Over SoSecure
designline-sosecure.svg

SoSecure werkt op het snijvlak van intelligence en security. Wij bieden een complete portfolio van opleidingen & trainingen, consultancydiensten en management- en organisatieadvies voor organisaties in de publieke en private sector. Het gaat dan vaak om organisaties die in complexe en dynamische omgevingen opereren en die willen anticiperen op kansen en dreigingen.

SoSecure is leverancier van verschillende opleidingen & trainingen en oplossingen en diensten voor overheden en bedrijven. Wij bieden onder meer een uitgebreide portfolio van cursussen voor intelligence analisten die hun onderzoekende, analytische en communicatieve vaardigheden willen verbeteren, terwijl onze Executive Masterclasses bijvoorbeeld gericht zijn op degenen die belast zijn met het managen van informatiegestuurde organisaties. Onze aanpak is gebaseerd op onze ruime praktijkervaring als intelligence en security professionals.

SoSecure heeft de experts in huis of aan zich verbonden die over de juiste kennis en ervaring beschikken om op specifieke veiligheidsthema’s te kunnen adviseren, acteren en doceren. Zij zijn afkomstig uit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie- en opsporingsdiensten, de academische wereld en het bedrijfsleven.

Neem contact op

Neem ook eens een kijkje op het Kenniscentrum Security Intelligence. Dit platform is ontstaan vanuit een initiatief van SoSecure.

Het Kenniscentrum Security Intelligence is hét nationale kenniscentrum op het gebied van Security Intelligence waarin partners, overheidsorganisaties en kennisinstellingen sinds 2023 samenwerken om het verschil te maken in de veiligheid van onze veranderende samenleving. Dit doet het Kenniscentrum door hun kennis te delen en samen te werken aan innovatieve oplossingen, die zowel binnen als buiten Nederland toegepast kunnen worden. De focus ligt hierbij op mens, organisatie en methodiek. Dit alles met als gezamenlijke doel het versterken van de kennisbasis over de dreigingen en risico’s van vandaag en morgen.

KSI-LOGO-DEF-ENG-BEELDM.-HR kopie

  • Footer-logo2-SoSecure.png Footer-logo2-SoSecure.png Footer-logo5-SoSecure.png Footer-logo4-SoSecure.png

  • Footer-logo3-SoSecure.pngMenzis - Slideshow Nyenrode - Slideshow Rijksmuseum - Slideshow

  • ABN Amro - SlideshowPhilips - SlideshowCurio - SlideshowAmsterdam - Slideshow

Leen van der Plas - Over SoSecure

Visie SoSecure

Bij SoSecure worden wij gedreven door de wens om bij te dragen aan een veiliger Nederland. Deze behoefte delen we zowel met elkaar, met de groep van bedrijven waarvan wij deel uitmaken, als met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Met gerichte consultancy en met het opleiden en trainen van uw mensen werken wij samen aan een veiliger Nederland, voor nu én in de toekomst. 

Wij ontwikkelen onze kennis vanuit de toegepaste inlichtingenkunde (Applied Intelligence) en op basis van gevalideerde praktijkervaringen. Wij helpen opdrachtgevers in de publieke en private sector om met de juiste informatie en praktisch toepasbare kennis beslissingen te nemen over hun veiligheidsproblemen en zich beter te positioneren voor de hedendaagse en toekomstige uitdagingen van de organisatie.

Door onze kennis te staven met wetenschappelijk onderzoek en onze bevindingen te toetsen en te evalueren vanuit de praktijk, zorgen we voor een continue cyclus van innovatie in ons vakgebied. Wij luisteren zorgvuldig naar onze opdrachtgevers en vragen door, maar bovenal doen wij het samen met onze partners, want wij geloven in een gedeelde veiligheid.

De kernwaarden van SoSecure zijn: informatiegericht en praktijkgestuurd. SoSecure stelt zich ten doel om, waar mogelijk, de afstand tussen wetenschap en beroepspraktijk te verkleinen. Dit bereiken wij door kennisvalorisatie toe te passen van wetenschappelijk onderbouwde methoden & technieken in de praktijk, maar ook door het aanbieden van onderwijs & training opdat organisaties ook zelf deze kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Het ontstaan 

designline-sosecure

Aan de wieg van SoSecure staat Leen van der Plas. Een zeer ervaren veiligheidsexpert die in 1980 bij de Rijkspolitie startte en via een recherchefunctie op Schiphol in aanraking kwam met Predictive Profiling. Dit interessante vakgebied liet hem niet meer los. Hij nam het mee in zijn latere werk bij de Dienst Bijzondere Recherche Zaken, gespecialiseerd in infiltratie, getuigenbescherming, observatie en politiek gewelddadig activisme. Leen werd daarna nog recherche chef op Aruba en chef van het Nationale terrorisme- en observatieteam. In die tijd werkte hij nauw samen met de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voordat Leen in 2006 SoSecure startte, werd hij via de Criminele Inlichtingendienst van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst gevraagd om een proactieve en klantvriendelijke beveiliging voor het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum te organiseren. 

