Opleiding | 13 dagen

Dreigingsinschatting

Omschrijving
Programma
Specificaties
Docenten

Opleiding Dreigingsinschatting

Methodiek voor de publieke en private sector

Criminaliteit verhardt. De onder- en bovenwereld zijn steeds sterker met elkaar verweven. Statelijke actoren stelen bedrijfsgeheimen, anti-overheid- en rechtsextremisme groeit, uw bedrijfscontinuïteit is sneller in gevaar door imagoschade via sociale media. Dit zijn voorbeelden van bedreigende trends die een invloed hebben op uw organisatie. Hoe gaat u hiermee om? Welke bedreigingen zijn relevant? Hoe schaalt u de dreiging in en bepaalt u welke maatregelen genomen moeten worden? Dat en meer leert u in onze post-hbo Registeropleiding Methodiek Dreigingsinschattingen.

Dreigingsinschattingen

Recente gebeurtenissen zoals de aanslag op Derk Wiersum (advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces) of Peter R. de Vries (misdaadverslaggever) tonen het belang aan van de professie van dreigingsinschatter bij de politie, maar dreigingsinschattingen zijn niet uitsluitend relevant voor de overheid. Ook bedrijven in de private sector hebben baat bij een robuust analyseproces om gefundeerde inschattingen te kunnen maken, om potentiële incidenten vroegtijdig te kunnen voorkomen. Oliemaatschappijen, telecomproviders en verzekeraars komen tenslotte ook in aanraking met dreigers en bedreigden. 

‘’Voor securitymanagers is het van belang dat zij de juiste kennis hebben om proactief op (be)dreigende situaties te kunnen anticiperen zodat zij de effectieve maatregelen kunnen nemen’’.

De afgelopen jaren heeft er in de veiligheidsbranche een verschuiving richting proactief beveiligen plaatsgevonden (Risk Based Bewaken & Beveiligen). Het gaat niet meer uitsluitend over incidenten beheersen maar juist over proactief anticiperen op toekomstige dreigingen op basis van geanalyseerde informatie om incidenten daadwerkelijk te kunnen voorkomen. Deze opleiding past naadloos in deze trend richting proactief optreden in het licht van preventie.

Het uitgangspunt van het stelsel Bewaken en Beveiligen is dat personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Ze mogen daarbij rekenen op de organisaties waar ze deel van uitmaken of voor werkzaam zijn. Bedrijven en instellingen dienen maatregelen te treffen om te voorkomen dat de veiligheid van medewerkers in gevaar komt als gevolg van hun werkzaamheden.

De opleiding gaat in op actuele dreigingen in de samenleving, modus operandi en waarschuwingsindicatoren. In de groep ontstaat een extra dynamiek doordat wij de opleiding verzorgen met deelnemers uit zowel publieke als private organisaties waardoor ervaringen en voorbeelden elkaar uitgewisseld. In de opleiding wordt de juiste balans gezocht tussen het opdoen van theoretische kennis in combinatie met praktische voorbeelden en praktijkoefeningen. U gaat tijdens de opleiding aan de slag met een eigen praktijkcasus. De theoretische kennis wordt hierdoor direct toepasbaar in uw eigen beroepspraktijk.

VOOR WIE

De post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschatting onder meer geschikt voor:

 • Medewerkers van de politie
 • Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee
 • Medewerkers van het Openbaar Ministerie
 • Medewerkers van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Security- en Risk managers van multinationals 
 • Security- en Risk managers die wekzaam zijn in de vitale infrastructuur
 • Security- en Risk managers van publieke- en private organisaties zoals gemeenten en rechtbanken, verzekeraars, universiteiten
 • Deelnemers die de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of de Master Crisis en Securitymanagement hebben afgerond en reeds enkele jaren praktijkervaring hebben opgedaan

Wilt u een exemplaar van het Stelsel bewaken en beveiligen of meer informatie over de opleiding dreigingsinschatting ontvangen, vul dan uw gegevens hiernaast in en wij nemen dan persoonlijk contact met u op.

