Opleiding | 1 dag

Proactief Handhaven & Predictive Profiling I

Omschrijving
Inhoud
Doelen / Resultaten
Examen
Voor wie
Kosten
Cursusduur en -tijden

Omschrijving

De eendaagse training Proactief Handhaven en Predictive Profiling I is voor alle BOA's uit de verschillende domeinen en biedt een interessante verbreding en verdieping op je dagelijkse werkzaamheden. 

Je leert afwijkend gedrag waar te nemen en te koppelen aan criminaliteit en ondermijning. De opleiding kent vooral een praktische benadering en wij gaan dan ook samen met jou in de praktijk oefenen.

SoSecure International heeft per BOA domein een dreigingsonderzoek verricht naar de verschillende criminaliteitsvormen. Deze kennis wordt in de training gedeeld zodat al het aangeleerde direct toepasbaar is in de praktijk. 

Open inschrijving

Proactief handhaven 2SoSecure werkt met een open inschrijving voor de opleiding. De opleiding start bij aanmelding van tenminste 8 personen. Wij werken met kleine groepen tot maximaal 12 personen. Dit bevordert de interactie tussen de deelnemers en creëert het beste leereffect. 

De opleiding duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur en vindt plaats op het kantoor van SoSecure. Het adres is De Meern, Rijnzathe 8.

Inschrijven

Inhoud

Welke onderwerpen gaan wij met elkaar verkennen? Hieronder een greep uit het lesprogramma.

  • Waarschuwingssignalen van criminaliteit en terrorisme herkennen.
  • Anticiperen op waarschuwingssignalen en daardoor vroegtijdig criminele of terroristische incidenten voorkomen. 
  • Vanuit een andere mindset (van repressief naar proactief) kijken naar gedrag van mensen, voorwerpen en situaties.
  • Incidenten voorkomen in plaats van reageren op incidenten. 
  • Je informatiepositie versterken door op een prettige manier contact te maken met publiek. 
  • Informatie verzamelen over afwijkend gedrag en de gevonden informatie verstrekken aan politie.
  • Praktisch en informatie-gestuurd werken aan de veiligheid.

Meer weten over de opleiding?

Proactief handhaven 3

Wil je weten hoe wij het domein waarin jij werkzaam bent door middel van de methodiek Predictive Profiling benaderen? 

Bel dan gerust even op.

Inschrijven

Doelen / Resultaten

Je leert hoe je afwijkend gedrag op het gebied van criminaliteit en terrorisme in de dagelijkse praktijk kunt herkennen. Dit doe je door vanuit een andere mindset (niet repressief maar proactief) naar het gedrag van mensen, voorwerpen en situaties te kijken. Dit stelt jou in staat om te anticiperen op incidenten voordat ze ontstaan. 

In de training wordt je geleerd om vanuit een open en klantvriendelijke houding vragen te stellen. Je leert proactief informatie verzamelen en kunt deze informatie doorspelen aan de juiste samenwerkingspartners zoals de politie. De training is hierdoor direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk ten behoeve van een veiliger Nederland. 

Afwijkend gedrag en ondermijning herkennen

Proactief handhaven 4

Inschrijven

Examen

Na afronding van de training ben je in staat om verdachte personen en situaties op basis van waarschuwingssignalen (verdachte indicatoren) te herkennen en hierop adequaat te reageren om incidenten te voorkomen. 

Je krijgt een digitaal certificaat en je naam wordt opgenomen in het nationaal BOA-register van het Nationaal Beveiligingsregister. Hiermee kun je jouw vakbekwaamheid aan andere werkgevers bewijzen.

NBR-LOGO-HR

BOA register

Wil jij ook geregistreerd worden in het BOA register?

Schrijf je dan in of mail ons voor informatie over de opleidingen.

Inschrijven

Voor wie?

De training 'Proactief Handhaven & Predictive Profiling' is geschikt voor iedere Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA), handhaver en toezichthouder die contact heeft met mensen. De training geeft inzicht in de proactieve methodiek Predictive Profiling en Proactief Handhaven. 

Vragen die worden beantwoord zijn: Wat betekent proactieve handhaving in de dagelijkse praktijk? Waar moet je op letten om crimineel gedrag te herkennen? Hoe kun je de informatiepositie van de BOA's en de politie vergroten? Dit leer je in de ééndaagse training van SoSecure.

Kosten

De training kost je € 375,- exclusief BTW.

SoSecure is door de BOA bond van de ACP uitgekozen als een betrouwbare opleider die een hoge kwaliteit biedt. SoSecure is daarom lid van de BOA academie en dat biedt u vele voordelen. Lees hier het artikel over de BOA academie.

Cursusduur en -tijden

De opleiding duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur en vindt plaats op het kantoor van SoSecure. Het adres is De Meern, Rijnzathe 8.

Scroll naar boven