen worden ingezet en welke tegenmaatregelen het beste door uw organisatie gebruikt kunnen worden;
 • een risicoanalyse tegen spionage voor uw organisatie op te stellen en te beoordelen welke weerstandsmaatregelen u het beste kunt treffen. 

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit bestuurders en medewerkers op strategisch niveau binnen publieke en private organisaties, medewerkers bij human resources en financiën, en medewerkers die betrokken zijn bij innovatie- en ontwikkelactiviteiten. Daarnaast is deze masterclass geschikt om medewerkers die een functie in het buitenland gaan vervullen of regelmatig dienstreizen maken van voldoende security awareness te voorzien.

Lesprogramma Spionage

Dag 1

 • Spionage: wat is het eigenlijk?
  • Heimelijke activiteiten…
  • …om informatie te verzamelen
 • Spionage: door wie wordt het gedaan?
  • Buitenlandse inlichtingenorganisaties
  • Binnen- en buitenlandse concurrenten
  • Transnationale georganiseerde misdaad
 • Spionage: waarom wordt het gedaan?
  • Concurrentievoordelen
  • Aantasting van de integriteit
  • Aantasting van netwerken en infrastructuur
  • Aantasting van de economie en het technisch-wetenschappelijk potentieel
  • Ongewenste beïnvloeding van migranten en diasporagemeenschappen
  • Proliferatie van massavernietigingswapens en van militaire technologieën

Dag 2

 • Spionage: hoe wordt het gedaan?
  • Dekmantels
  • Migratiestromen
  • Expats, diaspora, etc.
  • Technische middelen
 • Spionage: welke indicatoren?
  • Opvallende gedragingen
  • Verzoeken om informatie
  • Onderhouden van relaties
  • Sollicitaties, stageverzoeken
  • Uitnodigingen congressen, seminars
  • Uitnodigingen om een land te bezoeken
 • Spionage: wat kunt u ertegen doen?
  • Be aware of what you share
  • Know thy enemy
  • Need-to-know
  • Need-to-be
  • Vigilance

Wilt u eerst met een spionage expert spreken?

Bel gerust even op, wij helpen u graag persoonlijk en discreet.

Spionage opleiding sosecure

Informatie over Spionage of Contra Spionage

Opleidingsduur

De masterclass is opgebouwd uit 2 lesdagen van 6 uur.

Aanvang om 09.00 uur & Einde om 16:00 uur

U ontvangt uiteraard van ons een luxe lunch.

De masterclass is zo opgezet dat er zowel aandacht is voor kennisoverdracht als het aanleren van vaardigheden.

Dit wordt gedaan door eerst theorie en praktijkvoorbeelden te behandelen en daar vervolgens met casuïstiek of andere opdrachten mee te oefenen.

De cursus wordt aangeboden voor € 995,-

Wil je informatie over Spionage?

Vraag hier de factsheet Spionage aan.

Spionage opleiding sosecure 1

Informatie over Spionage of Contra Spionage

Spionage expert

Drs. D.G. (Danny) Pronk heeft een achtergrond in de internationale betrekkingen (doctoraal politicologie) en militaire bedrijfskunde (bachelor krijgswetenschappen). Hij startte eind jaren negentig zijn loopbaan als Officier Inlichtingen & Veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht. In zijn startfunctie was hij verantwoordelijk voor de integrale risicomanagement en beveiliging van een operationeel luchtmachtonderdeel.

AIVD en MIVD

Aansluitend was hij gedurende zo’n twintig jaar werkzaam bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Intelligence en Spionage Expert

Bij SoSecure is hij de programmamanager intelligence en coördinator van het Kenniscentrum Security Intelligence.

Hij geeft trainingen over inlichtingen- en veiligheidsdiensten, spionage en analysemethodieken. Ook adviseert hij organisaties in de publieke en private sector over intelligence gestuurd werken en over de methodieken om dreigingsinformatie te verzamelen, verwerken, en verspreiden.

Hij geeft daarnaast les aan universiteiten in binnen- en buitenland en aan het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut (DIVI).

Hij is veelvuldig aanwezig in de media als commentator en duider over actuele inlichtingen- en veiligheidskwesties in binnen- en buitenland.

Spionage podcast Danny Pronk

Danny Pronk bij BNR radio over Spionage

Spionage in de podcast The Big Five.

Veiligheidsexpert Danny Pronk (SoSecure):

'China heeft de hele maatschappij gemobiliseerd om ook te kunnen spioneren'

Spionage vormt een blijvend gevaar voor de maatschappelijke veiligheid. Maar welke vormen van spionage komen het meeste voor, en zijn bedrijven en instellingen in Nederland in staat zich hier goed tegen te beschermen?

Te gast bij BNR radio is veiligheidsexpert Danny Pronk van kenniscentrum SoSecure. 

De andere gasten in BNR's Big Five over Spionage:

- Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist bij De Volkskrant

- Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD

- Ronald Prins, cybersecurity-expert en topman van Hunt & Hackett

- Eleni Braat, inlichtingenexpert en universitair docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht

- Danny Pronk, veiligheidsexpert van SoSecure

URL Podcast Spionage: https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10506347/veiligheidsexpert-danny-pronk-sosecure-china-heeft-de-hele-maatschappij-gemobiliseerd-om-ook-te-kunnen-spioneren

Scroll naar boven