Schrijf u hier in

Capitool dreigingsinschatting

Wilt u meer weten over de opleiding? Schrijf u hier in, of vul het contactformulier in en vraag vrijblijvend een gesprek aan met Willem Leeuwenkamp.

Hij helpt u graag en beantwoordt al uw vragen.

Meer weten? Schrijf u hier in!

Programma dreigingsinschatting

Het doel van de opleiding is deelnemers te voorzien van praktische kennis met wetenschappelijke onderbouwing om voor de organisatie specifieke dreigingsinschattingen op te kunnen stellen. 

U wordt opgeleid tot dreigingsinschatter en bent daarmee de belangrijkste adviseur over veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden om uw kroonjuwelen te beschermen. U leert conform het Stelsel Bewaken en Beveiligen een dreigingsinschatting opstellen en kunt na de opleiding het advies zowel schriftelijk als mondeling presenteren aan uw opdrachtgevers.

Resultaten opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen

In de post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen leert u op een robuuste en gestructureerde manier een dreigingsinschatting te maken om anderen zo goed mogelijk te informeren over de bedreigende situaties. 

Na afloop van de opleiding bent u in staat om:

 • de belangrijkste onderdelen van een dreigingsinschatting benoemen;
 • basiskennis van relevante wet- en regelgeving toe te passen en justitiële bestuurlijke en politieke verhoudingen en verantwoordelijkheden te herkennen;
 • bronnen en partners te selecteren en raadplegen en informatieopdrachten uit te zetten;
 • een profiel te schetsen van personen op basis van hun gedrag;
 • samenhang te zien tussen (inter)nationale maatschappelijk/politiek ontwikkelingen en (be)dreigingen;
 • gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten uit o.a. de criminologie, politicologie, sociologie en psychologie en indicatoren vaststellen die behoren bij criminele en politiek gemotiveerde netwerken;
 • interdisciplinair samen te werken met (gedrags)deskundigen en anderen, zowel binnen als buiten de politieorganisatie;
 • om te gaan met ethische en multiculturele waarden en normen, met gerubriceerde en anders geclassificeerde informatie en omgaan met interne en externe druk;
 • grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens te analyseren, interpreteren en adviseren over te volgen strategieën en maatregelen vanuit de ingeschatte dreiging;
 • de verzamelde informatie duidelijk en helder beschrijven in een rapport/analyse en deze over te brengen op anderen;
 • de situatie vanuit de verschillende rollen en actoren van het stelsel bewaken en beveiligen te bekijken en hierop anticiperen;
 • de eigen kwaliteit en vakdeskundigheid als dreigingsinschatter verbeteren, mede door werkervaring effectief om te zetten in toekomstig handelen;
 • een eigen standpunt in te nemen en beargumenteerd te verdedigen en kritiek te geven en ontvangen op zijn werk en dat van anderen.
 • de dreigingsinschatting aan de eisen/format op te zetten, voor de eenduidigheid van een inschatting. Deze is daardoor integraal te gebruiken door publiek- private instellingen. 

EXAMEN EN DIPLOMERING

 • De opleiding dreigingsinschatting wordt afgesloten met een examen en het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor beveiliging en veiligheid.
 • De post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen is geregistreerd door de Stichting Post-HBO (SPHBO) Nederland.
 • Het succesvol afleggen van het examen post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen leidt tot het diploma post-HBO Registeropleiding Methodiek Dreigingsinschattingen.

De post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen wordt op aanvraag ook in-company, en/of in de Engelse taal aangeboden.

Inschrijven

Wilt u het recente onderzoeksrapport Bewaken en beveiligen : "Lessen uit drie beveiligingssituaties" van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in uw mailbox? Schrijft u zich dan nu in voor de opleiding via de knop hieronder. 

Opleiding Dreigingsinschatting OVV rapport

Meer weten? Schrijf u hier in!

