Opleiding | 1 dag

Proactief Handhaven & Predictive Profiling II

Omschrijving
Inhoud
Doelen / Resultaten
Examen
Voor wie
Kosten
Cursusduur en -tijden

Omschrijving

De eerste twee dagen van de opleiding gaan over proactief handhaven. Is dat alleen het kunnen herkennen van afwijkend gedrag, of meer? En hoe gaat dat in zijn werk? Antwoord kunnen geven op deze vragen is belangrijk om criminele- en terroristische activiteiten al in een vroegtijdig stadium te kunnen herkennen en voorkomen. 

Als BOA zult u eerst 'de norm' moeten kennen. Wanneer een groep jongeren rond 5 uur s'ochtends in een afgelegen speeltuin ziet staan, dan wijkt dit af van de norm. Als proactieve handhaver wilt u ontdekken waarom zij daar staan. Wat is de intentie achter het vertoonde gedrag? Hebben zij net een feestje gehad, of is er iets anders aan de hand? 

Elke omgeving kent zijn eigen norm, die afhankelijk is van de plaats, het tijdstip en de cultuur. In de opleiding Proactief Handhaven en Predictive Profling II leert u hoe u de norm kunt bepalen en hoe u de afwijkingen kunt herkennen.

Nadat de afwijking is herkend beslist u of dit een dreiging vormt of juist niet. Door middel van een klantvriendelijke interventie kunt u achter de intentie van deze afwijking komen. Door security questioning in te zetten gaat u met een klantvriendelijke en open houding de verbinding maken met de "tegenstander" door vervolgens de interventiemethodiek verder toe te passen. Hoe u dit doet leert u uiteraard tijdens de opleiding.

In de opleiding komt ook de mentale weerbaarheid aan bod. Het is namelijk van belang dat BOA's vaardigheden leren die u uiteindelijk kunt gebruiken tijdens een conflict, of als er sprake is van agressie en geweld. Alle geleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk.

Open inschrijving

SoSecure werkt met een open inschrijving voor de opleiding. De opleiding start bij aanmelding van tenminste 8 personen. Wij werken met kleine groepen tot maximaal 12 personen. Dit bevordert de interactie tussen de deelnemers en creëert het beste leereffect. 

De opleiding duurt van 10.00 tot 16.00 en vindt plaats op het kantoor van SoSecure. Het adres is Rijnzathe 8, 3454 PV, De Meern.

Inschrijven

Inhoud

 • Methoden en technieken van predictive profiling & proactief handhaven
 • Mindset verandering van repressief handhaven naar proactief handhaven
 • Verdachte indicatoren herkennen
 • De zin en de onzin van leugendetectie
 • Gespreks-, en benaderingstechnieken
 • Methoden en technieken van security questioning
 • Etnisch profileren
 • Controlled Cognitive Engagement (CCE)
 • Informatie-gestuurd handhaven met de speciale digitale APP (Applicatie Predictive Profiling)
 • Operationele oefeningen op locatie
 • Methoden & technieken van Red Teaming
 • Examentraining en oefententamen

Doelen / Resultaten

 • Waarschuwingssignalen van criminaliteit en terrorisme herkennen.
 • Anticiperen op waarschuwingssignalen en daardoor vroegtijdig criminele- of terroristische incidenten voorkomen. 
 • Op een klantvriendelijke manier personen aanspreken die afwijkend gedrag vertonen met behulp van slimme gesprekstechnieken, dit noemen wij security questioning.
 • Vanuit een andere mindset (van repressief naar proactief) kijken naar gedrag van mensen, voorwerpen en situaties en gaat incidenten voorkomen in plaats van reageren op incidenten.
 • Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet (Red Teaming). 
 • Uw informatiepositie versterken door op een prettige manier contact te maken met publiek. 
 • Informatie verzamelen over afwijking gedrag en de gevonden informatie verstrekken aan politie.
 • Praktisch informatie-gestuurd werken aan de veiligheid.

Examen

Na afronding van deze vierdaagse opleiding bent u in staat om personen en situaties op basis van verdachte indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat onder de verantwoordelijkheid valt van het onafhankelijke Instituut van Beroepsexamens (IBEX). Na het behalen van het examen ontvangt u een diploma, wordt u opgenomen in het BOA-register van het Nationaal Beveiligingsregister en mag u de titel Register Proactief Handhaven (RPH) dragen.

Voor wie?

De opleiding 'Proactief Handhaven & Predictive Profiling II' is geschikt voor iedere Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), handhaver en toezichthouder die contact heeft met personen in de openbare ruimte. De opleiding is een vervolg op de ééndaagse training 'Proactief Handhaven & Predictive Profiling I' en geeft de deelnemer een verdieping en verbreding in Proactief Handhaven en Predictive Profiling in de dagelijkse praktijk.

Kosten

De kosten voor leden van het BOA-ACP bedragen €1.295,- exclusief BTW. 
Bent u geen lid, dan zijn de kosten voor de opleiding €1.395,- exclusief BTW.

De examenkosten bedragen € 175,- 

SoSecure is door de ACP uitgekozen als een betrouwbare opleider die een hoge kwaliteit biedt. SoSecure is daarom lid van de BOA academie en dat biedt u vele voordelen. Lees hier het artikel over de BOA academie.

Cursusduur en -tijden

Na afronding van deze vierdaagse opleiding bent u in staat om personen en situaties op basis van verdachte indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren.

De opleiding duurt van 10.00 tot 16.00 en vindt plaats op het kantoor van SoSecure. Het adres is Rijnzathe 8, 3454 PV, De Meern.

Scroll naar boven