“Hier merkte ik dat de beveiligers graag incidenten wilden voorkomen, maar geen idee hadden hoe dat moest. Ik dacht meteen aan Predictive Profiling en ontwikkelde daarmee een aangepaste methodiek ten behoeve van de beveiligingsbranche. Daaruit is SoSecure eigenlijk geboren.”

- Leen van der Plas

Centraal in de ontwikkeling van deze proactieve methodiek stond en staat dat u dreigingen pas kunt voorkomen als u weet hoe u ze kunt herkennen. Dit houdt in dat u kennis moet hebben over kwaadwillenden, want als u weet hoe zij hun activiteiten verrichten, kunt u daarop anticiperen en de situatie beheersen of beïnvloeden om de dreiging weg te nemen. Hierin speelt het delen van informatie en de transitie van informatie naar intelligence een grote rol.

Waarom SoSecure

designline-sosecure

SoSecure is hét kenniscentrum in Nederland op het gebied van Security Intelligence. Wij onderzoeken veiligheidsvraagstukken en bevorderen de samenwerking en het uitwisselen van kennis ten behoeve van een proactieve besluitvorming in het veiligheidsdomein.

Security Intelligence is de informatie die relevant is voor het beschermen van een organisatie tegen externe én interne dreigingen, maar ook de processen, het beleid en de instrumenten om die informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden. Het betreft toepasbare informatie die uw organisatie ondersteunt bij het nemen van beslissingen en daarmee een strategisch voordeel geeft. Om in complexe en dynamische situaties de juiste beslissingen te kunnen nemen is tijdige, relevante en correcte informatie nodig.

Zo is de meest actuele en complete informatie nodig over de werkwijze van een tegenstander om proactief te kunnen beveiligen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de medewerker die moet beslissen of een situatie wel of geen dreiging voor de organisatie vormt, maar ook voor de manager of bestuurder die een besluit moet nemen over strategische beleidsvraagstukken. In al deze gevallen is het nodig om deze informatie tijdig voorhanden te hebben, het liefst gewonnen uit zoveel mogelijk bronnen, geverifieerd op waarheid en betrouwbaarheid, geëvalueerd, en aangeleverd in een bondig en toegankelijk product.

 

Het onderwijs 

COVID-19 heeft ons geleerd dat digitaal onderwijs van toegevoegde waarde is. SoSecure heeft daarom geïnvesteerd in digitaal onderwijs en online lesmateriaal. Wij bieden onze opleidingen hybride aan, zowel klassikaal als digitaal. Mocht u om een reden niet fysiek aanwezig kunnen zijn, dan biedt SoSecure een onlinemogelijkheid aan.

E-learning

SoSecure heeft een eigen digitaal leerplein ontwikkeld waarop les- en oefenmateriaal staat. Hierop vindt u interessante (wetenschappelijke) artikelen en publicaties, maar ook uitleg over de praktijkopdrachten. Hiermee verreikt u uzelf met meer specifieke kennis. 

U krijgt toegang tot ons digitale leerplein met een eigen inlogcode en wachtwoord en kunt op een zelfgekozen moment en in uw eigen tempo dit materiaal doornemen. Via het digitale leerplein kunt u ook contact opnemen met de docent en medecursisten om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Onderwijskundigen

Bij SoSecure werken ervaren programmamanagers en onderwijskundigen die het opleidings- en trainingsmateriaal doorlopend verbeteren en aanpassen aan de actuele ontwikkelingen. Voor aanvang van iedere opleiding wordt het materiaal up to date gemaakt aan de laatste ontwikkelingen in de betreffende sector. Zo bent u zeker van een opleiding of training die aan alle inhoudelijke en onderwijskundige vereisten voldoet.

Maatwerk of 'in company'

SoSecure biedt diverse mogelijkheden voor maatwerkopleidingen en in company trainingen. Wij passen deze volledig aan uw situatie en wensen aan. Graag stellen we samen met u een specifiek opleidings- & trainingsprogramma samen. Hierin zijn we snel en flexibel.

Neem contact op voor vrijblijvend advies op maat. Onze consultants staan u graag te woord.

Ons team
designline-sosecure.svg

Klik op één van onze teamleden om zijn/haar verhaal te zien.

Leen van der Plas - Het Team

Leen van der Plas

Directeur

Willem Leeuwenkamp - Het Team

Willem Leeuwenkamp

Senior intelligence consultant

geen-profielfoto-vrouw-silhouet-pasfoto-anoniem-600x600-1

Cynthia Bouwmeester

Programmamanager

Kelly Lelie

Kelly Lelie

Onderzoeker & OSINT-specialist

profielfoto+hv-2-modified

Hugo Vijver

Senior Onderzoeker Inlichtingen & Veiligheid

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefoon-footer-icoon-SoSecure.svgBel ons 030 – 410 03 01E-mail-footer-icoon-SoSecure.svginfo@sosecure.nlLocatie-footer-icoon-SoSecure.svgRijnzathe 8, 3454 PV Utrecht
Scroll naar boven