CURSUSDUUR EN -TIJDEN

De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 10 klassikale lesdagen, 1 dag examen van twee uur, 1 dag presentaties en een halve dag voor evaluatie en de diploma-uitreiking. De eerstvolgende opleiding gaat van start op woensdag 15 november 2023. Onder voorbehoud zijn de voorlopige data gepubliceerd. Er kunnen zich nog enkele kleine wijzigingen in het rooster voordoen, hierover wordt u tijdig geinformeerd. 

De opleiding start op de volgende data: woensdag 6 november 2024, woensdag 12 maart 2025 en woensdag 5 november 2025.

Studiebelasting

Studiebelastingsuren t.b.v. de opleiding dreigingsinschatting worden ingeschat op 180 uur.

 • Lesvoorbereiding : 22 uur
 • Lesdagen: 10 klassikale lesdagen, 1 dag examen, 1 dag presentatie, 1 dag diploma-uitreiking en evaluatie
 • Zelfstudie (examenvoorbereiding): 20 uur
 • Werken aan het praktijkwerkstuk / assessment: 48 uur

Dreigingsinschatting november 2024-2

KOSTEN

De kosten voor de post-hbo registeropleiding Dreigingsinschatting zijn € 4.895,- per persoon, exclusief btw.

Wij zijn aangesloten op het CRKBO register zodat wij u zonder BTW kunnen factureren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen laat het gerust even weten, dan stemmen wij uw verzoek af met de financiele administratie.

De kosten voor het examen bij Exapol zijn € 245,-.

crkbo-logo-rond

Meer informatie over Dreigingsinschatting

Wilt u meer informatie over de opleiding Dreigingsinschatting, neem dan contact op met dhr. Willem Leeuwenkamp via info@sosecure.nl.

Wilt u liever in een persoonlijk gesprek ontdekken wat de opleiding dreigingsinschatting voor u kan betekenen, laat het ons weten via bovenstaand mailadres en wij nemen graag contact met u op. 

Blogs over dreigingsinschatting

Politie miste dreigingsinschatting voor moorden bende Taghi

Geen dreigingsinschatting meer op het onderbuikgevoel

Inschrijven

Wilt u zich aanmelden voor de opleiding? Klik dan op de knop hieronder.

Opleiding dreigingsinschatting Taghi

Meer weten? Schrijf u hier in!

DOCENTEN

De opleiding kenmerkt zich door de wisselwerking van praktische kennis en wetenschappelijke onderbouwing. Onze docenten hebben een relevante wetenschappelijke achtergrond en/of ruime praktijkervaring. De volgende docenten verzorgen een college.

 • Frank van der Linden MSec werkte in verschillende management en adviesfuncties bij politie en Rijksoverheid. In dienst van de AIVD en later de NCTV was hij betrokken bij verschillende grote (nationale) crises en nationale evenementen. Tijdens een detachering bij het LOCC werkte hij met veiligheidsregio’s en bovenregionale inzet. Tegenwoordig is hij betrokken bij de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit. Bij Soba is hij docent DHM Security Management en de bedenker van de opleiding Inzicht in (contra)spionage.
 • Willem Leeuwenkamp MSc is werkzaam bij SoSecure en heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van proactief beveiligen. De expertise van Willem betreft het verzamelen, verwerken, analyseren van informatie, OSINT, Security Intelligence, Predictive Profiling en Red Teaming. Hij geeft les over inlichtingenanalysetechnieken en adviseert over informatie-gestuurd werken door dreigingsinformatie te analyseren, te duiden-, en te delen met de opdrachtgever.
 • Ruud de Backer was in diverse functies ruim 22 jaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee alvorens hij de overstap maakte naar het Korps landelijke politiediensten. Daar werd hij werkzaam bij de Dienst Nationale Recherche Informatie op het onderwerp terrorisme. Hierbij had hij een liaison functie met het team landelijke dreiginginschatters en analisten. Inmiddels is hij al enkele jaren werkzaam als dreigingsinschatter op het Rijksdomein. Hij geeft les aan de politieacademie in de opleiding: dreiging inschatten en de opleiding: maatregelenadviseur en hij is kerninstructeur radicalisering.
 • Peter Mullaart is oud-medewerker van de Nationale Politie. Hij als teamleider betrokken geweest bij de oprichting en implementatie van een team landelijke dreiginginschatters en analisten. Ook heeft hij een lange periode lesgegeven en geparticipeerd in verschillende expertgroepen en afstemmingsoverleg en bewaken en beveiligen (ABB) op operationeel en tactisch/ strategisch niveau. Lees zijn interview : "Geen Dreigingsinschatting meer op het onderbuikgevoel" 

