Opleiding | 9 dagen

Red Teaming Analyse

Omschrijving
Programma
Specificaties
Docenten

OMSCHRIJVING

Met een Red Teaming analyse wordt uw hele organisatie doorgelicht en worden alle gaten in de beveiligingsstructuur kenbaar gemaakt. Een Red Teaming analyse is gericht op het strategisch niveau in de organisatie, en wordt meestal aangeduid als Strategische Red Teaming. Het eindproduct van de analyse is een praktisch toepasbaar boekwerk met daarin alle gaten en misconcepties van de organisatie mét bijbehorende aanvalsscenario's.

DOELEN/ RESULTATEN

In de register opleiding Red Teaming Analyse leert u een praktisch toepasbaar handboek ontwikkelen. U gebruikt analysetechnieken die u aangeleerd krijgt tijdens de opleiding en u krijgt het Red Teaming Analyse Handboek, met informatie over meer dan vijftig intelligence analysetechnieken én een gebruikershandleiding.

Na het volgen van de opleiding Red Teaming Analyse kunt u zelfstandig op het hoogste niveau een Strategische Red Teaming organiseren en uitvoeren. 

EXAMEN

Als u kiest voor de opleiding Red Teaming Analyse wordt u optimaal voorbereid op het theorie-examen van het onafhankelijke exameninstituut de KIWA/IBEX. Bij het behalen van een succesvol resultaat ontvangt u het Diploma Red Teaming Analyse en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister (NBR) van Stichting CERPRO, als Red Teaming Analist (RTA). U kunt dan de kwaliteitsaanduiding RTA achter uw familienaam voeren.

VOOR WIE

De opleiding is speciaal geschikt voor:

 • Strategische Veiligheidsadviseurs
 • Securitymanagers binnen en buiten de overheid
 • Innovatieve denkers die zich willen voorbereiden op de toekomst
 • Defensiemedewerkers | Strategisch adviseurs | Tactische Teamleiders | Analisten
 • Medewerkers van diverse ministeries van o.a. | Binnenlandse Zaken | Buitenlandse zaken | Defensie | Veiligheid & Justitie
 • Medewerkers van Private Security bedrijven
 • Medewerkers van Inlichtingen- & Opsporingsdiensten

Informatie aanvraag

Quib Dreigingsanalyse

Wilt u meer weten over de toepassing van de Red Team analyse of wat een dreigingsanalyse voor uw organisatie kan betekenen? 

Vul dan het formulier in en wij nemen contact met u op voor een persoonlijk gesprek.

Inschrijven

PROGRAMMA

Strategische Red Teaming analyse zorgt voor het systematisch doornemen van misconcepties, fouten en gaten in de gehele organisatiestructuur, om zo volledig inzicht in zwakke plekken en gaten in de organisatie te krijgen. Strategische Red Teaming kenmerkt zich doordat het hele proces vanuit de perceptie van de opponent wordt uitgevoerd. Het gaat er dus niet om wat de organisatie nodig acht qua beveiligingsstructuur, maar hoe de opponent naar deze beveiligingsstructuur kijkt. 

De methodiek wordt uitgevoerd middels een systematische inventarisatie met behulp van alternatieve analysetechnieken die het kritisch denkvermogen bevorderen. Alle vitale bedrijfsonderdelen of nieuwe campagnes kunnen worden getoetst op kwetsbaarheden. Dit systematisch toetsen werkt onder andere goed wanneer een nieuw product of onderdeel in de markt wordt gezet dat hoge investeringen met zich meebrengt.

De volgende onderwerpen worden behandeld in de opleiding:

 • Onderzoeksdesign
 • Tegengaan van misconcepties, fouten & bias
 • Denken vanuit het oogpunt van de tegenstander
 • De (rest)dreiging
 • Verkennende-, diagnosticerende en tegenspraak analysetechnieken
 • Geschiedenis van Red Teaming
 • Creatieve- en imaginatieve analyse
 • Inlichtingenonderzoek en de Alfa- en Bèta-kans
 • Terugkoppeling aan het management

In de opleiding maakt u voor uw organisatie een strategische Red Teaming analyse. U ontwikkelt zelfstandig een draaiboek Red Teaming van misconcepties en fouten om mitigerende maatregelen te kunnen nemen. In het draaiboek Red Teaming worden de aanvalsscenario’s gepresenteerd waarmee daadwerkelijk de zwakke plekken in de organisatie kunnen worden getoetst. U blijft hierdoor op de hoogte van de meest relevante (toekomstige) dreigingsscenario’s voor uw organisatie. Daarbij is het essentieel dat u de aanvalsscenario’s toetst in de praktijk.

KOSTEN

De opleiding Red Teaming Analyse kost €4.395,- exclusief btw en €195,- examenkosten. U kunt profiteren van de CRKBO-regeling. Dit houdt in dat de opleiding btw-vrij kan worden gefactureerd aan overheid en particulieren. 

CURSUSDUUR EN -TIJDEN

De negendaagse post-hbo register opleiding Red Teaming Analyse kenmerkt zich door de wisselwerking van praktische kennis en wetenschappelijke onderbouwing.

 1. Introductie in Red Teaming
 2. De verkennende analyse: de quick wins onder tijdsdruk
 3. Diagnosticerende analysetechnieken
 4. Tegenspraak technieken
 5. Cybersecurity & Social Engineering
 6. Het analyse product & de aanvalsscenario’s
 7. Terugkoppeling van de resultaten
 8. Examentraining / Oefententamen
 9. Examen

De opleidingsdata voor 2024 zullen binnenkort bekend gemaakt worden. Houdt u onze website in de gaten!

DOCENTEN

Onze docenten hebben een relevante wetenschappelijke achtergrond en/of ruime praktijkervaring met het implementeren van Red Teaming analyse in de praktijk.

Dr. Giliam de Valk heeft jarenlange ervaring in de inlichtingenkunde en is universitair docent aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Zijn specialisme is inlichtingenmethoden & analysetechnieken en de historie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Dhr. Willem Leeuwenkamp MSc, is werkzaam bij SoSecure en combineert jarenlange praktijkervaring op het gebied van security intelligence analyse en proactieve beveiliging met wetenschappelijke kennis. De expertise van dhr. Leeuwenkamp betreft het verzamelen van informatie, OSINT, inzetten van gesprekstechnieken (CCE), Security Intelligence, Predictive Profiling en Red Teaming. Hij geeft les in deze onderwerpen en adviseert publieke en private organisaties over informatie-gestuurd werken door dreigingsinformatie te analyseren, te duiden en te delen met de opdrachtgever. 

Scroll naar boven