De docenten zorgen voor een unieke combinatie van kennis en verdiepende inzichten vanuit de wetenschap en beroepspraktijk

GASTDOCENTEN

De gastsprekers zijn onder meer: • KPN • 

 • Dirk van der Blom volgde verschillende opleidingen bij de Koninklijke Marechaussee. Ook heeft hij een intelligence opleiding MI-6 intern, internationale veiligheid en rechten, staats- en bestuursrecht master gevolgd. In 2016 is hij gepromoveerd. Van der Blom begon bij de algemene politiediensten van KMar, en was daarna werkzaam bij Staf 2e divisie en de centrale recherche. Van 1984 tot 1999 was hij werkzaam bij Inlichtingen Dienst Buitenland als medewerker operationeel inlichtingen. Van 2000 tot 2017 werkte hij bij Korps Landelijke Politiediensten met taken als analist, Joegoslavisch gerelateerde misdaad, coördineren regio’s inzake geld gerelateerde criminaliteit, maken risicoanalyses, adviseur Korpsleiding. Daarnaast is hij actief bij de Politie Academie als docent Ethiek, moreel en politieke vorming, proces-verbaal, dossiervorming, theorie-relaas pv, scriptiebegeleider en examinator.

 • Berndt Rif : heeft een rijke carrière in de beveiliging, die via onder andere Randon Beveiliging, Seceurop Nederland, het AMC, ING, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Nederlandsche Bank in 2019 naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) leidde. Momenteel werkt Berndt als BVA voor de raad van de rechtspraak. Met zowel ervaring in het private als het publieke domein maakte hij bij die laatste overstap een weloverwogen keuze om weer voor de overheid te gaan werken. In de opleiding Methodiek Dreigingsinschatting verzorgt Berndt een college over de rol van de insider threat. Oftewel, de dreiging die van binnenuit de organisatie ontstaat. Hij belicht de dreiging vanuit het drie-poortenmodel en belicht het onderscheid tussen kwetsbare- en risicovolle functies. 

 • Marion Hijmensen is al sinds 2004 actief in het geven van trainingen. In eerste instantie in loondienst in de personele dienstverlening en sinds 2013 voor zichzelf. Vanaf 2017 geeft zij veelal training binnen de Nationale Politie onder andere op het gebied van slachtofferrechten/zorg, waarbij ze niet alleen trainingen heeft gegeven, maar ook on the job meegedraaid heeft om hetgeen geleerd werd in de praktijk te brengen. Voor de Nationale Politie werkt ze voor de PSI-opleiding als docent gedrag & communicatie en geeft ze workshops op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast werkt zij ook voor SPV bij andere organisaties waarbij ze voornamelijk fraudeonderzoekers van justitie of het UWV traint in interview- en gesprekstechnieken.  

Wil je meer informatie over deze opleiding, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via info@sosecure.nl

of liever direct een persoonlijk gesprek bel dan naar 06-10075880. 

Blogs over dreigingsinschatting

April 2023 : Opleidingsdreigingsinschatting diploma uitreiking

April 2023 : Diploma's Dreigingsinschatting

Februari 2023 : Politie miste Dreigingsinschatting voor moorden bende Taghi

Februari 2023 : Geen Dreigingsinschatting meer oop het onderbuikgevoel

Januari 2023 : Sportschool-terroristen’ of gewoon ‘hechte groep vrienden’? Post-HBO Registeropleiding Methodiek Dreigingsinschatting

Scroll naar boven